نسخه چاپی

ششمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان- بجنورد

تیم بازار بزرگ ایران بعنوان قهرمانی رسید
تیم های برتر مشخص شدند
نتایج کامل مسابقات
 • ۱۸:۳۷ ۱۳۹۸/۹/۲۹
 • تیم بازار بزرگ ایران بعنوان قهرمانی ششمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان در بجنورد دست یافت.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، ششمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان با حضور 8 تیم روزهای 28 و 29 آذرماه در سالن دانشگاه دولتی شهر بجنورد استان خراسان شمالی برگزار شد.

  در دیدار فینال این مسابقات تیم های بازار بزرگ ایران و دانشگاه آزاد اسلامی به مصاف هم رفتند که این رقابت با نتیجه 8 بر 2 به سود تیم بازار بزرگ ایران پایان یافت.

  در دیدار رده بندی نیز تیم اترک خراسان شمالی با نتیجه 8 بر 2  از سد تیم چین گذشت و سوم شد.

  رده بندی تیمی این رقابت ها به شرح زیر است:

  1- بازار بزرگ ایران 2- دانشگاه آزاد اسلامی 3- اترک خراسان شمالی 4- چین 5- آذربایجان 6- گرجستان 7- قرقیزستان 8- هند

  نتایج انفرادی دیدار فینال به شرح زیر است:

  بازار بزرگ ایران 8 -  دانشگاه آزاد اسلامی 2 (اسامی تیم بازار بزرگ در ابتدا آمده است):
  57 کیلوگرم: رضا اطری، برنده 7 – پوریا ترکمان صفر
  61 کیلوگرم: بهنام احسان پور، برنده 5 – محمد رمضان پور 1
  65 کیلوگرم: حاجی علی اف، برنده 8 – امیرمحمد یزدانی 2
  70 کیلوگرم: میثم نصیری 4 - محمدرضا سرگو، برنده 7
  74 کیلوگرم: سعید داداش پور، برنده 3 –  رضا افضلی 2
  79 کیلوگرم: جبرئیل حسن اف، برنده 4 – حمیدرضا زرین پیکر 2
  86 کیلوگرم: کامران قاسم پور، برنده 11- مرصاد مرغزاری صفر
  92 کیلوگرم: علیرضا کریمی صفر (به دلیل مصدومیت به کشتی ادامه نداد)- حسین جلالی نژاد، برنده 5
  97 کیلوگرم: محمدحسین محمدیان، برنده 9 – حسین شهبازی صفر
  125 کیلوگرم: امیرحسین زارع، برنده 10 - امیرحیدر بذرافشان 2


  نتایج انفرادی دیدار رده بندی به شرح زیر است:

  اترک خراسان شمالی 8 – چین  2
  57 کیلوگرم: بکا بوجیاشیولی، برنده 9 – لیو مینگ هو 7
  61 کیلوگرم: مسلم نادری خادم 1- تائوکدونبایار، برنده 8
  65 کیلوگرم: امیرحسین مقصودی، برنده 12 – تیان ژنگ چوانگ صفر
  70 کیلوگرم: فرزاد عموزاد خلیلی، برنده 12 – کای ژونگ چنگ 1
  74 کیلوگرم: محمد نخودی، برنده 10 – لیو یین صفر
  79 کیلوگرم: تاریل گاپرینتاشویلی، برنده 10 – آدان باسیر صفر
  86 کیلوگرم: احمد بذری، برنده 10 – لین زوشن صفر
  92 کیلوگرم: رضا بیات (حاضر نشد) - هابیلا آووشیمان، برنده
  97 کیلوگرم: اسماعیل نجاتیان، برنده 6 - یانگ چائوکیانگ 2
  125 کیلوگرم: امیر محمدی، برنده 8 (ضربه فنی) - داون بن شیل  صفر


  نتایج دو دیدار برگزار شده کسب عنوان های پنجم و هفتم به شرح زیر است:

