مشاهير كشتي ايران
شماره : 3268
۱۷:۵ ۱۳۸۷/۱/۲۷
مدال‌آوران ایران در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا

مدال‌آوران ایران در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا

ن دوره : 1983 تهران (ایران)

ایران با 8 طلا و 2 نقره قهرمان شد.


48 کیلوگرم: مرتضی پاپی نیا (طلا)

52 کیلوگرم: علی خانی (طلا)

57 کیلوگرم: غلامحسین محسنی (نقره)

62 کیلوگرم: حسین تورانیان (طلا)

68 کیلوگرم: محمد بنا (طلا)

74 کیلوگرم: موسی طباطبایی (طلا)

82 کیلوگرم: مرحوم فریدون بهنام پور (طلا)

90 کیلوگرم: حسن بابک (طلا)

100 کیلوگرم: حسام الدین جعفری (نقره)

100+ کیلوگرم: داود ایوب (طلا)

رده بندی تیمی: 1- ایران 58 امتیاز 2- هند 46 امتیاز 3- ژاپن 24 امتیاز


دومین دوره: 1987 بمبئی (هند)

ایران با 2 طلا، 4 نقره و یک برنز دوم شد.


48 کیلوگرم: محسن طاهری (نقره)

52 کیلوگرم: احد پازاج (طلا)

57 کیلوگرم: سعید عینی (چهارم)

68 کیلوگرم: حسن رحیمی (نقره)

74 کیلوگرم: موسی طباطبایی (نقره)

82 کیلوگرم: ناصر خلیلی (برنز)

90 کیلوگرم: حسن بابک (نقره)

100 کیلوگرم: صید محمد نادری (طلا)

100+ کیلوگرم: رضا سوخته سرایی (حذف)

رده بندی تیمی: 1- ژاپن 42 امتیاز2- ایران 39 امتیاز3- کره جنوبی 34 امتیاز


سومین دوره: 1989 اورائی ایباراکی(ژاپن)

ایران با یک مدال طلا، 4 نقره و یک برنز سوم شد


48 کیلوگرم: مجید جهاندیده (چهارم)

52 کیلوگرم: عبدالکریم کاکاحاجی (نقره)

57 کیلوگرم: محمد صلحی (حذف)

62 کیلوگرم: حسن یوسفی افشار (نقره)

68 کیلوگرم: عبدالله چمن گلی (برنز)

74 کیلوگرم: موسی طباطبایی (چهارم)

82 کیلوگرم: ناصر خلیلی (پنجم)

90 کیلوگرم: حسن بابک (نقره)

100 کیلوگرم: صید محمد نادری (نقره)

130 کیلوگرم:علیرضا لرستانی (طلا)

رده بندی تیمی: 1- کره جنوبی53 امتیاز 2- ژاپن 48 امتیاز 3- ایران 38 امتیاز


چهارمین دوره: 1991 تهران (ایران)

ایران با 4 طلا و 2 نقره دوم شد


48 کیلوگرم: رضا سیم خواه (طلا)

52 کیلوگرم: مجید جهاندیده (ششم)

57 کیلوگرم: محمد رضا خانپناه (پنجم)

62 کیلوگرم: حسن یوسفی افشار (طلا)

68 کیلوگرم: عبدالله چمن گلی (طلا)

74 کیلوگرم: احد جوان صالح (نقره)

82 کیلوگرم: مهدی مرادی گنجه (چهارم)

90 کیلوگرم: جابر عباس زاده موقر (نقره)

100 کیلوگرم: احمد اولاد اعظمی (چهارم)

130 کیلوگرم: علیرضا لرستانی (طلا)

رده بندی تیمی: 1- کره جنوبی 47 امتیاز 2- ایران 43 امتیاز 3- ژاپن 35 امتیاز


پنجمین دوره: 1992 تهران (ایران)

ایران با 3 طلا، یک نقره و 3 برنز دوم شد


48 کیلوگرم: جواد رجبی (پنجم)

52 کیلوگرم: مجید جهاندیده (برنز)

