آیین نامه ها و دستورالعمل ها
شماره : 48100
۹:۲۲ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
از سوی فدراسیون کشتی/

اصلاحیه جدول شاخص های امتیاز عملکرد هیأت ها اعلام شد

اصلاحیه جدول شاخص های امتیاز عملکرد هیأت های کشتی استان ها از سوی فدراسیون کشتی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اصلاحیه جدول شاخص های امتیاز عملکرد هیأت کشتی استان ها مصوب هفدهمین سمینار عمومی هیأت کشتی استان های سراسر کشور (15 دی ماه 95) بعنوان شاخص ملاک عمل در ارزیابی عملکرد سالیانه هیأت کشتی استان ها به شرح زیر است:


جدول شاخص های امتیاز عملکرد هیات های کشتی استان

ردیف

عنوان

امتیاز

1

شرکت در مسابقات قهرمانی کشور رقابت های عمومی (OPEN) کشوری در تمامی رده های سنی و تمامی رشته های کشتی (آزاد و فرنگی و کشتی های سنتی)

به ازاء هر مسابقه 5 امتیاز و به ازاء هر کشتی گیر یک امتیاز

تبصره:درخصوص مسابقات قهرمانی عمومی(Open) کشور در همه­ی رده­های سنی، حداکثر امتیاز حاصل از حضور هر کشتی­گیر برای هر تیم، 16 امتیاز خواهد بود.

2

شرکت در مسابقات لیگ باشگاه های کشتی کشور در رده سنی بزرگسالان

به ازاء هر تیم در هر رشته 10 امتیاز

3

راه اندازی مسابقات لیگ درون استانی یا برگزاری مسابقات چند جانبه میان استانی (با معرفی رسمی هیات کشتی استانهای ذیربط) با شرکت حداقل پنج تیم در هر رده سنی و در هر رشته از کشتی (با هماهنگی فدراسیون). اجرا از تاریخ تصویب اصلاحیه.

به ازاء هر دوره برگزاری لیگ درون استانی 5 امتیاز و به ازاء هر تیم شرکت کننده 5 امتیاز مضاعف

4

میزبانی مسابقات داخلی ملی (کلیه رقابت های داخلی ملی مندرج در تقویم فنی سالانه فدراسیون اعم از قهرمانی های کشور ، رقابت های عمومی کشوری (OPEN)،لیگ باشگاه های کشتی کشور ،وانتخابی های تیم ملی در هر رده سنی وهر رشته از کشتی )

تبصره: چگونگی کیفیت میزبانی هر استان بر مبنای شاخص های  مصوب و ملاک عمل ابلاغ شده حداکثر برای هر رشته در هر رده سنی 10امتیاز  مضاعف جدای از امتیاز میزبانی به همراه خواهد داشت .

به ازاء هر میزبانی گروهی و کشتی های سنتی 30 امتیاز.

به ازاء  میزبانی کلی در کشتی آزاد و فرنگی 50امتیاز .

 

5

میزبانی مسابقات بین المللی در هر رشته و در هر رده سنی :

5-1- جهانی                                                        .

5-2- آسیایی ، جام باشگاه های جهان ، جام جهانی

5-3- تورنمنت های بین المللی داخلی(جام تختی ، روزجهانی کودک ، یادگار امام«ره» ، جام شاهد)

5-4- تورنمنت های بین المللی داخلی-استانی( حداقل سه تیم خارجی )

 

70 امتیاز

60 امتیاز

50 امتیاز

40 امتیاز

6

برگزاری کلاس های آموزشی(اعم از استاژ، ارتقاء، دانش­افزایی و کنترل)مطابق ضوابط ابلاغی فدراسیون:

6-1- کلاس های داوری

6-2- کلاس های مربیگری

 

 

10 امتیاز

10 امتیاز

7

اعزام تیم در هر رده سنی و در هر رشته از کشتی به تورنمنت های بین المللی

7-1- تورنمنت های الف

7-2- تورنمنت های ب       .

7-3- تورنمنت های ج     .

 

20

15

10

8

امتیاز های حاصل از رده بندی استان ها در رقابت های قهرمانی کشور در هر رده­ی سنی و در تمامی رشته­های کشتی آزاد، فرنگی و سنتی( بانوان و مردان.)

استان اول : 33 امتیاز

0

0

استان آخر : یک امتیاز

تبصره: نحوه امتیازدهی به هر یک از استان­ها در رده­بندی تیمی، بر مبنای رتبه‌بندی در گروه، در بین مجموع گروه‌ها، از استان اول تا 33 محاسبه می‌شود.(امتیازات تیم‌های تهران و توابع بصورت مجزا، ارزیابی خواهد شد.)

