مشاهير كشتي ايران
شماره : 3268
۱۷:۵ ۱۳۸۷/۱/۲۷
مدال‌آوران ايران در مسابقات كشتي فرنگي قهرماني آسيا

مدال‌آوران كشتي فرنگي ايران در مسابقات قهرماني آسيا از آغاز تاكنون

اولین دوره : 1983 تهران (ایران)

ايران با 8 طلا و 2 نقره قهرمان شد.


48 کیلوگرم: مرتضی پاپی نیا (طلا)

52 کیلوگرم: علی خانی (طلا)

57 کیلوگرم: غلامحسین محسنی (نقره)

62 کیلوگرم: حسین تورانیان (طلا)

68 کیلوگرم: محمد بنا (طلا)

74 کیلوگرم: موسی طباطبایی (طلا)

82 کیلوگرم: مرحوم فریدون بهنام پور (طلا)

90 کیلوگرم: حسن بابک (طلا)

100 کیلوگرم: حسام الدین جعفری (نقره)

100+ کیلوگرم: داود ایوب (طلا)

رده بندی تیمی: 1- ایران 58 امتياز 2- هند 46 امتياز 3- ژاپن 24 امتياز


دومین دوره: 1987 بمبئی (هند)

ايران با 2 طلا، 4 نقره و یک برنز دوم شد.


48 کیلوگرم: محسن طاهری (نقره)

52 کیلوگرم: احد پازاج (طلا)

57 کیلوگرم: سعید عینی (چهارم)

68 کیلوگرم: حسن رحیمی (نقره)

74 کیلوگرم: موسی طباطبایی (نقره)

82 کیلوگرم: ناصر خلیلی (برنز)

90 کیلوگرم: حسن بابک (نقره)

100 کیلوگرم: صید محمد نادری (طلا)

100+ کیلوگرم: رضا سوخته سرایی (حذف)

رده بندی تیمی: 1- ژاپن 42 امتياز2- ایران 39 امتياز3- كره جنوبي 34 امتياز


سومین دوره: 1989 اورائی ايباراكي(ژاپن)

ايران با یک مدال طلا، 4 نقره و یک برنز سوم شد


48 کیلوگرم: مجید جهاندیده (چهارم)

52 کیلوگرم: عبدالکریم کاکاحاجی (نقره)

57 کیلوگرم: محمد صلحی (حذف)

62 کیلوگرم: حسن یوسفی افشار (نقره)

68 کیلوگرم: عبدالله چمن گلی (برنز)

74 کیلوگرم: موسی طباطبایی (چهارم)

82 کیلوگرم: ناصر خلیلی (پنجم)

90 کیلوگرم: حسن بابک (نقره)

100 كيلوگرم: صيد محمد نادري (نقره)

130 کیلوگرم:علیرضا لرستانی (طلا)

رده بندی تیمی: 1- کره جنوبی53 امتياز 2- ژاپن 48 امتياز 3- ایران 38 امتياز


چهارمین دوره: 1991 تهران (ایران)

ايران با 4 طلا و 2 نقره دوم شد


48 کیلوگرم: رضا سیم خواه (طلا)

52 کیلوگرم: مجید جهاندیده (ششم)

57 کیلوگرم: محمد رضا خانپناه (پنجم)

62 کیلوگرم: حسن یوسفی افشار (طلا)

68 کیلوگرم: عبدالله چمن گلی (طلا)

74 کیلوگرم: احد جوان صالح (نقره)

82 کیلوگرم: مهدی مرادی گنجه (چهارم)

90 کیلوگرم: جابر عباس زاده موقر (نقره)

100 کیلوگرم: احمد اولاد اعظمی (چهارم)

130 کیلوگرم: علیرضا لرستانی (طلا)

رده بندی تیمی: 1- کره جنوبی 47 امتياز 2- ایران 43 امتياز 3- ژاپن 35 امتياز


پنجمین دوره: 1992 تهران (ایران)

ايران با 3 طلا، یک نقره و 3 برنز دوم شد


48 کیلوگرم: جواد رجبی (پنجم)

52 کیلوگرم: مجید جهاندیده (برنز)

57 کیلوگرم: حمید صمدی (برنز)

62 کیلوگرم: احد پازاج (طلا)

68 کیلوگرم: عبدالله چمن گلی (طلا)

74 کیلوگرم: احد جوان صالح (طلا)

