• روزهای 7 تا 13 مرداد ماه و در بلغارستان

   رقابت های کشتی نوجوانان قهرمانی جهان برگزار می شود
   برنامه مسابقات

   • ۱۲:۲۸ ۱۳۹۸/۴/۳۰
   رقابت های کشتی نوجوانان قهرمانی جهان روزهای 7 تا 13 مردادماه سال جاری در شهر صوفیه کشور بلغارستان برگزار می شود.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

   دوشنبه 7 مردادماه:
   ساعت 8:30 تا 9: وزن کشی اوزان 48، 55، 65، 80 و 110 کیلوگرم کشتی آزاد
   ساعت 10:30 تا 14: مسابقات مقدماتی اوزان 48، 55، 65، 80 و 110 کیلوگرم کشتی آزاد
   ساعت 18 تا 19:30: مسابقات نیمه نهایی اوزان 48، 55، 65، 80 و 110 کیلوگرم کشتی آزاد
   سه شنبه 8 مردادماه:
   ساعت 8:30 تا 8:45: وزن کشی مجدد اوزان 48، 55، 65، 80 و 110 کیلوگرم کشتی آزاد
   ساعت 8:45 تا 9:15: وزن کشی اوزان 45، 51، 60، 71 و 92 کیلوگرم کشتی آزاد
   ساعت 10:30 تا 14: مسابقات شانس مجدد اوزان 48، 55، 65، 80 و 110 کیلوگرم کشتی آزاد
   ساعت 10:30 تا 14: مسابقات مقدماتی اوزان 45، 51، 60، 71 و 92 کیلوگرم کشتی آزاد
   ساعت 17:30 تا 18: مسابقات نیمه نهایی اوزان 45، 51، 60، 71 و 92 کیلوگرم کشتی آزاد
   ساعت 18 تا 20: مسابقات فینال و رده بندی اوزان 48، 55، 65، 80 و 110 کیلوگرم کشتی آزاد
   چهارشنبه 9 مردادماه:
   ساعت 8:30 تا 8:45: وزن کشی مجدد اوزان 45، 51، 60، 71 و 92 کیلوگرم کشتی آزاد
   ساعت 10:30 تا 13: مسابقات شانس مجدد اوزان 45، 51، 60، 71 و 92 کیلوگرم کشتی آزاد
   ساعت 18 تا 20: مسابقات فینال و رده بندی اوزان 45، 51، 60، 71 و 92 کیلوگرم کشتی آزاد
   جمعه 11 مردادماه:
   ساعت 8:45 تا 9:15: وزن کشی اوزان 48، 55، 65، 80 و 110 کیلوگرم کشتی فرنگی
   ساعت 10:30 تا 14: مسابقات مقدماتی اوزان 48، 55، 65، 80 و 110 کیلوگرم کشتی فرنگی
   ساعت 17:30 تا 18: مسابقات نیمه نهایی اوزان 48، 55، 65، 80 و 110 کیلوگرم کشتی آزاد
   شنبه 12 مردادماه:
   ساعت 8:30 تا 8:45: وزن کشی مجدد اوزان 48، 55، 65، 80 و 110 کیلوگرم کشتی فرنگی
   ساعت 8:45 تا 9:15: وزن کشی اوزان 45، 51، 60، 71 و 92 کیلوگرم کشتی فرنگی
   ساعت 10:30 تا 14: مسابقات شانس مجدد اوزان 48، 55، 65، 80 و 110 کیلوگرم کشتی فرنگی
   ساعت 10:30 تا 14: مسابقات مقدماتی اوزان 45، 51، 60، 71 و 92 کیلوگرم کشتی فرنگی
   ساعت 17:30 تا 18: مسابقات نیمه نهایی اوزان 45، 51، 60، 71 و 92 کیلوگرم کشتی فرنگی
   ساعت 18 تا 20: مسابقات فینال و رده بندی اوزان 48، 55، 65، 80 و 110 کیلوگرم کشتی فرنگی
   یکشنبه 13 مردادماه:
   ساعت 8:30 تا 8:45: وزن کشی مجدد اوزان 45، 51، 60، 71 و 92 کیلوگرم کشتی فرنگی
   ساعت 16 تا 17:45: مسابقات شانس مجدد اوزان 45، 51، 60، 71 و 92 کیلوگرم کشتی فرنگی
   ساعت 18 تا 20:30: مسابقات فینال و رده بندی اوزان 45، 51، 60، 71 و 92 کیلوگرم کشتی فرنگی

   مراسم قرعه کشی هر وزن بعد از ظهر روز قبل مسابقات برگزار می شود.

   اختلاف ساعت ایران با بلغارستان یک ساعت و نیم است به طوری که ساعت 10:30 به وقت بلغارستان، 12 به وقت ایران است.اتوماسیون اداری ژوبین