• رقابت های کشتی جوانان قهرمانی جهان- استونی

   21 تا 27 مردادماه زمان برگزاری
   برنامه مسابقات اعلام شد

   • ۲۱:۱۳ ۱۳۹۸/۵/۱۹
   رقابت های کشتی جوانان قهرمانی جهان روزهای 21 تا 27 مردادماه در شهر تالین استونی برگزار می شود.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

   دوشنبه 21 مردادماه:
   ساعت 10:30 تا 14: مسابقات مقدماتی اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد
   ساعت 18 تا 19:30: مسابقات نیمه نهایی اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد
   سه شنبه 22 مردادماه:
   ساعت 10:30 تا 14: مسابقات مقدماتی اوزان 61، 74، 86، 92 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد و رقابت های شانس مجدد اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد
   ساعت 17:15 تا 18: مسابقات نیمه نهایی اوزان 61، 74، 86، 92 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد
   ساعت 18 تا 20:30 مسابقات رده بندی و فینال اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد
   چهارشنبه 23 مردادماه:
   ساعت 10:30 تا 14: مسابقات شانس مجدد اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد
   ساعت 18 تا 20:30 مسابقات رده بندی و فینال اوزان 61، 74، 86، 92 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد
   جمعه 25 مردادماه:
   ساعت 10:30 تا 14: مسابقات مقدماتی اوزان 55، 63، 77، 87 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی
   ساعت 17:15 تا 18: مسابقات نیمه نهایی اوزان 55، 63، 77، 87 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی
   شنبه 26 مردادماه:
   ساعت 10:30 تا 14: مسابقات مقدماتی اوزان 60، 67، 72، 82 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی و رقابت های شانس مجدد اوزان 55، 63، 77، 87 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی
   ساعت 17:15 تا 18: مسابقات نیمه نهایی اوزان 60، 67، 72، 82 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی
   ساعت 18 تا 20:30: مسابقات رده بندی و فینال اوزان 55، 63، 77، 87 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی
   یکشنبه 27 مردادماه:
   ساعت 10:30 تا 14: مسابقات شانس مجدد اوزان 60، 67، 72، 82 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی
   ساعت 18 تا 20:30: مسابقات رده بندی و فینال اوزان 60، 67، 72، 82 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی

   قرعه کشی روز قبل از مسابقات هر وزن برگزار می شود.

   اختلاف ساعت استونی با ایران 90 دقیقه است به طوری که ساعت 10:30 به وقت استونی، ساعت 12 به وقت ایران است.

اتوماسیون اداری ژوبین