آموزش
شماره : 3881
۱۲:۴۹ ۱۳۸۷/۳/۲۶
قابل توجه کشتی گیران

دانستنی های در مور کاهش، حفظ و افزایش وزن

مطلب زیر در مورد کاهش، حفظ و افزایش وزن کشتی‌گیران توسط دکتر امیرساسان پزشک تغذیه تیم ملی کشتی و عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز نوشته شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

مطلب در اینجا قابل دریافت است 

©2011 . All Rights Reserved