جدول شاخص های امتیاز عملکرد هیات های کشتی استان

ردیف

عنوان

امتیاز

9

عضویت ورزشکاران در تیم های ملی اعزامی به رقابت های آسیایی ، جام جهانی

عضویت ورزشکاران در تیم های ملی اعزامی به رقابت های جهانی

عضویت ورزشکاران در تیم های ملی اعزامی به رقابت های المپیک

کسب سهمیه­ی المپیک از سوی هر کشتی گیر در تمامی رده­های سنی

هر ورزشکار 5 امتیاز

هر ورزشکار 10 امتیاز

هر ورزشکار 15 امتیاز

هر ورزشکار 15 امتیاز

10

میزبانی اردوهای تیم ملی (اعم از بستر سازی ، مقدماتی و یا تدارکاتی) در تمامی رده های سنی و در تمامی رشته های کشتی

هر اردو 10 امتیاز

11

میزبانی اردوهای مشترک تیم های ملی با تیم های خارجی در تمامی رده های سنی و کلیه رشته های کشتی (صرفاً اردو های مشترک دارای مجوز شورای برون مرزی)

هر اردو 15 امتیاز

12

کسب مدال از تورنمنت های بین المللی

12-1- تورنمنت های بین المللی الف

12-2- تورنمنت های بین المللی ب

12-3- تورنمنت های بین المللی ج

 

طلا : 8 / نقره : 7 / برنز : 6 امتیاز

طلا : 7 / نقره : 6 / برنز : 5 امتیاز

طلا : 6 / نقره : 5 / برنز : 4 امتیاز

13

کسب مدال انفرادی در رقابت های بین المللی اصلی : در رده سنی بزرگسالان

13-1- المپیک : در رده سنی بزرگسالان.

13-2- جهانی : در رده سنی بزرگسالان.

13-3- بازی های آسیایی : در رده سنی بزرگسالان

13-4- آسیایی : در رده سنی بزرگسالان.

 

طلا: 25 / نقره: 22 / برنز:20 امتیاز

طلا :20/ نقره : 17/برنز : 15 امتیاز

طلا : 15 / نقره : 12/ برنز: 9 امتیاز

طلا : 12 / نقره : 9 / برنز : 7 امتیاز

تبصره:محاسبه امتیازات بند سیزدهم جدول فوق الذکر در رده سنی جوانان، نوجوانان و نونهالان به ترتیب 90% ،80% ، 70% امتیازات ذکر شده خواهد بود.

14

کسب نتایج تیمی در رقابت های بین المللی ذیل در هر رشته و هر رده سنی :

14-1- جام باشگاه های جهان (تیم مربوطه).

14-2- جام باشگاه های آسیا(تیم مربوطه)    .

14-3- تورنمنت های بین المللی الف

14-4- تورنمنت های بین المللی ب  .

14-5- تورنمنت های بین المللی ج   .

 

اول:20/دوم :17 / سوم : 15 امتیاز

اول:17/دوم :15 / سوم : 12 امتیاز

اول :20/دوم :17/ سوم : 15 امتیاز

اول :15/ دوم: 12/ سوم :10 امتیاز

اول : 10 / دوم : 8 / سوم : 6 امتیاز

15

کسب نتایج انفرادی در رقابت های داخلی ملی

(قهرمانی کشور رقابت های عمومی کشوری رقابت های انتخابی تیم ملی )

در تمامی رده های سنی و در تمامی رشته های کشتی

 

اول: 5 /دوم : 3 / سوم : 2 امتیاز

 

جدول شاخص های امتیاز عملکرد هیات های کشتی استان

ردیف

عنوان

امتیاز

16

هر رتبه افزایش نسبت به ارزیابی سال گذشته برای هر استان پس از جمع بندی امتیازات

به ازاء هر رتبه افزایش : 5 امتیاز

17

تعاملات اداری و اجرایی با فدراسیون کشتی و هیات­های تابعه (بنابر ارزیابی اعلام شده از سوی فدراسیون کشتی)

17-1- اجرای فعالیت های محوله براساس بخشنامه های اعلامی و پاسخگویی به مکاتبات فدراسیون

17-2- ثبت اطلاعات مورد نیاز در سامانه صدور کارت ملی کشتی

17-3- تشکیل کمیته های مختلف براساس بخشنامه های اعلامی فدراسیون

17-4-شرکت منظم در جلسات سمینار

17-5-اعلام اسامی و ارسال مدارک تیم ها برای شرکت در مسابقات

17-6- استفاده از اینترنت و کارتابل اداری فدراسیون

50 امتیاز(به شرح ذیل)

 

12

 