  کسب عنوان پنجم:
  آذربایجان 9- گرجستان 1 (اسامی تیم گرجستان در ابتدا آمده است):
  57 کیلوگرم: گوگا ژیگوا 1 – علی عباس رضازاده 9
  61 کیلوگرم: گئورگی گونیاشویلی (حاضر نشد) - روسلان گاسیموف، برنده
  65 کیلوگرم: آکاکی کمرتلیدزه صفر- عسگر ممدعلی اف، برنده 11
  70 کیلوگرم: ولادمیر گامکرلیدزه 4- جبرئیل گادجیف، برنده 4
  74 کیلوگرم: باگوری اوتاری 2- جوشگان عظیم اف، برنده 6
  79 کیلوگرم: باگراتی گاگنیدزه 2- رشید یوسفلی، برنده 7
  86 کیلوگرم: تارزان مایسورادزه، برنده – ابراهیم یوسوبوف (حاضر نشد)
  92 کیلوگرم: بکا نادراشویلی 6- کانان علی اف، برنده 11 (ضربه فنی)
  97 کیلوگرم: گیوی گوگوبریشویلی (حاضر نشد)- سانان علیزاده، برنده
  125 کیلوگرم: بدون حریف – رومان باکایروف، برنده

  کسب عنوان هفتم:
  قرقیزستان 7- هند 3 (اسامی تیم هند در ابدتا آمده است):
  57 کیلوگرم: بدون حریف – تایربی ژوماشبک اولو، برنده
  61 کیلوگرم: سوراج راجکومار کوکاته 1 – اولوبک ژولدوشبکوف، برنده 11
  65 کیلوگرم: راویند 3- ارنازار آکماتالیف، برنده 14
  70 کیلوگرم: ناوی 4- منصور سیرگاک اولو، برنده 5
  74 کیلوگرم: گوراو بالیان، برنده 6- بکجان ژامبولوف 5
  79 کیلوگرم: ساندیپ سینگ مان، برنده 5- آتای ایزابکوف صفر
  86 کیلوگرم: بدون حریف – تورتیلیک کاریپبایف، برنده
  92 کیلوگرم: بدون حریف – دینسلام تالایبک اولو، برنده
  97 کیلوگرم: بدون حریف – سیمبات سلیمان اف، برنده
  125 کیلوگرم: آبهیجیت چاندارکانت کاتاکه، برنده 8- مظفر ژاپویف 2


  رده بندی تیم ها در گروه ها بعد از برگزاری رقابت های مقدماتی به شرح زیر است:

  گروه Aـ: 1- بازار بزرگ ایران 2- چین 3- گرجستان 4- هند
  گروه Bـ: 1- دانشگاه آزاد اسلامی 2- اترک خراسان شمالی 3- آذربایجان 4- قرقیزستان


  نتایج کامل دیدارهای مقدماتی به شرح زیر است:

  گروه Aـ:
  دور اول:
  بازار بزرگ 10- گرجستان صفر
  چین 5، برنده – هند 5 (امتیاز مثبت 26 به 18)
  دور دوم:
  بازار بزرگ ایران 10 – هند صفر
  چین 6- گرجستان 4
  دور سوم:
  بازار بزرگ ایران 10- چین صفر
  گرجستان 6- هند 4

  گروه Bـ:
  دور اول:
  دانشگاه آزاد اسلامی 6- اترک خراسان شمالی 4
  آذربایجان 7- قرقیزستان 3
  دور دوم:
  دانشگاه آزاد اسلامی 9- آذربایجان 1
  اترک خراسان شمالی 7- قرقیزستان
  دور سوم:
  دانشگاه آزاد اسلامی 9- قرقیزستان 1
  اترک خراسان شمالی 8- آذربایجان 2

  گروه Aـ:
  بازار بزرگ ایران 10- گرجستان صفر
  57 کلیوگرم: علیرضا سرلک 11- گوگا ژیگوا 1
  61 کیلوگرم: مجید داستان 10- گئورگی گونیباشویلی صفر
  65 کیلوگرم: حاجی علی اف 10- آکاکی کمرتلیدزه صفر
  70 کیلوگرم: میثم نصیری 10- ولادمیر گامکریلیدزه صفر
  74 کیلوگرم: مصطفی حسین خانی 4- باگوری اوتاری صفر
  79 کیلوگرم: جبرئیل حسن اف 9- باگراتی گاگنیدزه صفر
  86 کیلوگرم: کامران قاسم پور 9 - تارزان مایسورادزه صفر
  92 کیلوگرم: علیرضا کریمی 10- بکا ناداشویلی صفر
  97 کیلوگرم: محمدحسین محمدیان 10- گیوی گوگوبریشویلی صفر
  125 کیلوگرم: امیرحسین زارع، برنده – بدون حریف