57 کیلوگرم: حمید صمدی (برنز)

62 کیلوگرم: احد پازاج (طلا)

68 کیلوگرم: عبدالله چمن گلی (طلا)

74 کیلوگرم: احد جوان صالح (طلا)

82 کیلوگرم: علی خوش طینت (نقره)

90 کیلوگرم: حسن بابک (طلا)

100 کیلوگرم: جابر عباس زاده موقر (برنز)

130 کیلوگرم: عبدالله عزیزی (چهارم)

رده بندی تیمی: 1- کره جنوبی 47 امتیاز 2- ایران 46 امتیاز 3- چین 36 امتیاز


ششمین دوره: 1993 هیروشیما (ژاپن)

ایران با یک طلا، یک نقره و 3 برنز دوم شد


48 کیلوگرم: رضا سیم خواه (ششم)

52 کیلوگرم: مجید جهاندیده (چهارم)

57 کیلوگرم: حسن یوسفی افشار (چهارم)

62 کیلوگرم: احد پازاج (طلا)

68 کیلوگرم: عبدالله چمن گلی (نقره)

74 کیلوگرم: احد جوان صالح (برنز)

82 کیلوگرم: محمد شربیانی (پنجم)

90 کیلوگرم: حسن بابک (ششم)

100 کیلوگرم: جابر عباس زاده (برنز)

130 کیلوگرم: عبدالله عزیزی (برنز)

رده بندی تیمی: 1- کره جنوبی90 امتیاز 2- ایران 73 امتیاز 3- ژاپن 70 امتیاز


هفتمین دوره: 1995مانیل (فیلیپین)

ایران با یک طلا، 2 نقره و 2 برنز سوم شد


48 کیلوگرم: مسلم شیرزاد (پنجم)

52 کیلوگرم: حمید صمدی (ششم)

57 کیلوگرم: محسن نادری خادم (هشتم)

62 کیلوگرم: احد پازاج (برنز)

68 کیلوگرم: بابک کریم زاده (هشتم)

74 کیلوگرم: سید مجید موسوی (نقره)

82 کیلوگرم: بهروز جمشیدی (برنز)

90 کیلوگرم: پیمان بی آزار (هفتم)

100 کیلوگرم: محمد ایوب نامداری (نقره)

130 کیلوگرم: علیرضا لرستانی (طلا)

رده بندی تیمی: 1- قزاقستان 82 امتیاز 2- کره جنوبی 78 امتیاز 3- ایران 65 امتیاز


هشتمین دوره: 1996 ژیائوشان (چین)

ایران با یک نقره هشتم شد


48 کیلوگرم: مسلم شیرزاد (ششم)

52 کیلوگرم: حمید صمدی (حذف)

57 کیلوگرم: محمد نصیری (چهارم)

62 کیلوگرم: احد پازاج (نقره)

68 کیلوگرم: سجاد شهبازی (حذف)

74 کیلوگرم: عبدالله چمن گلی (پنجم)

90 کیلوگرم: بهروز جمشیدی (ششم)

130 کیلوگرم: جابر عباس زاده (پنجم)

رده بندی تیمی: 1- کره جنوبی 81 امتیاز 2- قزاقستان 70 امتیاز 3- چین 69 امتیاز


نهمین دوره: 1997 تهران (ایران)

ایران با چهار برنز سوم شد


54 کیلوگرم: بهمن طیبی (چهارم)

58 کیلوگرم: مهدی نصیری (برنز)

63 کیلوگرم: احد پازاج (حذف)

69 کیلوگرم: سجاد شهبازی (پنجم)

76 کیلوگرم: علی رسولی (پنجم)

85 کیلوگرم: بهروز جمشیدی (برنز)

97 کیلوگرم: داریوش قلاوند (برنز)

125 کیلوگرم: مهدی سبزعلی (برنز)

رده بندی تیمی: 1- کره جنوبی 65 امتیاز 2- قزاقستان 56 امتیاز 3- ایران 54 امتیاز


دهمین دوره: 1999 تاشکند (ازبکستان)

