كميته اجرائي مسابقات
شماره : 46778
۱۳:۵۳ ۱۳۹۵/۶/۲۵
رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی دانشجویان- تهران/

نفرات برتر مشخص شدند

نفرات برتر رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی دانشجویان مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، این رقابت ها امروز (پنج شنبه) در خانه کشتی شماره 2 تهران برگزار شد که اسامی نفرات برتر به شرح زیر است:


رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد دانشجویان کشور با شرکت 33 کشتی گیر از 13 تیم و استان ازتاریخ  24/6/95  لغایت   25/6/95  در سالن شماره 2 خانه کشتی تهران  طی   5  دوره و با انجام  46  کشتی برگزار گردید و نتایج آن بشرح زیر اعلام میگردد

 

اوزان

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

مقام چهارم

مقام پنجم

مقام پنجم

57

کیلوگرم

یونس سرمستی

رضا اطری

سیدرضا عزیزی

مرتضی صمدایی

--

--

آ - شرقی

مازندران

وزارت علوم

علوم پزشکی

--

--

61

کیلوگرم

مهران نصیری

مهران شیخی

مرتضی درزی

محمدرضا فرمانی

--

--

مازندران

مازندران

علمی کاربردی

وزارت علوم

--

--

65

کیلوگرم

میثم حیدری

مرتضی قیاسی

علی کریمپور

محمد یوسفی

غلامرضا عبداله پور

--

زنجان

لرستان

وزارت علوم

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد

--

70

کیلوگرم

حامد رشیدی

سیاوش حاتم وند

علی اصغر جبلی

محمد مقامی (سوم)

هانی کامران

مهرشاد اکبری

کرمانشاه

پیام نور

گلستان

علوم پزشکی

وزارت علوم

 

74

کیلوگرم

رضا افضلی

پیمان یاراحمدی

حمیدرضا زرین پیکر

محمدجواد حمیدی

--

--

وزارت علوم

لرستان

دانشگاه آزاد

پیام نور

--

--

86

کیلوگرم

محمدجواد ابراهیمی

مجتبی گلیج

مسعود فیض الهی

--

--

--

مازندران

مازندران

دانشگاه آزاد

--

--

--

97

کیلوگرم

امیر محمدی

حسن رحیمی

امیررضا اکبرزاده وظیفه دان

محمدحسین دهبانپور

--

--

خراسان شمالی

تهران

وزارت علوم

دانشگاه آزاد

--

--

125

کیلوگرم

یداله مجبی

مهرشاد محمدی

علی رضایی

--

--

--

کرمانشاه

دانشگاه آزاد

وزارت علوم

--

--

--

 

کیلوگرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقام تیمی

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی دانشجویان کشور با شرکت 19 کشتی گیر از 7 تیم و استان ازتاریخ  24/6/95  لغایت   25/6/95  در سالن شماره 2 خانه کشتی تهران  طی   5  دوره و با انجام  24  کشتی برگزار گردید و نتایج آن بشرح زیر اعلام میگردد

 

اوزان

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

مقام چهارم

مقام پنجم

مقام پنجم

59

کیلوگرم

فرشاد عیسوند

--

--

--

--

--

دانشگاه آزاد

--

--

--

--

--

66

کیلوگرم

محمدرضا گرایی

رضا کنعانی

بابک شیرزاد

--

--

--

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد

وزارت علوم

--

--

--

71

کیلوگرم

برومند اصلان

عباس هوشمند

اصغر پاسالاری

کریم شاه کرمی

--

--

دانشگاه آزاد

فارس

پیام نور

وزارت علوم

--

--

75

کیلوگرم

علی یوسفی کیا

امیر شاهپروری

جمال اسماعیلی

--

--

--

وزارت علوم

پیام نور

تهران

--

--

--

80

کیلوگرم

علی زینتی رفاه

مهدی ابراهیمی

رضا محمدعلیپور

--

--

--

دانشگاه آزاد

پیام نور

وزارت علوم

--

--

--

85

کیلوگرم

محمد ابراهیمی

مهدی پورشایان

--

--

--

--

کردستان

وزارت علوم

--

--

--

--

98

کیلوگرم

مجید علیاری

محمد مدرسی

--

--

--

--

تهران

دانشگاه آزاد

--

--

--

--

130

کیلوگرم

امیر قاسمی منجزی

--

--

--

--

--

خوزستان

--

--

--

--

--

 

کیلوگرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقام تیمی

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


©2011 . All Rights Reserved