  ----

  هند 5- چین5  تیم چین با امتیاز مثبت 26 به 18پیروز شد (اسامی تیم هند در ابتدا آمده است):
  57 کیلوگرم: بدون حریف – لیو مینگهو، برنده
  61 کیلوگرم: سوراج راجکومار، برنده 11 ضربه فنی- تائوکدونبایار 8
  65 کیلوگرم: راویندر، برنده 11 – یوآن شائوهوا 5
  70 کیلوگرم: ناوین 8- کای ژونگ چنگ، برنده 12
  74 کیلوگرم: گاراو بالیان، برنده 6- لوو یین 2
  79 کیلوگرم: ساندیپ سینگ مان، برنده 3- آدان باسیر صفر
  86 کیلوگرم: بدون حریف – لین زوشن، برنده
  92 کیلوگرم: بدون حریف- هابیلا آوسایمان، برنده
  97 کیلوگرم: بدون حریف – یانگ چائوکیانگ، برنده
  125 کیلوگرم: آبهیجت چاندراکانت، برنده 7- سونگ بویر 2

  ----

  بازار بزرگ ایران 10- هند صفر
  57 کیلوگرم: علیرضا سرلک، برنده -  بدون حریف
  61 کیلوگرم: بهنام احسان پور، برنده 4- سوراج راجکومار صفر
  65 کیلوگرم: مهران نصیری، برنده 10-  راویندر صفر
  70 کیلوگرم: محمدمهدی یگانه جعفری، برنده 10-  ناوین صفر
  74 کیلوگرم: سعید داداش پور، برنده 13 (ضربه فنی) - گاراو بالیان صفر
  79 کیلوگرم: بهمن تیموری، برنده 10 (ضربه فنی) - ساندیپ سینگ مان صفر
  86 کیلوگرم: کامران قاسم پور، برنده - بدون حریف
  92 کیلوگرم: علیرضا کریمی، برنده - بدون حریف
  97 کیلوگرم: محمدحسین محمدیان، برنده -  بدون حریف
  125 کیلوگرم: پرویز هادی، برنده 10- آبهیجت چاندراکانت صفر

  ----

  گرجستان 4- چین 6 (اسامی تیم گرجستان در ابتدا آمده است):
  57 کیلوگرم: گوگا ژیگوا – لیو مینگهو، برنده 11
  61 کیلوگرم: گئورگی گونیاشویلی، برنده 12 -  تائوکدونبایار 2
  65 کیلوگرم: آکاکی کمرتلیدزه 8 - – تیان ژن گوانگ، برنده 11 (ضربه فنی)
  70 کیلوگرم: ولادمیر گامکرلیدزه، برنده 6-  کای ژونگ چنگ 3
  74 کیلوگرم: داویت تلاشادزه، برنده 8 -  لوو یین 1
  79 کیلوگرم: باگراتی گاگینیدزه 8 - آدان باسیر، برنده 12
  86 کیلوگرم: تارزان مایسورادزه، برنده  – لین زوشن صفر
  92 کیلوگرم: بکا ناداشویلی 2- هابیلا آوسایمان، برنده 12
  97 کیلوگرم: گیوی گوگوبرشویلی 2 –  یانگ چائوکیانگ، برنده 13
  125 کیلوگرم: بدون حریف -  دوان بن سیل

  ----

  بازار بزرگ ایران 10- چین صفر
  57 کیلوگرم: رضا اطری، برنده 8 – زواب هائو 4
  61 کیلوگرم: مجید داستان، برنده 10- تاوکدونبایار صفر
  65 کیلوگرم: مهران نصیری، برنده 8- یوان شائوهوا 6
  70 کیلوگرم: محمدمهدی یگانه جعفری، برنده 9- کای ژونگ چنگ صفر
  74 کیلوگرم: مصطفی حسین خانی، برنده 7 (ضربه فنی) – لیو یین 1
  79 کیلوگرم: بهمن تیموری، برنده 12 (ضربه فنی) - آدان باسیر صفر
  86 کیلوگرم: کامران قاسم پور، برنده 10- آلتان گالیدا صفر
  92 کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی، برنده 10- هابیلا آووسایمان صفر
  97 کیلوگرم: علی شعبانی، برنده 11- رحمان روسیدانمیو صفر
  125 کیلوگرم: پرویز هادی، برنده 10- داون بن شیل صفر