ایران با یک نقره و دو برنز با پنجاه امتیاز پنجم شد


54 کیلوگرم: محسن سوریان (هشتم)

58 کیلوگرم: علی اشکانی (پنجم)

63 کیلوگرم: حمید طاهرزاده (ششم)

69 کیلوگرم: مجید رمضانی (چهارم)

76 کیلوگرم: سید حسین مرعشیان (پنجم)

85 کیلوگرم: محمد نیکو نهاد حسینی (برنز)

97 کیلوگرم: مهدی شربیانی (برنز)

130 کیلوگرم: علیرضا غریبی (نقره)

رده بندی تیمی: 1- ازبکستان 67 امتیاز 2- کره جنوبی 64 امتیاز 3- قزاقستان 61 امتیاز


یازدهمین دوره: 2000 سئول (کره جنوبی)

ایران با یک طلا، 2 نقره و 3 برنز دوم شد


54 کیلوگرم: حسن رنگرز (برنز)

58 کیلوگرم: علی اشکانی (طلا)

63 کیلوگرم: حمید طاهرزاده (حذف)

69 کیلوگرم: پرویز زیدوند (نقره)

76 کیلوگرم: سید حسین مرعشیان (برنز)

85 کیلوگرم: محمد نیکونهاد حسینی (حذف)

97 کیلوگرم: رسول جزینی (برنز)

130 کیلوگرم: علیرضا غریبی (نقره)

رده بندی تیمی: 1- کره جنوبی 59 امتیاز2- ایران 57 امتیاز 3- ازبکستان 53 امتیاز


 دوازدهمین دوره: 2001 اولان باتور (مغولستان)

ایران با 4 طلا و 3  نقره قهرمان شد


54 کیلوگرم: حسن رنگرز (نقره)

58 کیلوگرم: علی اشکانی (طلا)

63 کیلوگرم: مهدی نصیری (طلا)

69 کیلوگرم: پرویز زیدوند (طلا)

76 کیلوگرم: سید حسین مرعشیان (نقره)

85 کیلوگرم: علی نیکخو (حذف)

97 کیلوگرم: رسول جزینی (نقره)

130 کیلوگرم: علیرضا غریبی (طلا)

رده بندی تیمی: 1- ایران 70 امتیاز 2- ازبکستان 56 امتیاز 3- چین 49 امتیاز


سیزدهمین دوره: 2003 دهلی نو (هند)

ایران با یک طلا، 3 نقره و 2 برنز قهرمان شد


55کیلوگرم: حمید باوفا (نقره)

60 کیلوگرم: علی اشکانی (نقره)

66کیلوگرم: پرویز زیدوند (طلا)

74 کیلوگرم: محسن پودنکی (حذف)

84 کیلوگرم: سید حسین مرعشیان (برنز)

97 کیلوگرم: مسعود هاشم زاده (نقره)

130 کیلوگرم: علیرضا غریبی (برنز)

رده‌ بندی تیمی: 1- ایران 60 امتیاز 2- قزاقستان 57 امتیاز 3- کره جنوبی 54 امتیاز


چهاردهمین دوره: 2004 آلماتی (قزاقستان)

ایران صاحب 2 برنز شد


55کیلوگرم: حسن رنگرز (برنز)

60 کیلوگرم: حمید باوفا  (حذف)

66کیلوگرم: حمید ریحانی (حذف)

74 کیلوگرم: مجتبی باباجان زاده (حذف)

84 کیلوگرم: روح اله میکاییلی (حذف)

97 کیلوگرم: احسان کریم فر (حذف)

130 کیلوگرم: سجاد برزی (برنز)

رده‌بندی تیمی: 1- قزاقستان 64 امتیاز 2- کره جنوبی 60 امتیاز 3- ازبکستان 48 امتیاز


پانزدهمین دوره: 2005 ووهان (چین)

ایران صاحب یک طلا و 2 برنز شد


55 کیلوگرم: حمید بنی تمیم (حذف)

