مشاهير كشتي ايران
شماره : 3313
۱۵:۵۵ ۱۳۸۷/۱/۳۱
مدال‌آوران ایران در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا

مدال‌آوران ایران در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی؛ مدال آوران کشتی آزاد ایران در طول مسابقات قهرمانی آسیا از سال 1979 تا 2014 به ترتیب زیر هستند: 

اولین دوره: 1979جوتاندارو (هند)
ایران با 4 طلا، 2 نقره و 3 برنز قهرمان شد

48 کیلوگرم: سبحان روحی (برنز)
52 کیلوگرم: محمود اسماعیل پور (پنجم)
57 کیلوگرم: مرحوم سید رسول حسینی (نقره)
62 کیلوگرم: علی عبدلی (نقره)
68 کیلوگرم: جهاندار عبدالباقر (برنز)
74 کیلوگرم: محمد حسین محبی (طلا)
82 کیلوگرم: سید جبار مهدیون (طلا)
90 کیلوگرم: محمد حسن محبی (طلا)
100 کیلوگرم: علیرضا سلیمانی (برنز)
100+ کیلوگرم: رضا سوخته سرایی (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 40 امتیاز 2- ژاپن 38 امتیاز 3- هند 34 امتیاز

دومین دوره: 1981 لاهور (پاکستان)
ایران با 8 طلا، یک نقره و یک برنز قهرمان شد


48 کیلوگرم: یعقوب نجفی جویباری (طلا)
52 کیلوگرم: محمد بزم آور (برنز)
57 کیلوگرم: مرحوم سید رسول حسینی (طلا)
62 کیلوگرم: احمد رضایی (طلا)
68 کیلوگرم: حسن حمیدی (طلا)
74 کیلوگرم: محمد حسین محبی (طلا)
82 کیلوگرم: سید جبار مهدیون (نقره)
90 کیلوگرم: محمد حسن محبی (طلا)
100 کیلوگرم: هاشم کلاهی (طلا)
100+ کیلوگرم: علیرضا سلیمانی (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 57 امتیاز 2- ژاپن 39 امتیاز 3- هند 39 امتیاز

سومین دوره: 1983 تهران (ایران)
ایران با 8 طلا و 2 نقره قهرمان شد


48 کیلوگرم: مجید ترکان (طلا)
52 کیلوگرم: یعقوب نجفی جویباری (طلا)
57 کیلوگرم: عسکری محمدیان (طلا)
62 کیلوگرم: محسن کاوه (نقره)
68 کیلوگرم: خسرو پیشرو (طلا)
74 کیلوگرم: عزیز واگذاری (طلا)
82 کیلوگرم: محمد حسین محبی (طلا)
90 کیلوگرم: محمد حسن محبی (طلا)
100 کیلوگرم: حسین گلابی (نقره)
100+ کیلوگرم: علیرضا سلیمانی (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 58 امتیاز 2- هند 40 امتیاز 3- ژاپن 39 امتیاز

چهارمین دوره: 1987 بمبئی (هند)
ایران با 4 طلا و 4 برنز قهرمان شد

52 کیلوگرم: یعقوب نجفی جویباری (برنز)
57 کیلوگرم: محمد ذوالفقاری (برنز)
62 کیلوگرم: حمید غفوریان (برنز)
68 کیلوگرم: بهروز یاری (چهارم)
74 کیلوگرم: آیت واگذاری (طلا)
82 کیلوگرم: محمد حسین محبی (طلا)
90 کیلوگرم: محمد حسن محبی (طلا)
100 کیلوگرم: مهدی محبی (برنز)
130 کیلوگرم: علیرضا سلیمانی (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 43 امتیاز 2- ژاپن 38 امتیاز 3- هند 36 امتیاز

پنجمین دوره: 1988 لاهور (پاکستان)
ایران با 6 طلا، یک نقره و 3 برنز قهرمان شد


48 کیلوگرم: نادر رحمتی (برنز)
52 کیلوگرم: علی اکبر دودانگه (برنز)
57 کیلوگرم: جلیل جهانشاهی (برنز)
62 کیلوگرم: اکبر فلاح (نقره)
68 کیلوگرم: علی اکبرنژاد (طلا)
74 کیلوگرم: بهروز یاری (طلا)
82 کیلوگرم: الله مراد زرینی (طلا)
90 کیلوگرم: محمد رضا توپجی (طلا)
100 کیلوگرم: مهدی محبی (طلا)
130 کیلوگرم: علیرضا لرستانی (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 93 امتیاز 2- کره شمالی 58 امتیاز 3- ژاپن 42 امتیاز