  ----

  گرجستان 6- هند 4 (اسامی تیم گرجستان در ابتدا آمده است):
  57 کیلوگرم: گوگا ژیگوا، برنده – بدون حریف
  61 کیلوگرم: گئورگی گونیاشویلی 8- سوراج زاجکومار کوراته، برنده 12
  65 کیلوگرم: آکاکی کمرتلیدزه 2- راویندر، برنده 7
  70 کیلوگرم: ولادمیر گامکرلیدزه، برنده 13- ناویین 3
  74 کیلوگرم: داویت تلاشادزه، برنده 11- گوراو بالیان صفر
  79 کیلوگرم: باگراتی گاگنیدزه صفر- ساندیپ سینگ مان، برنده 10
  86 کیلوگرم: تارزان مایسورادزه، برنده- بدون حریف
  92 کیلوگرم: بکا ناداشویلی، برنده – بدون حریف
  97 کیلوگرم: گیوی گوگوبریشویلی، برنده – بدون حریف
  125 کیلوگرم: بدون حریف – آبهیجیت چاندراکانت کاتاکه، برنده


  گروه Bـ:

  دانشگاه آزاد اسلامی 6- اترک خراسان شمالی 4 (اسامی تیم دانشگاه در ابتدا آمده است):
  پوریا ترکمان 1- بکا بوجیاشویلی، برنده 6
  61 کیلوگرم: محمد رمضان پور، برنده 12- مسلم نادری خادم 1
  65 کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی 3- امیرحسین مقصودی، برنده 8
  70 کیلوگرم: محمدرضا سرگو، برنده 2- فرزاد عموزاد خلیلی 1
  74 کیلوگرم: رضا افضلی 3- محمد نخودی، برنده 3
  79 کیلوگرم: حمیدرضا زرین پیکر، برنده 5- تاریل گاپرینتاشویلی 4
  86 کیلوگرم: مرصاد مرغزاری 1- احمد بذری، برنده 6
  92 کیلوگرم: حسین شهبازی ، برنده 6- رضا بیات 1
  97 کیلوگرم: مجتبی گلیج، برنده 4- اسماعیل نجاتیان 1
  125 کیلوگرم: امین طاهری، برنده 6- امیر محمدی 4

  ----

  آذربایجان 7 – قرقیزستان 3 (اسامی آذربایجان در ابتدا آمده است):
  57 کیلوگرم: علی عباس رضازاده 1- تایربی ژوماشبک اولو، برنده 12
  61 کیلوگرم: روسلان گاسیمف، برنده 3- اولوبک ژولدوشبکوف 2
  65 کیلوگرم: عسگر ممدعلیف 2- النازار آکماتالیف، برنده 9
  70 کیلوگرم: جبرائیل گادجیف، برنده 8- منصور سیرگاک اولو 4
  74 کیلوگرم: جوشگون عظیم اف، برنده 3- بکجان ژامبولوف صفر
  79 کیلوگرم: رشید یوسفلی، برنده 4- آتای ایزابکوف صفر
  86 کیلوگرم: ابراهیم یوسوبوف، برنده 9- نورتیلیک کاریپبایف 2
  92 کیلوگرم: کانان علی اف، برنده 4- دنیسلامبک تالایبک اولو 1
  97 کیلوگرم: سانان علیزاده 1- سیمبات سلیمان اف، برنده 4
  125 کیلوگرم: رومان باکایروف، برنده 10- مظفر ژاپویف صفر

  ----

  دانشگاه آزاد اسلامی 9 – آذربایجان 1
  57 کیلوگرم: پوریا ترکمان 1-  علی عباس رضازاده، برنده 2
  61 کیلوگرم: محمد رمضان پور، برنده 3- روسلان گاسیموف 2
  65 کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی، برنده 20- عسگر ممدعلیف 13
  70 کیلوگرم: محمدرضا سرگو، برنده 11 (ضربه فنی) – جبرئیل گادجیف 6
  74 کیلوگرم: رضا افضلی، برنده 3- جوشگون عظیم اف صفر
  79 کیلوگرم: حمیدرضا زرین پیکر، برنده 4- رشید یوسفلی 1
  86 کیلوگرم: مرصاد مرغزاری، برنده 18- ابراهیم یوسوبوف 8
  92 کیلوگرم: حسین شهبازی، برنده 2- کانان علی اف صفر
  97 کیلوگرم: مجتبی گلیج، برنده 10- سانان علیزاده صفر
  125 کیلوگرم: امین طاهری، برنده 19- رومان باکایروف 8