60 کیلوگرم: علی اشکانی (طلا)

66 کیلوگرم: مهدی توکلی (حذف)

74 کیلوگرم: مجتبی باباجان زاده (حذف)

84 کیلوگرم: مجید رمضانی (حذف)

96 کیلوگرم: مسعود هاشم زاده (برنز)

120 کیلوگرم: سجاد برزی (برنز)

رده‌بندی تیمی: 1- کره جنوبی 55 امتیاز 2- قزاقستان 51 امتیاز 3- ژاپن 51 امتیاز


شانزدهمین دوره: 2006 آلماتی (قزاقستان)

ایران با یک طلا، یک نقره و 2 برنز سوم شد


55 کیلوگرم: حمید بنی تمیم (برنز)

66 کیلوگرم: مهدی توکلی (پنجم)

74 کیلوگرم: داوود عابدین زاده (طلا)

84 کیلوگرم: قاسم رضایی (برنز)

96 کیلوگرم: رضا فرضی زاده (پنجم)

120 کیلوگرم: سجاد برزی (نقره)

رده‌بندی تیمی: 1- قزاقستان 61 امتیاز 2- کره جنوبی 60 امتیاز 3- ایران 50 امتیاز


هفدهمین دوره: 2007 بیشکک (قرقیزستان)

ایران با 3 طلا، 2 نقره و 2 برنز قهرمان شد


55 کیلوگرم: حمید سوریان (طلا)

60 کیلوگرم: حمید باوفا (نقره)

66 کیلوگرم: علی محمدی (برنز)

74 کیلوگرم: مجتبی باباجان زاده (برنز)

84 کیلوگرم: سامان طهماسبی(طلا)

96 کیلوگرم: قاسم رضایی (طلا)

120 کیلوگرم: مهدی شربیانی (نقره)

رده‌بندی تیمی: 1- ایران 64 امتیاز 2- قزاقستان 45 امتیاز 3- مغولستان 40 امتیاز


هجدهمین دوره: 2008 جی‌جو (کره جنوبی
)

ایران با 3 طلا، یک نقره و یک برنز قهرمان شد


55 کیلوگرم: حمید سوریان (طلا)

60 کیلوگرم: ابوذر نورزاده (هفتم)

66 کیلوگرم: حمید ریحانی (هفتم)

74 کیلوگرم: مهدی محمدی (برنز)

84 کیلوگرم: طالب نعمت‌پور (نقره)

96 کیلوگرم: قاسم رضایی (طلا)

120 کیلوگرم: مسعود هاشم‌زاده (طلا)


رده‌بندی تیمی: 1- ایران 55 امتیاز 2- قزاقستان 50 امتیاز 3- ژاپن 49 امتیاز

 

نوزدهمین دوره: 2009 پاتایا (تایلند)

ایران با 4 مدال طلا و یک برنز به مقام قهرمانی دست یافت.

55 کیلوگرم: محمد فقیری (پنجم)

60 کیلوگرم: حمید باوفا (پنجم)

66 کیلوگرم: سعید عبدولی (برنز)

74 کیلوگرم: فرشاد علیزاده (طلا)

84 کیلوگرم: طالب نعمت‌پور (طلا)

96 کیلوگرم: امیر علی‌اکبری (طلا)

120 کیلوگرم: مسعود هاشم زاده (طلا) 

رده‌بندی تیمی: 1- ایران 60 امتیاز 2- قراقستان 59 امتیاز 3- کره جنوبی 31 امتیاز

 

بیستمین دوره: 2010 دهلی نو (هند)

ایران با 2 مدال طلا و 2 مدال برنز چهارم شد.