ششمین دوره: 1989 توکیو (ژاپن)
ایران با 5 طلا، یک نقره و 2 برنز قهرمان شد

48 کیلوگرم: ناصر زینل نیا (ششم)
52 کیلوگرم: مجید ترکان (طلا)
57 کیلوگرم: عسکری محمدیان (نقره)
62 کیلوگرم: تقی اکبرنژاد  (برنز)
68 کیلوگرم: اکبر فلاح (پنجم)
74 کیلوگرم: بهروز یاری (طلا)
82 کیلوگرم: محمد حسین محبی (برنز)
90 کیلوگرم: محمد حسن محبی (طلا)
100 کیلوگرم: محمد رضا توپچی (طلا)
130 کیلوگرم: علیرضا سلیمانی (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 46 امتیاز 2- مغولستان 34 امتیاز 3- کره جنوبی 34 امتیاز

هفتمین دوره: 1991 دهلی نو(هند)
ایران با 7 طلا، یک نقره و یک برنز قهرمان شد


48 کیلوگرم: ناصر زینل نیا (طلا)
52 کیلوگرم: مجید ترکان (طلا)
57 کیلوگرم: سیاوش نوری (هفتم)
62 کیلوگرم: تقی اکبرنژاد  (طلا)
68 کیلوگرم: علی اکبرنژاد (طلا)
74 کیلوگرم: امیررضا خادم (نقره)
82 کیلوگرم: رسول خادم (طلا)
90 کیلوگرم: اردشیر بلند اقبال (برنز)
100 کیلوگرم: محمد رضا توپچی (طلا)
130 کیلوگرم: علیرضا سلیمانی (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 91 امتیاز 2- مغولستان 75 امتیاز 3- هند 63 امتیاز

هشتمین دوره: 1992 تهران (ایران)
ایران با 4 طلا و 5 نقره قهرمان شد

48 کیلوگرم: نادر رحمتی (چهارم)
52 کیلوگرم: مجید ترکان (نقره)
57 کیلوگرم: اویس ملاح (نقره)
62 کیلوگرم: محمد ذوالفقاری (نقره)
68 کیلوگرم: اکبر فلاح (نقره)
74 کیلوگرم: امیررضا خادم (طلا)
82 کیلوگرم: رسول خادم (طلا)
90 کیلوگرم: عباس جدیدی (نقره)
100 کیلوگرم: کاظم غلامی (طلا)
130 کیلوگرم: علیرضا لرستانی (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 92 امتیاز 2- کره جنوبی 72 امتیاز 3- ژاپن 68 امتیاز

نهمین دوره: 1993 اولان باتور (مغولستان)
ایران با 5 طلا، 2 نقره و 2 برنز قهرمان شد


48 کیلوگرم: رضا لایق (حذف)
52 کیلوگرم: ناصر زینل نیا (برنز)
57 کیلوگرم: اویس ملاح (نقره)
62 کیلوگرم: علیرضا رضایی منش (برنز)
68 کیلوگرم: علی اکبرنژاد (نقره)
74 کیلوگرم: بهروز یاری (طلا)
82 کیلوگرم: امیررضا خادم (طلا)
90 کیلوگرم: رسول خادم (طلا)
100 کیلوگرم: عباس جدیدی (طلا)
130 کیلوگرم: ایوب بنی نصرت (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 84 امتیاز 2- مغولستان 41 امتیاز 3- کره شمالی 31 امتیاز

دهمین دوره: 1995 مانیل (فیلیپین)
ایران با 4 طلا، یک نقره و 2 برنز قهرمان شد

48 کیلوگرم: بهرام شربتی (هشتم)
52 کیلوگرم: حسین کریمی (برنز)
57 کیلوگرم: اویس ملاح (نقره)
62 کیلوگرم: علیرضا رضایی منش (چهارم)
68 کیلوگرم: امیر توکلیان (طلا)
74 کیلوگرم: عیسی مومنی (طلا)
82 کیلوگرم: علی محمد مالمیر (چهارم)
90 کیلوگرم: رسول خادم (طلا)
100 کیلوگرم: ایوب بنی نصرت (برنز)
130 کیلوگرم: منصور عابدیان (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 92 امتیاز 2- کره جنوبی 77 امتیاز 3- ژاپن 68 امتیاز

