• آرزوی سلامتی برای پیشکسوت کشتی فرنگی کشور

   سید موسی طباطبایی در بستر بیماری است

   • ۱۸:۳۶ ۱۳۹۸/۹/۱۰
   سید موسی طباطبایی پیشکسوت کشتی فرنگی کشور و سرپرست سابق تیم ملی کشتی فرنگی به دلیل عمل جراحی قلب باز در بستر بیماری است.
   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، جامعه کشتی کشور برای این پیشکسوت گرانقدر کشتی فرنگی ایران آرزوی سلامتی و بهبودی کامل دارد.

اتوماسیون اداری ژوبین