• با حکم عبدالمهدی نصیرزاده

   حسین جمشیدی سرپرست واحد روابط عمومی سازمان لیگ شد

   • ۲۳:۰ ۱۳۹۸/۵/۲۸
   عبدالمهدی نصیرزاده در حکمی حسین جمشیدی را بعنوان سرپرست واحد روابط عمومی سازمان لیگ فدراسیون کشتی منصوب کرد.

   به گزارش روابط فدراسیون کشتی، دکتر عبدالمهدی نصیرزاده، رییس سازمان لیگ کشتی در حکمی حسین جمشیدی از فعالان رسانه ای با سابقه در حوزه ورزش را به عنوان سرپرست واحد روابط عمومی سازمان لیگ فدراسیون کشتی منصوب کرد.


اتوماسیون اداری ژوبین