یازدهمین دوره: 1996 پکن (چین)
ایران با 3 طلا و 6 برنز قهرمان شد

48 کیلوگرم: نادر رحمتی (سر وزن نرسید)
52 کیلوگرم: بهنام طیبی (برنز)
57 کیلوگرم: محمد طلایی (برنز)
62 کیلوگرم: عباس حاج کناری (برنز)
68 کیلوگرم: امیر توکلیان (برنز)
74 کیلوگرم: عیسی مومنی (برنز)
82 کیلوگرم: علیرضا حیدری (برنز)
90 کیلوگرم: رسول خادم (طلا)
100 کیلوگرم: عباس جدیدی (طلا)
130 کیلوگرم: ابراهیم مهربان (طلا)
 رده بندی تیمی: 1- ایران 72 امتیاز 2- کره جنوبی 69 امتیاز 3- ازبکستان 59 امتیاز

دوازدهمین دوره: 1997 تهران (ایران)
ایران با 5 طلا و 2 برنز قهرمان شد

54 کیلوگرم: غلامرضا محمدی (برنز)
58 کیلوگرم: محمد طلایی (برنز)
63 کیلوگرم: عباس حاج کناری (طلا)
69 کیلوگرم: داوود قنبری (طلا)
76 کیلوگرم: آیت واگذاری (حذف)
85 کیلوگرم: علیرضا حیدری (طلا)
97 کیلوگرم: عبدالرضا کارگر (طلا)
130 کیلوگرم: ابراهیم مهربان (طلا)

رده بندی تیمی: 1- ایران 70 امتیاز 2- کره جنوبی 65 امتیاز 3- ژاپن 40 امتیاز

سیزدهمین دوره: 1999 تاشکند (ازبکستان)
ایران با 3 طلا سوم شد

54 کیلوگرم: محمد جواد صفایی (هفتم)
58 کیلوگرم: محمد طلایی (ششم)
63 کیلوگرم: علی اکبر دودانگه (طلا)
69 کیلوگرم: جلال لطیفی (پنجم)
76 کیلوگرم: مسعود جمشیدی (چهارم)
85 کیلوگرم: فریدون قنبری (ششم)
97 کیلوگرم: علیرضا حیدری (طلا)
130 کیلوگرم: علیرضا رضایی (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ازبکستان 2- قزاقستان 3- ایران

چهاردهمین دوره: 2000 گویلین (چین)
ایران با 2 نقره و 3 برنز دوم شد

54 کیلوگرم: محمد اصلانی (نقره)
58 کیلوگرم: مسعود مصطفی جوکار (هشتم)
63 کیلوگرم: اکبر بهتری (ششم)
69 کیلوگرم: مهدی برائتی (نقره)
76 کیلوگرم: مسعود جمشیدی (برنز)
85 کیلوگرم: امیررضا خادم (چهارم)
97 کیلوگرم: محمد جواد راسخی (برنز)
130 کیلوگرم: علیرضا رضایی (برنز)
رده‌بندی تیمی: 1- ازبکستان 72 امتیاز 2- ایران 57 امتیاز 3- چین 42 امتیاز

پانزدهمین دوره:  2001 اولان باتور(مغولستان)
ایران با 5 طلا، یک نقره و 2 برنز قهرمان شد

54 کیلوگرم: محمد اصلانی (برنز)
58 کیلوگرم: بهنام طیبی (طلا)
63 کیلوگرم: علی بابایی جعفری (برنز)
69 کیلوگرم: امیر توکلیان (طلا)
76 کیلوگرم: مهدی حاجی زاده (طلا)
85 کیلوگرم: پژمان درستکار (طلا)
97 کیلوگرم: علیرضا حیدری (طلا)
130 کیلوگرم: علیرضا رضایی (نقره)
رده‌بندی تیمی: 1- ایران 75 امتیاز 2- مغولستان 72 امتیاز 3- هند 43 امتیاز

شانزدهمین دوره: 2003 دهلی نو(هند)
ایران با 6 طلا و یک نقره قهرمان شد


55 کیلوگرم: محمد اصلانی (طلا)
60 کیلوگرم: مراد محمدی (طلا)
66 کیلوگرم: حسن طهماسبی (طلا)
74 کیلوگرم: رضا رمضان زاده (نقره)
84 کیلوگرم: پژمان درستکار (طلا)
96 کیلوگرم: علیرضا حیدری (طلا)
120 کیلوگرم: علیرضا رضایی (طلا)
رده بندی تیمی: 1- ایران 69 امتیاز 2- هند 47 امتیاز 3- قزاقستان 43 امتیاز