10

9

7

6

6

18

ایجاد و توسعه منابع مالی (جذب منابع خارج از هیات های کشتی استان ها از نهادهای عمومی ، دولتی ، خصوصی ، و استفاده بهینه از دارایی های در اختیار هیات کشتی استان) بنا بر ارزیابی فداسیون کشتی بر مبنای گزارشات مالی متعارف

18-1- الف

18-2- ب

18-3- ج

 

 

 

 

از 40 تا 51 امتیاز

از 25 تا 40 امتیاز

از صفر تا 25 امتیاز

19

شفاف بودن عملکرد درآمدی و هزینه ای هیات کشتی استان و سیستم مالی ذیربط (بنابر ارزیابی فدراسیون)

19-1- الف

19-2- ب

19-3- ج

 

 

از 20 تا 31 امتیاز

از 10 تا 21 امتیاز

از صفر تا 10 امتیاز

20

توسعه کمی کیفی ساختار و تشکیلات اجرایی و کیفیت نیروهای انسانی مرتبط در هیات های کشتی استانبرمبنای ماموریت های اعلامی فدراسیون(ارزیابی فدراسیون کشتی ملاک عمل خواهد بود)

20-1- الف

20-2- ب

20-3- ج

 

 

 

از 20 تا 31 امتیاز

از 10 تا 20 امتیاز

از صفر تا 10 امتیاز


جدول شاخص های امتیاز عملکرد هیات های کشتی استان

ردیف

عنوان

امتیاز

21

توسعه کمی و کیفی فعالیت های فنی هیات های کشتی استان در رشته های و رده های سنی مختلف اعم از تعداد کشتی گیران و مربیان فعال ، داوران فعال و برنامه های فنی درون استانی هر هیات کشتی برمبنای ارزیابی فدراسیون

21-1- الف

21-2- ب

21-3- ج

 

 

 

از 40 تا 51 امتیاز

از 25 تا 40 امتیاز

از صفر تا 25 امتیاز

22

عدم رعایت موارد ذیل موجب کسر امتیاز از هیات کشتی استان ذیربط خواهد شد:

22-1- استفاده از کشتی­گیر غیر بومی در رقابت­های قهرمانی کشور و عمومی کشوری

 

22-2-استفاده از مربیان خارج از ضوابط ملاک عمل در رقابت­های قهرمانی کشور، عمومی کشوری و انتخابی تیم ملی

22-3- استفاده از کشتی­گیران صغرسنی در رقابت­های قهرمانی کشور وعمومی‌کشوری

 

 

برای هر کشتی گیر 10 امتیاز منفی

 

در هر نوبت 15 امتیاز منفی

 

برای هر کشتی­گیر 15 امتیاز منفی

 

 

* تبصره یک : کلیه امتیازات ذیربط در جدول فوق الذکر در رشته­های کشتی"بانوان" و  رده­های سنی "خردسالان" و "نونهالان" دو برابر امتیازات مذکور در ارزیابی عملکرد هیات کشتی استان مربوطه محاسبه می شود .

* تبصره دو : حمایت های هیات کشتی استان ها از فعالیت های مرتبط با انجمن های کشتی های سنتی و غیر المپیکی که فاقد جایگاه در تقویم فنی سالانه فدراسیون کشتی هستند، در سطح درون استانی معادل 4 امتیاز، و در سطح ملی معادل 8 امتیاز (منوط به انجام هماهنگی های اولیه با فدراسیون و ارائه مستندات لازم و کافی درباره فعالیت انجمن های یادشده) در محاسبه عملکرد سالانه، هیات کشتی استان ذیربط مد نظر خواهد بود .

* تبصره سه : پذیرش میزبانی و شیوه برگزاری رقابت های داخلی ملی و داخلی بین المللی بر مبنای طرح تعیین شاخص های برگزاری مسابقات(مصوب در سومین سمینار عمومی هیات کشتی های استان های سراسر کشور  مورخ 8/12/93) و نیز طرح تقسیم بندی ماموریت های فدراسیون و هیات های کشتی استان ها  (مصوب در ششمین سمینار عمومی هیات کشتی های استان های سراسر کشور  مورخ 28/3/93) خواهد بود.

*تبصره چهار : در صورتی که در بخشنامه مرتبط با هر رقابت ، ستاد اجرایی برگزاری رقابت های فدراسیون ، بعنوان برگزار کننده مسابقات معرفی شود ، فدراسیون کشتی بر مبنای ارزیابی های خود از میزان همکاری هیات های کشتی استان ذیربط ، نسبت به اعطای امتیاز مربوطه، حداکثر تا سقف پنجاه درصد امتیاز ملاک عمل ، اقدام خواهد نمود.

 


©2011 . All Rights Reserved