  ----

  اترک خراسان شمالی 7- قرقیزستان 3
  ۵۷ کیلوگرم: بکا بو جیا شویلی ، برنده ۱۸ - تایربی ژوماشبک اولواز قرقیزستان ۷
  ۶۱ کیلوگرم: مسلم نادری از اترک صفر - اولوبک ژولدوشبکوف، برنده ۵
  ۶۵ کیلوگرم: امیرحسین مقصودی ۲ - النازار آکماتالیف، برنده ۳
  ۷۰ کیلوگرم: فرزاد عموزاد خلیلی، برنده ۴ - منصور سیرگاک اولو ۱
  ۷۴ کیلوگرم: محمد نخودی، برنده۶ - بکجان ژامبولوف  ۳
  ۷۹ کیلوگرم: تاریل گاپرین تاشویلی ۱۰ - آتای ایزابکوف صفر
  ۸۶ کیلوگرم: احمد بذری ۱۰ - نورتیلیک کاریپبایف صفر
  ۹۲ کیلوگرم: رضا بیات (حضور نیافت) - دنیسلامبک تالایبک اولو، برنده
  ۹۷ کیوگرم: اسماعیل نجاتیان، برنده 11 - سیمبات سلیمان اف صفر
  ۱۲۵ کیلوگرم: امیر محمدی، برنده 9 (ضربه‌فنی) - مظفر ژاپویف صفر

  ----

  دانشگاه آزاد اسلامی 9- قرقیزستان 1
  57 کیلوگرم: پوریا ترکمان 5- تایربی ژوماشبک اولوو، برنده 11
  61 کیلوگرم: محمد رمضان پور، 6- اولوبک ژولدوشبکوف 5
  65 کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی، برنده 18- ارنازار آکماتالیف 8
  70 کیلوگرم: محمدرضا سرگو، برنده 3- منصور سیرگاک اولو صفر
  74 کیلوگرم: رضا افضلی، برنده 4- بکجان ژامبولوف صفر
  79 کیلوگرم: حمیدرضا زرین پیکر، برنده 5- آتای ایزابیکوف صفر
  86 کیلوگرم: مرصاد مرغزاری، برنده 14- نورتیلیک  کاریپایف 1
  92 کیلوگرم: حسین شهبازی، برنده 10- دین اسلام تالایبک اولوو 1
  97 کیلوگرم: مجتبی گلیج، برنده 12- سیمبات سلیمان اف صفر
  125 کیلوگرم: امین طاهری، برنده 14 (ضربه فنی)- مظفر ژاپویف

  ----

  اترک خراسان شمالی 8- آذربایجان 2
  57 کیلوگرم: بکا بوجیاشویلی 6- علی عباس رضازاده، برنده 10 (ضربه فنی)
  61 کیلوگرم: مسلم نادری خادم 1 – روسلان گاسیموف، برنده 12
  65 کیلوگرم: امیرحسین مقصودی، برنده – 14- عسگر ممدعلیف 4
  70 کیلوگرم: فرزاد عموزاد خلیلی، برنده 7- جرئیل گادجیف صفر
  74 کیلوگرم: محمد نخودی، برنده 4- جوشگون عظیم اف 2
  79 کیلوگرم: تاریل گاپرینتاشویلی، برنده 4 (ضربه فنی) رشید یوسفلی صفر
  86 کیلوگرم: احمد بذری، برنده 10- ابراهیم یوسوبوف صفر
  92 کیلوگرم: رضا بیات، برنده 3- کانان علی اف 2
  97 کیلوگرم: اسماعیل نجاتیان، برنده 7 ضربه فنی- سانان علیزاده صفر
  125 کیلوگرم: امیر محمدی، برنده 10- رومان باکایروف 4  نتایج کامل این مسابقات در لینک زیر به صورت فایل PDF قابل دریافت است:

  http://iwf.ir/lnks/57807/-.aspx