• از سوی کمیسیون داوران و انستیتو کشتی

   بولتن سال 1398 داوران کشتی کشور اعلام شد

   • ۱۴:۱۸ ۱۳۹۸/۲/۱۴
   کمیسیون داوران و انستیتو کشتی کشور، بولتن سال 1398 این کمیسیون را اعلام کرد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، بولتن سال 1398 کمیسیون داوران کشتی کشور در لینک زیر به صورت فایل PDF قابل دریافت است.