هفدهمین دوره: 2004 تهران (ایران)
ایران با 3 طلا، 2 نقره و یک برنز قهرمان شد


 55کیلوگرم: محمد رضایی(چهارم)
60 کیلوگرم: مراد محمدی (نقره)
66 کیلوگرم: حسن طهماسبی (نقره)
74 کیلوگرم: مهدی صادق نژاد (طلا)
84 کیلوگرم: فریدون قنبری (طلا)
96 کیلوگرم: محمدحسین خالقی فر(نقره) به علت دوپینگ کشتی‌گیر قرقیزی برنز وی نقره شد
120 کیلوگرم: فردین معصومی (طلا)
رده‌بندی تیمی: 1- ایران 64 امتیاز 2- کره جنوبی 48 امتیاز 3- مغولستان 46 امتیاز

هجدهمین دوره: 2005 ووهان (چین)
ایران با 3 طلا، 2 نقره و 2 برنز قهرمان شد

55 کیلوگرم: تقی داداشی (برنز)
60 کیلوگرم: مراد محمدی (طلا)
66 کیلوگرم: حمید محمد نژاد (نقره)
74 کیلوگرم: هادی حبیبی (برنز)
84 کیلوگرم: سعید ابراهیمی (طلا)
96 کیلوگرم: حمید سیفی (طلا)
120 کیلوگرم: علیرضا رضایی (نقره)
رده‌بندی تیمی: 1- ایران 64 امتیاز 2- ژاپن 49 امتیاز 3- کره جنوبی 41 امتیاز

نوزدهمین دوره: 2006 آلماتی (قزاقستان)
ایران با 2 طلا، یک نقره و 3 برنز قهرمان شد

55 کیلوگرم: محمد رضایی (طلا)
60 کیلوگرم: مراد محمدی (نقره)
74 کیلوگرم: هادی حبیبی (طلا)
84 کیلوگرم: مجید خدایی (برنز)
96 کیلوگرم: حمید سیفی (برنز)
120 کیلوگرم: هادی پورعلیجان (برنز)
رده‌بندی تیمی: 1- ایران 55 امتیاز 2- قزاقستان 54 امتیاز 3- ژاپن 38 امتیاز

بیستمین دوره: 2007 بیشکک (قرقیزستان)
ایران با 3 طلا، 2 نقره و 2 برنز قهرمان شد


 55کیلوگرم: عباس دباغی(برنز)
60 کیلوگرم: مهدی تقوی(برنز)
66 کیلوگرم: حسن طهماسبی (طلا)
74  کیلوگرم: میثم مصطفی جوکار (نقره)
84 کیلوگرم: مهدی منصوری (طلا)
96 کیلوگرم: امیر عباس مرادی (نقره)
120 کیلوگرم: فردین معصومی (طلا)
رده‌بندی: 1- ایران 64 امتیاز 2- قزاقستان 45 امتیاز 3- مغولستان 40 امتیاز

بیست‌ویکمین دوره: 2008 جی جو (کره جنوبی)

ایران با یک طلا، 2 نقره و یک برنز به مقام دوم دست یافت. 

55 کیلوگرم: تقی داداشی(پنجم)
60 کیلوگرم: مراد محمدی (برنز)
66 کیلوگرم: حمید محمدنژاد(حذف)
74 کیلوگرم: میثم مصطفی جوکار(نقره)
84 کیلوگرم: حامد تاتاری(پنجم)
96 کیلوگرم: امیر عباس مرادی(نقره)
120 کیلوگرم: فردین معصومی(طلا)
رده‌بندی تیمی: 1- ژاپن 49 امتیاز 2- ایران 48 امتیاز 3- مغولستان 47 امتیاز

 

بیست و دومین دوره: 2009 پاتایا (تایلند)

ایران با کسب 5 مدال طلا و 2 برنز به مقام قهرمانی رسید.

