• دیروز با حضور داوران المپیکی و درجه یک بین المللی

   کلاس همسان سازی داوری کشتی برگزار شد

   • ۸:۳۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
   کلاس همسان سازی داوران درجه S1 و درجه یک بین المللی دیروز در محل خانه های کشتی عبداله موحد و محمد بنا مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، با همکاری انستیتو کشتی و کمیسیون داوران، در راستای دانش افزایی و یکسان سازی نحوه عملکرد داوران، کلاس همسان سازی سرپرستان فنی، ژوری، و رؤسای تشک در مسابقات داخلی و بین المللی داخلی برای داوران درجه S1 و درجه یک بین المللی کشتی دیروز (یکشنبه) برگزار شد.

   بر این اساس در این کلاس شرح وظایف سرپرست فنی، رئیس تشک و ژوری و نحوه عملکرد آن ها در مسابقات برای حاضران توضیح داده شد و در ادامه آخرین قوانین و مقررات داوری اتحادیه جهانی کشتی به صورت کامل و به صورت تئوری، عملی و نمایش فیلم برای داوران تشریح شد.محمد ابراهیم امامی رئیس کمیسیون داوران بعنوان مدرس در این کلاس یک روزه حضور داشت.