• رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور، گروه الف- قم

   استان خوزستان بعنوان قهرمانی دست یافت
   نفرات و تیم های برتر مشخص شدند

   • ۱۵:۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲

   تیم استان خوزستان قهرمان رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور در گروه الف شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور در گروه الف "گرامیداشت دهه مبارک فجر" روزهای 11 و 12 بهمن ماه در شهر قم برگزار شد.

   در پایان این مسابقات تیم خوزستان بعنوان قهرمانی دست یافت و تیم های توابع تهران و مازندران به ترتیب دوم و سوم شدند.
   رده بندی تیمی این مسابقات به شرح زیر است:
   1- خوزستان 2- توابع تهران 3- مازندران 4- گیلان 5- قم 6- لرستان 7- فارس 8- تهران 9- خراسان رضوی 10- مرکزی

   نتایج مسابقات برگزار شده به شرح زیر است:
   فینال: خوزستان 8 – توابع تهران 2
   رده بندی: مازندران 6- گیلان 4
   عنوان پنجم: قم 7- لرستان 3
   عنوان هفتم: فارس 7- تهران 3
   عنوان نهم: خراسان رضوی 7- مرکزی 3

   رده بندی تیم ها در پایان رقابت های مقدماتی به شرح زیر است:
   گروه الف: 1- خوزستان 2- گیلان 3- قم 4- تهران 5- خراسان رضوی
   گروه ب: 1- توابع تهران 2- مازندران 3- لرستان 4- فارس 5- مرکزی

   نتایج دیدارهای مقدماتی به شرح زیر است:

   گروه الف:
   دور اول:
   خوزستان 9- تهران 1
   قم 6- خراسان 4
   دور دوم:
   خوزستان 7- گیلان 3
   قم 9- تهران 1
   دور سوم:
   خوزستان 9- خراسان رضوی 1
   گیلان 7- تهران 3
   دور چهارم:
   خوزستان، برنده 5- قم 5 (امتیاز مثبت 22 به 21 به سود خوزستان)
   گیلان 6- خراسان رضوی 4
   دور پنجم:
   تهران، برنده 5- خراسان رضوی 5 (امتیاز مثبت 24 به 18 به سود تهران)
   گیلان، برنده 5- قم 5 (امتیاز مثبت 21 به 19 به سود گیلان)


   گروه ب:
   دور اول:
   مازندران 7- لرستان 3
   توابع تهران 7- فارس 3
   دور دوم:
   مازندران 9 – مرکزی 1
   توابع تهران 7- لرستان 3
   دور سوم:
   مازندران، برنده 5- فارس 5 (امتیاز مثبت 27 به 19 به سود مازندران)
   لرستان 8- مرکزی 2
   دور چهارم:
   توابع تهران 6- مازندران 4
   فارس، برنده 5- مرکزی 5 (امتیاز مثبت 22 به 18 به سود فارس)
   دور پنجم:
   لرستان 6- فارس 4
   توابع تهران 9- مرکزی 1

   رده بندی انفرادی این مسابقات به شرح زیر است:

   رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی کشور نوجوانان ((گروه الف)) با شرکت 10 تیم برتر کشور از تاریخ 11 لغایت 12 بهمن ماه1397
    در شهرستان قــم طی 7 دوره و با انجام 268 کشتی برگزار گردید و نتایج آن بشرح زیر اعلام میگردد
   اوزان مقام اول مقام دوم مقام سوم مقام چهارم مقام پنجم مقام ششم مقام هفتم مقام هشتم مقام نهم مقام دهم
   45 محمدمهدی جواهری رضا یعقوبی سیدعلی عظیم زاده حمیدحاجیوند رضائی ابوالفضل احمدی محمدمهدی غلامپور عرفان جرکتی مهدی احمدی ابوالفضل پورهاشم سجاد قدیمی
   کیلو قم مازندران لرستان خوزستان خراسان رضوی فارس توابع تهران گیلان گیلان مرکزی
   48 طارق غبیشاوی سیدمصطفی نوری کیانوش شمشیری محمد حسین جوکار اسماعیل کریمی مهدی علیپور مهدی خیری سیدمعین حسینی محمدحسین عباسی ×
   کیلو خوزستان فارس توابع تهران قم مازندران گیلان خراسان رضوی تهران مازندران ×
   51 سعید اسمعیلی احمدرضا رستمی محمد کریمی نیا احمد نجفی ابوالفضل علیزاده محمد کاظم عبداله پور سجاد صالحی مهرداد مظهری حسین مرادی امیرمحمدمحمدی
   کیلو خوزستان فارس خراسان رضوی مازندران گیلان لرستان تهران توابع تهران مرکزی قم
   55 فریدسیرتی مقدم امیرمحمدجمالی احمدرضامحسن نژاد شابان آزاد پور محمدعلی استواری عباس صفری علی فرحناک فریمانی محمدحسین استادمحمد رضا نوروزی علیرضا نوری
   کیلو گیلان مرکزی خوزستان لرستان فارس قم خراسان رضوی توابع تهران تهران مازندران
   60 امیرعبدی مجتبی جهانی غلامرضا فرجی امیرحسیبن زرین کمر امیداحمدی امیرحسین محمدزاده سیدمرصادمیریحیی پور علی حسین آبادی محمداحمدی سالاروند ×
   کیلو قم توابع تهران فارس مازندران خوزستان تهران گیلان خراسان رضوی لرستان ×
   65 محمدامین جبالی فر احمدرضا ثمرقندی حجت رضائی سجاد اختری سینارضائی سیدمحمدموسوی امیرحسین زارعی مصطفی حاتمی مقدم علی شیرزاد محمدرضا فرضی پور
   کیلو قم مازندران خوزستان توابع تهران خراسان رضوی تهران لرستان مرکزی فارس گیلان
   71 عرفان ولی زاده رضا ساکی علیرضا احمدی احمدصلح دوست علی عزیزی محمدمهدی مشهدی محمدرضا اله بداشی محمدحسین بیرانوند محمد سجاد پورنوری مهرشاد طباطبائی
   کیلو خراسان رضوی خوزستان توابع تهران فارس مازندران قم گیلان لرستان تهران مرکزی
   80 کامران ارقش مهدی قبادی الوار محمدهادی میرزائی امیرحسین ملابابائی اکبر عبدی احمدرضامرادی سیدمحمدحسین جلالی احمدرضا سروری حمیدرضا ترابی حمیدرضا ارسلانی
   کیلو خوزستان لرستان توابع تهران گیلان مازندران مرکزی قم تهران فارس فارس
   92 محمدصادق عبدالهی سعیدکریمی زاده امیرحسین صمدی امیرحسین هاشم پور علیرضا رضائی محمدرضا ایوارفاراب مهدی عطری نژاد محمد رضائی امیدرنجبر جواد مزدکانلو
   کیلو قم خوزستان توابع تهران لرستان مازندران گیلان تهران مرکزی فارس خراسان رضوی
   110 عرفان نجفی ابوالفضل رستم پور مهدی موسی شعار هادی شکری معین میرنژاد محسن بهمنی شاهرخ میکائیلی ابوالفضل پایدار سهیل محمودی نژاد شایان باباپور بیرانوند
   کیلو توابع تهران گیلان تهران مازندران خراسان رضوی مرکزی قم خوزستان فارس لرستان
   مقام تیمی مقام اول مقام دوم مقام سوم مقام چهارم مقام پنجم مقام ششم مقام هفتم مقام هشتم مقام نهم مقام دهم
   خوزستان توابع تهران مازندران گیلان قم لرستان فارس تهران خراسان رضوی مرکزی

   نتایج کامل این مسابقات در لینک زیر به صورت فایل PDF قابل دریافت است:


اتوماسیون اداری ژوبین