55 کیلوگرم: حسن رحیمی (برنز)

60 کیلوگرم: مسعود اسماعیل‌پور (برنز)

66 کیلوگرم: مهدی تقوی (طلا)

74 کیلوگرم: صادق گودرزی (طلا)

84 کیلوگرم: احسان لشگری (طلا)

96 کیلوگرم: سعید ابراهیمی (طلا)

120 کیلوگرم: فردین معصومی (طلا)

رده‌بندی تیمی: 1- ایران 66 امتیاز 2- کره جنوبی 51 امتیاز 3- قزاقستان 41 امتیاز

 

بیست و سومین دوره: 2010 دهلی نو (هند)

ایران با کسب 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز به مقام قهرمانی رسید.

50 کیلوگرم: حسن رحیمی (هفتم)

60 کیلوگرم: مسعود اسماعیل‌پور (طلا)

66 کیلوگرم: مصطفی حسین خانی (نهم)

74 کیلوگرم: سعید ریاحی (نقره)

84 کیلوگرم: احسان لشکری (طلا)

96 کیلوگرم: رضا یزدانی (طلا)

120 کیلوگرم: محمدرضا آذرشکیب (برنز)

رده‌بندی تیمی: 1- ایران 53 امتیاز 2- قزاقستان 48 امتیاز 3- کره جنوبی 46 امتیاز 4- ژاپن 41 امتیاز 5- هند 37 امتیاز

 

 

بیست و چهارمین دوره: 2011 تاشکند (ازبکستان)

ایران با کسب یک مدال طلا و سه نقره به مقام نایب قهرمانی دست یافت.

55 کیلوگرم: یاسر حیدر قلی نژاد (هفتم)

60 کیلوگرم: مصطفی آقاجانی (نقره)

66 کیلوگرم: مصطفی حسین خانی (نهم)

74 کیلوگرم: مرتضی رضایی (پنجم)

84 کیلوگرم: احسان امینی (طلا)

96 کیلوگرم: عرفان امیری (نقره)

120 کیلوگرم: کمیل قاسمی (نقره)

رده بندی تیمی: 1- ازبکستان 51 امتیاز 2- ایران 49 امتیاز 3- مغولستان 48 امتیاز 4- قزاقستان 43 امتیاز 5- کره شمالی و چین 35 امتیاز

 

بیست و پنجمین دوره: 2012 گومی (کره جنوبی)

ایران با کسب 5 مدال طلا، یک نقره و یک برنز به مقام قهرمانی دست یافت.

55 کیلوگرم: حسن رحیمی (طلا)

60 کیلوگرم: مسعود اسماعیل‌پور (نقره)

66 کیلوگرم: مهدی تقوی (طلا)

74 کیلوگرم: صادق گودرزی (طلا)

84 کیلوگرم: احسان لشگری (طلا)

96 کیلوگرم: عرفان امیری (برنز)

120 کیلوگرم: پرویز هادی (طلا)

رده‌بندی تیمی: 1- ایران 67 امتیاز 2- ژاپن 49 امتیاز 3- چین 46 امتیاز 4- مغولستان 44 امتیاز 5- هند 38 امتیاز

 

بیست و ششمین دوره: 2013 دهلی نو (هند)

ایران با کسب یک مدال طلا و سه مدال برنز به مقام نایب قهرمانی دست یافت.

55 کیلوگرم: محمد طهماسبی زاده(هفتم)

60 کیلوگرم: حسن مرادقلی (هفتم)

66 کیلوگرم: محمد یوسفی (هشتم)

74 کیلوگرم: عزت اله اکبری (برنز)

84 کیلوگرم: احسان امینی (برنز)

96 کیلوگرم: حامد تاتاری (برنز)

120 کیلوگرم: پرویز هادی (طلا)

رده‌بندی تیمی: 1- هند 48 امتیاز 2- ایران 45 امتیاز 3- مغولستان 40 امتیاز 4- کره جنوبی 38 امتیاز 5- قرقیزستان 38 امتیاز 6- ازبکستان 36 امتیاز

 

بیست و هفتمین دوره: 2014 آستانه (قزاقستان)

ایران با کسب 6 مدال طلا و 70 امتیاز قهرمان شد

61 کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور (طلا)

65 کیلوگرم: سید احمد محمدی (طلا)

70 کیلوگرم: مصطفی حسین خانی (طلا)

74 کیلوگرم: رضا افضلی (طلا)

86 کیلوگرم: میثم مصطفی جوکار (طلا)

120 کیلوگرم: کمیل قاسمی (طلا)

 

رده بندی تیمی: 1- ایران 70 امتیاز  2- مغولستان 63 امتیاز 3- قزاقستان 51 امتیاز 4- ازبکستان 41 امتیاز 5- ژاپن 40 امتیازبیست و هشتمین دوره : 2015 دوحه - قطر

