• با حکم سرپرست فدراسیون کشتی

   عبداله فتوحی سرپرست واحد برگزاری مسابقات شد

   • ۱۴:۱۳ ۱۳۹۸/۴/۲
   عبداله فتوحی بعنوان سرپرست واحد برگزاری مسابقات فدراسیون کشتی منصوب شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، بهروز نعمتی سرپرست فدراسیون کشتی در حکمی عبداله فتوحی را بعنوان سرپرست واحد برگزاری مسابقات فدراسیون کشتی منصوب کرد.

   در حکم فتوحی آمده است:

   نظر به تجربیات و سوابق ارزنده جنابعالی به موچب این حکم به سمت سرپرست واحد برگزاری مسابقات فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید.

   انتظار دارم با جدیت نسبت به پیگیری مسئولیت های مدیریتی خود در این سمت مطابق ضوابط و مقررات موضوعه کوشا بوده و به لطف خداوند بزرگ، در خدمتگزاری به ورزش ملی کشور، موفق باشید.


اتوماسیون اداری ژوبین