55 کیلوگرم: محمد فقیری (دهم)

60 کیلوگرم: محمدرضا قضایی (هشتم)

66 کیلوگرم: افشین بیابنگرد (پنجم)

74 کیلوگرم: مهدی محمدی (برنز)

84 کیلوگرم: داود عابدین زاده (برنز)

96 کیلوگرم: بابک قربانی (طلا)

120 کیلوگرم: محمد قربانی (طلا)

رده‌بندی تیمی: 1- کره جنوبی 56 امتیاز 2- چین 49 امتیاز 3- هند 49 امتیاز 4- ایران 46 امتیاز 5- قزاقستان 42 امتیاز

 

 

بیست و یکمین دوره: 2011 تاشکند (ازبکستان)

ایران با کسب 4 مدال طلا، یک نقره و دو برنز قهرمان شد

55 کیلوگرم: محسن حاجی پور (برنز)

60 کیلوگرم: عبدالمحمد پاپی (برنز)

66 کیلوگرم: علی محمدی (طلا)

74 کیلوگرم: محسن قاسمی (طلا)

84 کیلوگرم: داود اخباری (طلا)

96 کیلوگرم: داود گیل نیرنگ (نقره)

120 کیلوگرم: بشیر باباجان زاده (طلا)

رده بندی تیمی: 1- ایران 65 امتیاز 2- ازبکستان 50 امتیاز 3- کره جنوبی 49 امتیاز 4- قرقیزستان 45 امتیاز 5- قزاقستان 43 امتیاز

 

بیست و دومین دوره: 2012 گومی (کره جنوبی)

ایران با کسب 3 مدال طلا، یک نقره و یک برنز قهرمان شد

55 کیلوگرم: محسن حاجی پور (هشم)

60 کیلوگرم: حمید زارع (هفتم)

66 کیلوگرم: افشین بیابانگرد (مدال نقره)

74 کیلوگرم: هادی علیزاده پورنیا (مدال طلا)

84 کیلوگرم: حبیب‌اله اخلاقی (مدال طلا)

96 کیلوگرم: داود گیل نیرنگ (مدال طلا)

120 کیلوگرم: محمد قربانی (مدال برنز)

رده‌بندی تیمی: 1- ایران 54 امتیاز 2- چین 51 امتیاز 3- کره جنوبی 47 امتیاز 4- قزاقستان 45 امتیاز 5- ژاپن 45 امتیاز

 

بیست و سومین دوره: 2013 دهلی نو (هند)

ایران با کسب 3 مدال نقره و 2 مدال برنز  نایب قهرمان شد.

55 کیلوگرم: محسن حاجی پور (هشتم)

60کیلوگرم: عبدالمحمد پاپی (مدال نقره)

66 کیلوگرم: مهدی زیدوند (مدال نقره)

74 کیلوگرم: هادی علیزاده پورنیا (مدال نقره)

84 کیلوگرم: طالب نعمت پور (مدال برنز)

96 کیلوگرم: داود گیل نیرنگ (مدال برنز)

120 کیلوگرم: بشیر باباجان زاده (هفتم)

 

رده‌بندی تیمی: 1- کره جنوبی 58 امتیاز 2- ایران 50 امتیاز 3- قزاقستان 49 امتیاز 4- قرقیزستان 47 امتیاز 5- ژاپن 37 امتیاز 6- چین 28 امتیاز  7- هند 27 امتیاز


بیست و چهارمین دوره: 2014 آستانه (قزاقستان)

ایران با کسب یک مدال طلا، یک نقره و سه برنز سوم شد

75 کیلوگرم: سعید عبدولی (مدال برنز)

80 کیلوگرم: یوسف قادریان (مدال نقره)

85 کیلوگرم: مجتبی کریم فر (مدال برنز)

98 کیلوگرم: عی علیاری (مدال برنز)

130 کیلوگرم: بهنام مهدی زاده (طلا)


رده بندی تیمی: 1- قزاقستان 63 امتیاز 2- قرقیزستان 57 امتیاز 3- ایران 53 امتیاز 4- کره جنوبی 52 امتیاز 5- ازبکستان 51 امتیاز 6- ژاپن 40 امتیاز

 