ایران با کسب 4 مدال طلا دو نقره و یک برنز و 68 امتیاز قهرمان شد

57 کیلوگرم: یونس سرمستی (برنز)
61 کیلوگرم: بهنام احسان پور (نقره)
65 کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور (طلا)
70 کیلوگرم: سعید داداش پور (نهم – مصدومیت)
74 کیلوگرم: پیمان یاراحمدی (طلا)
86کیلوگرم: علیرضا کریمی (طلا)
97 کیلوگرم: محمدحسین محمدیان (طلا)
125 کیلوگرم: کمیل قاسمی (نقره)

رده بندی تیمی: 1- ایران (68 امتیاز) 2- ژاپن(60 امتیاز) 3- قرقیزستان(54 امتیاز) 4- مغولستان(45 امتیاز) 5- ازبکستان(41 امتیاز) 6- قزاقستان(34 امتیاز) 7- هند(32 امتیاز) 8- تاجیکستان(24 امتیاز) 9- چین(24 امتیاز) 10 – کره جنوبی(20 امتیاز)


بیست و نهمین دوره: 2016 – بانکوک تایلند

تیم ایران با کسب 5 مدال طلا، یک نقره و یک برنز و 73 امتیاز قهرمان شد


57 کیلوگرم: یونس سرمستی (پنجم)
61 کیلوگرم: بهنام احسان پور (نقره)
65 کیلوگرم: میثم نصیری (طلا)
70 کیلوگرم: محمد نادری (برنز)
74 کیلوگرم: مصطفی حسین خانی (طلا)
86 کیلوگرم: احسان لشگری (طلا)
97 کیلوگرم: رضایزدانی (طلا)
125 کیلوگرم: پرویز هادی (طلا)


رده بندی تیمی: 1- ایران 73 امتیاز 2- مغولستان 63 امتیاز 3- قزاقستان 56 امتیاز 4- هند 41 امتیاز 5- قرقیزستان 40 امتیاز 6- ژاپن 35 امتیاز 7- چین 31 امتیاز


سی اُمین دوره: 2017 – دهلی نو هند

تیم ایران با کسب 3 مدال طلا، یک نقره، 4 برنز و 71 امتیاز قهرمان شد


57 کیلوگرم: رضا اطری (برنز)
61 کیلوگرم: بهنام احسان پور (طلا)
65 کیلوگرم: میثم نصیری (برنز)
70 کیلوگرم: حامد رشیدی (برنز)
74 کیلوگرم: بهمن تیموری (برنز)
86 کیلوگرم: علیرضا کریمی (طلا)
97 کیلوگرم: حسین شهبازی (نقره)
125 کیلوگرم: یداله محبی (طلا)

رده بندی تیمی: 1- ایران 71 امتیاز 2- ژاپن 55 امتیاز 3- ازبکستان 49 امتیاز 4- قزاقستان 47 امتیاز 5- کره جنوبی 46 امتیاز 6- مغولستان 40 امتیاز 7- قرقیزستان 34 امتیاز 8- هند 33 امتیازسی و یکمین دوره: 2018– بیشکک قرقیزستان

تیم ایران با کسب 3 مدال طلا، یک نقره، 2 برنز و 157 امتیاز نایب قهرمان شد


57 کیلوگرم: نادر حاج آقا نیا (پنجم)
61 کیلوگرم: ایمان صادقی (پنجم)
65 کیلوگرم:  یونس امامی (پنجم)
70 کیلوگرم:  سید احمد محمدی (دهم)
74 کیلوگرم: مصطفی حسین خانی (برنز)
79 کیلوگرم: عزت اله اکبری (طلا)
86 کیلوگرم: حسن یزدانی (طلا)
92 کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی (طلا)
97 کیلوگرم: مجتبی گلیج (نقره)
125 کیلوگرم: امین طاهری (برنز)

رده بندی تیمی: 1- ازبکستان (178 امتیاز) 2- ایران (157 امتیاز) 3- قزاقستان (146 امتیاز) 4- مغولستان (108 امتیاز) 5- ژاپن (105 امتیاز) 6- کره جنوبی (97 امتیاز) 7- قرقیزستان (86 امتیاز) 8- هند (64 امتیاز) 9- چین (58 امتیاز) 10- ترکمنستان (40 امتیاز)

©2011 . All Rights Reserved