• در ادامه پرداخت بدهی های فدراسیون کشتی

   حق سنوات تمامی پرسنل فدراسیون پرداخت شد

   • ۱۱:۳۸ ۱۳۹۹/۳/۱
   فدراسیون کشتی حق سنوات تمامی پرسنل خود را که از 26 سال گذشته، به جای مانده بود، پرداخت کرد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در ادامه پرداخت بدهی های بجا مانده فدراسیون کشتی، حق سنوات تمامی پرسنل فدراسیون که بعضا از 26 سال گذشته به جای مانده بود، پرداخت شد.

   بر این اساس سنوات پایان خدمت 46 پرسنل بیمه ای فدراسیون کشتی که حدود 2 میلیارد تومان بود، به حساب آن ها واریز شد.


اتوماسیون اداری ژوبین