• در احکامی جداگانه از سوی رییس فدراسیون کشتی؛

   شجاعی رییس و نصیرزاده قائم مقام ستاد برگزاری جام باشگاه های جهان شدند

   • ۱۶:۵ ۱۳۹۸/۹/۷
   رییس فدراسیون کشتی در احکامی جداگانه رییس و قائم مقام ستاد برگزاری ششمین دوره مسابقات جام باشگاههای کشتی فرنگی و آزاد جهان را منصوب کرد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی و به نقل از سازمان لیگ کشتی، در راستای برگزاری ششمین دوره مسابقات جام باشگاههای جهان از تاریخ 25 لغایت 30 آذرماه در شهر بجنورد، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در احکامی جداگانه رییس و قائم مقام ستاد برگزاری ششمین دوره مسابقات جام باشگاههای کشتی فرنگی و آزاد جهان را منصوب کرد.

   بر این اساس دکتر محمدعلی شجاعی، استاندار خراسان شمالی به عنوان رییس ستاد برگزاری ششمین دوره مسابقات جام باشگاههای کشتی فرنگی و آزاد جهان منصوب شد.

   همچنین دکتر عبدالمهدی نصیرزاده، رییس سازمان لیگ به عنوان قائم مقام ستاد برگزاری ششمین دوره مسابقات جام باشگاههای کشتی فرنگی و آزاد جهان را منصوب شد.


اتوماسیون اداری ژوبین