• برای میزبانی رقابت های جهانی کشتی سال 2022

   مسئولان شهر کراسنویارسک به اتحادیه جهانی درخواست دادند

   • ۹:۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
   مسئولان شهر کراسنویارسک روسیه درخواست میزبانی رقابت های جهانی سال 2022 میلادی را به اتحادیه جهانی کشتی داده اند.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، مسئولان شهر کراسنویارسک که در قسمت شرقی کشور روسیه قرار دارد و زادگاه ایوان یاریگین کشتی گیر فقید و مطرح روس می باشد، درخواست میزبانی رقابت های جهانی سال 2022 میلادی را به اتحادیه جهانی کشتی داده اند.