82 کیلوگرم: علی خوش طینت (نقره)

90 کیلوگرم: حسن بابک (طلا)

100 کیلوگرم: جابر عباس زاده موقر (برنز)

130 کیلوگرم: عبدالله عزیزی (چهارم)

رده بندی تیمی: 1- کره جنوبی 47 امتياز 2- ایران 46 امتياز 3- چین 36 امتياز


ششمین دوره: 1993 هيروشيما (ژاپن)

ايران با یک طلا، یک نقره و 3 برنز دوم شد


48 کیلوگرم: رضا سیم خواه (ششم)

52 کیلوگرم: مجید جهاندیده (چهارم)

57 کیلوگرم: حسن یوسفی افشار (چهارم)

62 کیلوگرم: احد پازاج (طلا)

68 کیلوگرم: عبدالله چمن گلی (نقره)

74 کیلوگرم: احد جوان صالح (برنز)

82 کیلوگرم: محمد شربیانی (پنجم)

90 کیلوگرم: حسن بابک (ششم)

100 کیلوگرم: جابر عباس زاده (برنز)

130 کیلوگرم: عبدالله عزیزی (برنز)

رده بندی تیمی: 1- کره جنوبی90 امتياز 2- ایران 73 امتياز 3- ژاپن 70 امتياز


هفتمین دوره: 1995مانیل (فیلیپین)

ايران با یک طلا، 2 نقره و 2 برنز سوم شد


48 کیلوگرم: مسلم شیرزاد (پنجم)

52 کیلوگرم: حمید صمدی (ششم)

57 کیلوگرم: محسن نادری خادم (هشتم)

62 کیلوگرم: احد پازاج (برنز)

68 کیلوگرم: بابک کریم زاده (هشتم)

74 کیلوگرم: سید مجید موسوی (نقره)

82 کیلوگرم: بهروز جمشیدی (برنز)

90 کیلوگرم: پیمان بی آزار (هفتم)

100 کیلوگرم: محمد ایوب نامداری (نقره)

130 کیلوگرم: علیرضا لرستانی (طلا)

رده بندی تیمی: 1- قزاقستان 82 امتياز 2- کره جنوبی 78 امتياز 3- ایران 65 امتياز


هشتمین دوره: 1996 ژيائوشان (چین)

ايران با يك نقره هشتم شد


48 کیلوگرم: مسلم شیرزاد (ششم)

52 کیلوگرم: حمید صمدی (حذف)

57 کیلوگرم: محمد نصیری (چهارم)

62 کیلوگرم: احد پازاج (نقره)

68 کیلوگرم: سجاد شهبازی (حذف)

74 کیلوگرم: عبدالله چمن گلی (پنجم)

90 کیلوگرم: بهروز جمشیدی (ششم)

130 کیلوگرم: جابر عباس زاده (پنجم)

رده بندی تیمی: 1- كره جنوبي 81 امتياز 2- قزاقستان 70 امتياز 3- چین 69 امتياز


نهمین دوره: 1997 تهران (ایران)

ايران با چهار برنز سوم شد


54 کیلوگرم: بهمن طیبی (چهارم)

58 کیلوگرم: مهدی نصیری (برنز)

63 کیلوگرم: احد پازاج (حذف)

69 کیلوگرم: سجاد شهبازی (پنجم)

76 کیلوگرم: علی رسولی (پنجم)

85 کیلوگرم: بهروز جمشیدی (برنز)

97 کیلوگرم: داریوش قلاوند (برنز)

125 کیلوگرم: مهدی سبزعلی (برنز)

رده بندی تیمی: 1- کره جنوبی 65 امتياز 2- قزاقستان 56 امتياز 3- ایران 54 امتياز


دهمین دوره: 1999 تاشکند (ازبکستان)

ايران با یک نقره و دو برنز با پنجاه امتياز پنجم شد


54 کیلوگرم: محسن سوریان (هشتم)

58 کیلوگرم: علی اشکانی (پنجم)

63 کیلوگرم: حمید طاهرزاده (ششم)

69 کیلوگرم: مجید رمضانی (چهارم)

76 کیلوگرم: سيد حسين مرعشیان (پنجم)

85 کیلوگرم: محمد نیکو نهاد حسینی (برنز)

97 کیلوگرم: مهدی شربیانی (برنز)

130 کیلوگرم: علیرضا غریبی (نقره)

