• با پیشنهاد فدراسیون کشتی و با حکم وزیر ورزش و جوانان

   محمدرضا طالقانی عضو هیأت رئیسه فدراسیون کشتی شد

   • ۱۹:۱۵ ۱۳۹۸/۹/۱۱
   دکتر مسعود سلطانی فر در حکمی محمدرضا طالقانی را بعنوان عضو هیأت رئیسه فدراسیون کشتی منصوب کرد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، با پیشنهاد فدراسیون کشتی و با موافقت و حکم دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، محمدرضا طالقانی رئیس اسبق فدراسیون کشتی بعنوان عضو هیأت رئیسه فدراسیون کشتی منصوب شد.


اتوماسیون اداری ژوبین