بیست و پنجمین دوره: 2015 دوحه قطر

تیم ایران با کسب سه مدال طلا، یک نقره و دو برنز و 63 امتیاز قهرمان شد

59 کیلوگرم: محسن حاجی پور (نهم)
66 کیلوگرم: محمدعلی گرایی (نقره)
71 کیلوگرم: رامین طاهری (طلا)
75 کیلوگرم: پیام بویری (برنز)
80 کیلوگرم: یوسف قادریان (طلا)
85 کیلوگرم: داود عابدین زاده (پنجم- به دلیل مصدومیت)
98 کیلوگرم: مهدی علیاری (طلا)
130 کیلوگرم: بشیر باباجان زاده (برنز)

رده بندی تیمی: 1- ایران 63 امتیاز 2- قزاقستان 58 امتیاز 3- چین 57 امتیاز 4- ازبکستان 54 امتیاز 5- کره جنوبی 48 امتیاز 6- قرقیزستان 45 امتیاز 7- ژاپن 39 امتیاز 8- هند 21 امتیاز


بیست و ششمین دوره: 2016 – بانکوک تایلند

تیم ایران با کسب 4 مدال طلا، یک نقره و دو برنز و 71 امتیاز قهرمان شد

59 کیلوگرم: سامان عبدولی (نقره)
66 کیلوگرم: مهدی زیدوند (برنز)
71 کیلوگرم: افشین بیابانگرد (طلا)
75 کیلوگرم: پیام بویری (برنز)
80 کیلوگرم: رامین طاهری (طلا)
85 کیلوگرم: یوسف قادریان (پنجم)
98 کیلوگرم: مهدی علیاری (طلا)
130 کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی (طلا)

رده بندی تیمی: 1- ایران 71 امتیاز 2- قزاقستان 58 امتیاز 3- قرقیزستان 49 امتیاز 4- ازبکستان 47 امتیاز 5- کره جنوبی 44 امتیاز 6- هند 43 امتیاز 7- چین 42 امتیاز


بیست و هفتمین دوره: 2017 – دهلی نو هند

تیم ایران با کسب 4 مدال طلا، یک نقره و دو برنز و 69 امتیاز قهرمان شد

59 کیلوگرم: سامان عبدولی (برنز)
66 کیلوگرم: علی ارسلان (برنز)
71 کیلوگرم: افشین بیابانگرد (نقره)
75 کیلوگرم: پژمان پشتام (هفتم)
80 کیلوگرم: رامین طاهری (طلا)
85 کیلوگرم: حسین نوری (طلا)
98 کیلوگرم: سید مصطفی صالحی زاده (طلا)
130 کیلوگرم: بهنام مهدی زاده (طلا)

رده بندی تیمی: 1- ایران 69 امتیاز 2- قزاقستان 59 امتیاز 3- کره جنوبی 59 امتیاز 4- ژاپن 51 امتیاز 5- چین 50 امتیاز 6- ازبکستان 43 امتیاز 7- هند 38 امتیاز

بیست و هشتمین دوره: 2018– بیشکک - قرقیزستان

تیم ایران با کسب 3مدال طلا، یک نقره و 129 امتیاز پنجم شد.

55 کیلوگرم: رضا خدری (هفتم)
60 کیلوگرم: شیرزاد بهشتی طلا (پنجم)
63کیلوگرم: کرامت عبدولی (نهم)
67 کیلوگرم: محمد الیاسی (نهم)
72 کیلوگرم: مجید خلیلی (دهم)
77 کیلوگرم: محمدعلی گرایی (نقره)
82 کیلوگرم: یوسف قادریان (هشتم)
87 کیلوگرم: حسین نوری (طلا)
97 کیلوگرم: سید مصطفی صالحی زاده (طلا)
130 کیلوگرم: بهنام مهدی زاده (طلا)


رده بندی تیمی: 1- قرقیزستان 157 امتیاز 2- قزاقستان 156 امتیاز 3- ازبکستان 148 امتیاز 4- ژاپن 141 امتیاز 5- ایران 129 امتیاز 6- چین 116 امتیاز 7- هند 92 امتیاز 8- کره جنوبی 66 امتیاز
©2011 . All Rights Reserved