• ۸:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

   اسامی نفرات قبول شده در آزمون استاژ مربیگری کشتی آزاد و فرنگی در شهرهای اصفهان و ایلام برگزار شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، آزمون های استاژ مربیگری کشتی آزاد و فرنگی روزهای 10 تا 12 بهمن ماه به ترتیب در شهرهای اصفهان و ایلام برگزار شد.

   اسامی نفرات قبول شده در این آزمون ها به شرح زیر است:

   نتیجه نهاییآزمون­های کلاس مربی­گری درجه ملی(استاژ) کشتی آزاد

   مکان: اصفهانزمان: 10 تا 12\11\1397

   ردیف

   نام و نام خانوادگی

   استان

   آزمون­های نظری 15

   آزمون­های عملی 70

   آزمون­های آمادگی جسمانی 15

   نتیجه نهایی

   1

   حامد کیانی

   اصفهان

   5\14

   58

   25\11

   قبول

   2

   علیرضا شریفی

   اصفهان

   13

   56

   75\12

   قبول

   3

   سینا فرخان

   اصفهان

   5\14

   61

   5\11

   قبول

   4

   صادق مرادی فر

   اصفهان

   15

   59

   25\11

   قبول

   5

   علیرضا سلیمانی

   اصفهان

   75\5

   52

   12

   تجدید

   6

   محمدرضا حسنیان

   اصفهان

   11

   57

   5\11

   قبول

   7

   محمد لطفی گل سفیدی

   اصفهان

   15

   54

   75\11

   قبول

   8

   مرتضی شکرائیان

   اصفهان

   5\11

   50

   12

   قبول

   9

   منصور زارع شریف

   اصفهان

   5\10

   49

   75\12

   قبول

   10

   مهدی باقری

   قم

   12

   50

   5\10

   قبول

   11

   محمد محمدی

   قم

   5\13

   49

   12

   قبول

   12

   محمدرضا احمدی

   قم

   5\14

   56

   75\11

   قبول

   13

   رضا قرنلی

   قم

   25\7

   50

   75\10

   تجدید

   14

   محسن آیشتین

   ک.ب

   5\11

   50

   5\11

   قبول

   15

   یوسف اکبری

   تهران

   15

   49

   75\13

   قبول

   16

   هوشنگ شاکری

   تهران

   11

   55

   12

   قبول

   17

   ولی فلاحی

   تهران

   5\11

   50

   25\11

   قبول

   18

   بهنام امیدی

   تهران

   12

   53

   75\11

   قبول

   19

   سیدحسین موسوی

   قم

   14

   58

   12

   قبول

   20

   عباس محمدی

   مرکزی

   14

   50

   12

   قبول

   21

   حسن صالحی

   اصفهان

   5\12

   58

   75\11

   قبول

   22

   سیدمحسن حسینی

   اصفهان

   12

   53

   12

   قبول

   23

   ایمان یادگاری

   چ.ب

   5\14

   52

   12

   قبول

   24

   حسن طالبی

   چ.ب

   5\14

   51

   75\11

   قبول

   25

   فرهاد محمودی برام

   چ.ب

   0

   50

   75\11

   تجدید

   26

   احسان علی دوست

   مرکزی

   12

   49

   5\11

   قبول

   27

   علیرضا بیگی

   اصفهان

   11

   50

   11

   قبول

   28

   سلمان امینی ولاشای

   اصفهان

   6

   58

   5\10

   تجدید

   نتیجه نهایی آزمون­های کلاس مربی­گری درجه ملی(استاژ) کشتی فرنگی

   مکان: ایلام زمان: 10تا 12\11\1397

   ردیف

   نام و نام خانوادگی

   استان

   آزمون­های نظری 15

   آزمون­های عملی 70

   آزمون­های آمادگی جسمانی 15

   نتیجه نهایی

   1

   احمدرضا شیرزادی

   ایلام

   75\10

   51

   12

   قبول

   2

   امیرعلی محمدیاری باولکی

   ایلام

   75\10

   49

   12

   قبول

   3

   رضا شریفی

   ایلام

   5\11

   52

   75\11

   قبول

   4

   سیروس حیدرزاده

   ایلام

   5\14

   59

   12

   قبول

   5

   علیرضا زینی وند

   ایلام

   5\14

   56

   12

   قبول

   6

   محمدحسین الفتی

   ایلام

   14

   59

   12

   قبول

   7

   مهدی حیدری

   ایلام

   5\10

   53

   12

   قبول

   8

   ابراهیم کاظمی

   ایلام

   5\10

   56

   25\11

   قبول

   9

   عباس فتحی نیا

   ایلام

   75\13

   53

   25\11

   قبول

   10

   نادر کرمی

   ایلام

   8

   54

   11

   تجدید

   11

   جاسم زردار

   ایلام

   13

   57

   5\11

   قبول

   12

   قاسم پورکریم باباکلک

   تهران

   13

   51

   12

   قبول

   13

   یوسف هاشمیان

   تهران

   5\13

   58

   12

   قبول

   14

   مجتبی تنگستانی فرد

   بوشهر

   12

   49

   12

   قبول

   15

   امید متین پور

   قم

   5\14

   55

   12

   قبول

   16

   سیدزاهد حسینی

   کردستان

   5\11

   51

   12

   قبول

   17

   شهاب شکری

   کرمانشاه

   11

   59

   12

   قبول

   18

   موسی نوری

   کرمانشاه

   25\12

   51

   12

   قبول

   19

   یوسف غیبی

   کرمانشاه

   5\13

   55

   12

   قبول

   20

   حکمت محمدی

   کرمانشاه

   5\14

   49

   12

   قبول

   21

   کامبیز فعله گری

   کرمانشاه

   5\10

   53

   12

   قبول

   22

   حجت اله صفره

   همدان

   14

   53

   12

   قبول

   23

   مهدی خزایی

   همدان

   5\12

   49

   12

   قبول

   24

   محسن یاری زلانی

   ایلام

   5\13

   49

   75\11

   قبول

   25

   محمد احمدی

   خوزستان

   11

   49

   12

   قبول

   26

   حسین شهرابی فراهانی

   تهران

   5\13

   49

   12

   قبول

   27

   علیرضا حسین زاده کوبلاغی

   تهران

   25\11

   49

   12

   قبول

   28

   علی قیطاسی

   فارس

   5\14

   61

   12

   قبول

   29

   بهمن اکبری

   ایلام

   5\10

   49

   12

   قبول

   30

   مهدی غیبی

   کرمانشاه

   5\13

   58

   75\11

   قبول

   31

   کیوان خوش گفتار

   کرمانشاه

   5\12

   54

   12

   قبول

   32

   حسین حمیدی

   ایلام

   5\10

   57

   25\11

   قبول

   33

   شهرام نظربیگی

   ایلام

   75\7

   49

   12

   تجدید