رده بندی تیمی: 1- ازبکستان 67 امتياز 2- کره جنوبی 64 امتياز 3- قزاقستان 61 امتياز


یازدهمین دوره: 2000 سئول (کره جنوبی)

ايران با یک طلا، 2 نقره و 3 برنز دوم شد


54 کیلوگرم: حسن رنگرز (برنز)

58 کیلوگرم: علی اشکانی (طلا)

63 کیلوگرم: حمید طاهرزاده (حذف)

69 کیلوگرم: پرویز زیدوند (نقره)

76 کیلوگرم: سید حسین مرعشیان (برنز)

85 کیلوگرم: محمد نیکونهاد حسینی (حذف)

97 کیلوگرم: رسول جزینی (برنز)

130 کیلوگرم: علیرضا غریبی (نقره)

رده بندی تیمی: 1- کره جنوبی 59 امتياز2- ایران 57 امتياز 3- ازبکستان 53 امتياز


 دوازدهمین دوره: 2001 اولان باتور (مغولستان)

ايران با 4 طلا و 3  نقره قهرمان شد


54 کیلوگرم: حسن رنگرز (نقره)

58 کیلوگرم: علی اشکانی (طلا)

63 کیلوگرم: مهدي نصیری (طلا)

69 کیلوگرم: پرویز زیدوند (طلا)

76 کیلوگرم: سید حسین مرعشیان (نقره)

85 کیلوگرم: علی نیکخو (حذف)

97 کیلوگرم: رسول جزینی (نقره)

130 کیلوگرم: علیرضا غریبی (طلا)

رده بندی تیمی: 1- ایران 70 امتياز 2- ازبکستان 56 امتياز 3- چين 49 امتياز


سیزدهمین دوره: 2003 دهلی نو (هند)

ايران با یک طلا، 3 نقره و 2 برنز قهرمان شد


55کیلوگرم: حمید باوفا (نقره)

60 کیلوگرم: علی اشکانی (نقره)

66کیلوگرم: پرویز زیدوند (طلا)

74 کیلوگرم: محسن پودنکی (حذف)

84 کیلوگرم: سید حسین مرعشیان (برنز)

97 کیلوگرم: مسعود هاشم زاده (نقره)

130 کیلوگرم: علیرضا غریبی (برنز)

رده‌ بندي تيمي: 1- ایران 60 امتياز 2- قزاقستان 57 امتياز 3- کره جنوبی 54 امتياز


چهاردهمین دوره: 2004 آلماتی (قزاقستان)

ايران صاحب 2 برنز شد


55کیلوگرم: حسن رنگرز (برنز)

60 کیلوگرم: حمید باوفا  (حذف)

66کیلوگرم: حمید ریحانی (حذف)

74 کیلوگرم: مجتبی باباجان زاده (حذف)

84 کیلوگرم: روح اله میکاییلی (حذف)

97 کیلوگرم: احسان کریم فر (حذف)

130 کیلوگرم: سجاد برزی (برنز)

رده‌بندي تيمي: 1- قزاقستان 64 امتياز 2- كره جنوبي 60 امتياز 3- ازبكستان 48 امتياز


پانزدهمین دوره: 2005 ووهان (چین)

ايران صاحب یک طلا و 2 برنز شد


55 کیلوگرم: حمید بنی تمیم (حذف)

60 کیلوگرم: علی اشکانی (طلا)

66 کیلوگرم: مهدی توکلی (حذف)

74 کیلوگرم: مجتبی باباجان زاده (حذف)

84 کیلوگرم: مجید رمضانی (حذف)

96 کیلوگرم: مسعود هاشم زاده (برنز)

120 کیلوگرم: سجاد برزی (برنز)

رده‌بندي تيمي: 1- كره جنوبي 55 امتياز 2- قزاقستان 51 امتياز 3- ژاپن 51 امتياز


شانزدهمین دوره: 2006 آلماتی (قزاقستان)

ايران با یک طلا، یک نقره و 2 برنز سوم شد


55 کیلوگرم: حمید بنی تمیم (برنز)

66 کیلوگرم: مهدی توکلی (پنجم)

74 کیلوگرم: داوود عابدین زاده (طلا)

84 کیلوگرم: قاسم رضایی (برنز)

96 کیلوگرم: رضا فرضی زاده (پنجم)

120 کیلوگرم: سجاد برزی (نقره)

