• آزمون زبان انگلیسی استاژ داوری کشتی پهلوانی

   اسامی داوران قبول شده اعلام شد

   • ۸:۰ ۱۳۹۷/۹/۲۸
   اسامی داوران قبول شده آزمون زبان انگلیسی استاژ داوری کشتی پهلوانی اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، آزمون زبان انگلیسی استاژ داوری کشتی پهلوانی روز 21 آذرماه در تهران برگزار شد.
   اسامی نفرات قبول شده در این آزمون به شرح زیر است:

   1- کاظم عقیقی  (خراسان جنوبی)
   2- ابراهیم یزدان پناه (آذربایجان غربی)
   3- محمدعلی احمدی (مازندران)
   4- علی خالق زاده (خراسان شمالی)
   5- محمد باقری (خراسان رضوی)