• انتخابات فدراسیون کشتی

   انتخابات فدراسیون کشتی

   • ۱۹:۸ ۱۳۹۸/۴/۲۴
   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی: علیرضا دبیر با تایید از سوی مراجع ذیصلاح مجوز حضور در انتخابات فدراسیون کشتی را کسب و به جمع کاندیداهای فدراسیون کشتی اضافه شد.

   مجمع فدراسیون کشتی ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۲۶ تیرماه در محل آکادمی ملی المپیک برگزار میشود.

اتوماسیون اداری ژوبین