رده‌بندي تيمي: 1- قزاقستان 61 امتياز 2- كره جنوبي 60 امتياز 3- ايران 50 امتياز


هفدهمين دوره: 2007 بیشکک (قرقیزستان)

ايران با 3 طلا، 2 نقره و 2 برنز قهرمان شد


55 کیلوگرم: حمید سوریان (طلا)

60 کیلوگرم: حمید باوفا (نقره)

66 کیلوگرم: علی محمدی (برنز)

74 کیلوگرم: مجتبی باباجان زاده (برنز)

84 کیلوگرم: سامان طهماسبی(طلا)

96 کیلوگرم: قاسم رضایی (طلا)

120 کیلوگرم: مهدی شربیانی (نقره)

رده‌بندي تيمي: 1- ايران 64 امتياز 2- قزاقستان 45 امتياز 3- مغولستان 40 امتياز


هجدهمين دوره: 2008 جي‌جو (كره جنوبي
)

ايران با 3 طلا، يك نقره و يك برنز قهرمان شد


55 كيلوگرم: حميد سوريان (طلا)

60 كيلوگرم: ابوذر نورزاده (هفتم)

66 كيلوگرم: حميد ريحاني (هفتم)

74 كيلوگرم: مهدي محمدي (برنز)

84 كيلوگرم: طالب نعمت‌پور (نقره)

96 كيلوگرم: قاسم رضايي (طلا)

120 كيلوگرم: مسعود هاشم‌زاده (طلا)


رده‌بندي تيمي: 1- ايران 55 امتياز 2- قزاقستان 50 امتياز 3- ژاپن 49 امتياز

 

نوزدهمين دوره: 2009 پاتايا (تايلند)

ايران با 4 مدال طلا و يك برنز به مقام قهرماني دست يافت.

55 كيلوگرم: محمد فقيري (پنجم)

60 كيلوگرم: حميد باوفا (پنجم)

66 كيلوگرم: سعيد عبدولي (برنز)

74 كيلوگرم: فرشاد عليزاده (طلا)

84 كيلوگرم: طالب نعمت‌پور (طلا)

96 كيلوگرم: امير علي‌اكبري (طلا)

120 كيلوگرم: مسعود هاشم زاده (طلا) 

رده‌بندي تيمي: 1- ايران 60 امتياز 2- قراقستان 59 امتياز 3- كره جنوبي 31 امتياز

 

بيستمين دوره: 2010 دهلي نو (هند)

ايران با 2 مدال طلا و 2 مدال برنز چهارم شد.

55 كيلوگرم: محمد فقيري (دهم)

60 كيلوگرم: محمدرضا قضايي (هشتم)

66 كيلوگرم: افشين بيابنگرد (پنجم)

74 كيلوگرم: مهدي محمدي (برنز)

84 كيلوگرم: داود عابدين زاده (برنز)

96 كيلوگرم: بابك قرباني (طلا)

120 كيلوگرم: محمد قرباني (طلا)

رده‌بندي تيمي: 1- كره جنوبي 56 امتياز 2- چين 49 امتياز 3- هند 49 امتياز 4- ايران 46 امتياز 5- قزاقستان 42 امتياز

 

 

بیست و یکمین دوره: 2011 تاشکند (ازبکستان)

ایران با کسب 4 مدال طلا، یک نقره و دو برنز قهرمان شد

55 کیلوگرم: محسن حاجی پور (برنز)

60 کیلوگرم: عبدالمحمد پاپی (برنز)

66 کیلوگرم: علی محمدی (طلا)

74 کیلوگرم: محسن قاسمی (طلا)

84 کیلوگرم: داود اخباری (طلا)

96 کیلوگرم: داود گیل نیرنگ (نقره)

120 کیلوگرم: بشیر باباجان زاده (طلا)

رده بندی تیمی: 1- ایران 65 امتیاز 2- ازبکستان 50 امتیاز 3- کره جنوبی 49 امتیاز 4- قرقیزستان 45 امتیاز 5- قزاقستان 43 امتیاز

 

بیست و دومين دوره: 2012 گومي (كره جنوبي)

ایران با کسب 3 مدال طلا، يك نقره و يك برنز قهرمان شد

55 كيلوگرم: محسن حاجي پور (هشم)

60 كيلوگرم: حميد زارع (هفتم)

66 كيلوگرم: افشين بيابانگرد (مدال نقره)

