• رقابت های جام جهانی کشتی آزاد- روسیه

   ترکیب تیم گرجستان اعلام شد

   • ۱۰:۳۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
   ترکیب تیم گرجستان حریف تیم ایران در رقابت های جام جهانی کشتی آزاد روسیه اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های جام جهانی کشتی آزاد روسیه روزهای 25 و 26 اسفندماه در شهر یاکوتسک روسیه برگزار می شود و تیم ایران در گروه دو این مسابقات با تیم های آمریکا، گرجستان و مغولستان همگروه است.

   -ترکیب تیم گرجستان در این رقابت ها به شرح زیر است:

   57 کیلوگرم: لاشا لومتادزه
   61 کیلوگرم: تورنیکه کاتامادزه
   65 کیلوگرم: امیران واختانگاشویلی
   70 کیلوگرم: میرزا سخولوخیا (برنز زیر 23 سال جهان)
   74 کیلوگرم: زورابی اربوتسوناشویلی (طلای زیر 23 سال اروپا)
   79 کیلوگرم: داوید خوتسیشویلی
   86 کیلوگرم: تارزان مایسورادزه (برنز جوانان جهان)
   92 کیلوگرم: داتو مارساگیشویلی (برنز جهان و المپیک)
   97 کیلوگرم: ماموکا کودرزایا (نقره جوانان جهان)
   125 کیلوگرم: رولاندی آندریادزه (برنز زیر 23 سال جهان)


System.Web.HttpException: The control collection cannot be modified during DataBind, Init, Load, PreRender or Unload phases. at System.Web.UI.ControlCollection.RemoveAt(Int32 index) at System.Web.UI.Control.AddedControl(Control control, Int32 index) at MasterPage_Content.PositionAdd(String Position, PlaceHolder Obj) at MasterPage_Content.SelectModual(Int32 BoxID, String Modules, String BorderID, String Title, String Position, String C_Befor, String C_After, String D1, String D2, String D3, String D4, String D5, String D6, String D7, String D8, String D9, String D10, Boolean cash) at MasterPage_Content.Start()System.Web.HttpException: The control collection cannot be modified during DataBind, Init, Load, PreRender or Unload phases. at System.Web.UI.ControlCollection.RemoveAt(Int32 index) at System.Web.UI.Control.AddedControl(Control control, Int32 index) at MasterPage_Content.PositionAdd(String Position, PlaceHolder Obj) at MasterPage_Content.SelectModual(Int32 BoxID, String Modules, String BorderID, String Title, String Position, String C_Befor, String C_After, String D1, String D2, String D3, String D4, String D5, String D6, String D7, String D8, String D9, String D10, Boolean cash) at MasterPage_Content.Start()