74 كيلوگرم: هادي عليزاده پورنيا (مدال طلا)

84 كيلوگرم: حبيب‌اله اخلاقي (مدال طلا)

96 كيلوگرم: داود گيل نيرنگ (مدال طلا)

120 كيلوگرم: محمد قرباني (مدال برنز)

رده‌بندي تيمي: 1- ايران 54 امتياز 2- چين 51 امتياز 3- كره جنوبي 47 امتياز 4- قزاقستان 45 امتياز 5- ژاپن 45 امتياز

 

بیست و سومين دوره: 2013 دهلي نو (هند)

ایران با کسب 3 مدال نقره و 2 مدال برنز  نايب قهرمان شد.

55 كيلوگرم: محسن حاجي پور (هشتم)

60كيلوگرم: عبدالمحمد پاپي (مدال نقره)

66 كيلوگرم: مهدي زيدوند (مدال نقره)

74 كيلوگرم: هادي عليزاده پورنيا (مدال نقره)

84 كيلوگرم: طالب نعمت پور (مدال برنز)

96 كيلوگرم: داود گيل نيرنگ (مدال برنز)

120 كيلوگرم: بشير باباجان زاده (هفتم)

 

رده‌بندي تيمي: 1- كره جنوبي 58 امتياز 2- ايران 50 امتياز 3- قزاقستان 49 امتياز 4- قرقيزستان 47 امتياز 5- ژاپن 37 امتياز 6- چين 28 امتياز  7- هند 27 امتياز


بیست و چهارمین دوره: 2014 آستانه (قزاقستان)

ایران با کسب یک مدال طلا، یک نقره و سه برنز سوم شد

75 کیلوگرم: سعید عبدولی (مدال برنز)

80 کیلوگرم: یوسف قادریان (مدال نقره)

85 کیلوگرم: مجتبی کریم فر (مدال برنز)

98 کیلوگرم: عی علیاری (مدال برنز)

130 کیلوگرم: بهنام مهدی زاده (طلا)


رده بندی تیمی: 1- قزاقستان 63 امتیاز 2- قرقیزستان 57 امتیاز 3- ایران 53 امتیاز 4- کره جنوبی 52 امتیاز 5- ازبکستان 51 امتیاز 6- ژاپن 40 امتیاز

 

بیست و پنجمین دوره: 2015 دوحه قطر

تیم ایران با کسب سه مدال طلا، یک نقره و دو برنز و 63 امتیاز قهرمان شد

59 کیلوگرم: محسن حاجی پور (نهم)
66 کیلوگرم: محمدعلی گرایی (نقره)
71 کیلوگرم: رامین طاهری (طلا)
75 کیلوگرم: پیام بویری (برنز)
80 کیلوگرم: یوسف قادریان (طلا)
85 کیلوگرم: داود عابدین زاده (پنجم- به دلیل مصدومیت)
98 کیلوگرم: مهدی علیاری (طلا)
130 کیلوگرم: بشیر باباجان زاده (برنز)

رده بندی تیمی: 1- ایران 63 امتیاز 2- قزاقستان 58 امتیاز 3- چین 57 امتیاز 4- ازبکستان 54 امتیاز 5- کره جنوبی 48 امتیاز 6- قرقیزستان 45 امتیاز 7- ژاپن 39 امتیاز 8- هند 21 امتیاز


بيست و ششمين دوره: 2016 – بانكوك تايلند

تيم ايران با كسب 4 مدال طلا، يك نقره و دو برنز و 71 امتياز قهرمان شد

59 كيلوگرم: سامان عبدولي (نقره)
66 كيلوگرم: مهدي زيدوند (برنز)
71 كيلوگرم: افشين بيابانگرد (طلا)
75 كيلوگرم: پيام بويري (برنز)
80 كيلوگرم: رامين طاهري (طلا)
85 كيلوگرم: يوسف قادريان (پنجم)
98 كيلوگرم: مهدي علياري (طلا)
130 كيلوگرم: امير قاسمي منجزي (طلا)

رده بندي تيمي: 1- ايران 71 امتياز 2- قزاقستان 58 امتياز 3- قرقيزستان 49 امتياز 4- ازبكستان 47 امتياز 5- كره جنوبي 44 امتياز 6- هند 43 امتياز 7- چين 42 امتياز

©2010 iawf.ir . all rights reserved