• مرحله اول انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی- تهران

   شرایط و برنامه برگزاری مسابقات اعلام شد
   اعلام اسامی نفرات واجد شرایط

   • ۸:۴۵ ۱۳۹۷/۹/۱۴

   مرحله اول انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان روزهای 5 تا 7 دی ماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.

   شرایط، برنامه برگزاری و اسامی نفرات واجد شرایط این مسابقات به شرح زیر است:

   الف- اوزان و شرایط سنی مسابقات:

   1) مسابقات در رشته کشتی آزاد و فرنگی، و در اوزان مذکور در جداول ذیل برگزار خواهد شد.

   آزاد

    

   فرنگی

   125-97-92-86-79-74-70-65-61-57 کیلوگرم

    

   130-97-87-82-77-72-67-63-60-55 کیلوگرم

   2) کشتی گیران متولد 10/10/1380 و بزرگتر(رده سنی جوانان) مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند. کشتی گیران متولد 10/10/80 لغایت 12/10/79 با رضایت نامه محضری ولی و گواهی پزشکی می توانند در این مسابقات شرکت نمایند.

   ب- مدارک لازم :

   1) اصل شناسنامه و کارت ملی

   2) کارت بیمه ورزشی معتبر

   3) معرفی نامه هیات کشتی استان

   4) ارائه اصل کارت ملی کشتی

   * تذکر: ارائه کلیه مدارک فوق الزامی بوده و در غیر اینصورت از شرکت کشتی گیران جلوگیری خواهد شد.

   ج- سایر موارد :

   1- نحوه قرعه ­ کشی و جدول مطابق ضوابط جاری اتحادیه جهانی کشتی خواهد بود.

   2- هرگونه تغییر وزن کشتی گیران از اوزانی که مجاز به شرکت در رقابت های انتخابی تیم ملی در آن اوزان هستند، به اوزان دیگر، صرفاً با درخواست رسمی هیات کشتی استان ذیربط و تایید کادر فنی امکان پذیر می باشد. بر این اساس، کشتی گیران واجد شرایط که تمایل به تغییر وزن دارند، می‌باید نهایتا تا تاریخ 28/09/1397مراتب را بصورت مکتوب از سوی هیات کشتی‌استان مربوطه به فدراسیون اعلام فرمایند .

   3- ضـوابط و مقـررات داوری در کـلیه رقابـت هـای تعییـن شـده در فرآیند انتخابی تیم های ملی کشتی کشور، بر مبنای ضوابط و مقررات جاری اتحادیه جهانی کشتی خواهد بود .

   4- اسکان و تغذیه نفرات شرکت کننده، طبق جدول زمانبندی ذیل از میزبان مسابقات تامین و تدارک دیده خواهد شد.

   5- حضور کلیه مربیان هریک از رشته­ ها در کلینیک مربیگری الزامی بوده و از فعالیت مربیانی که در این کلینیک حضور نداشته باشند در کنار تشک به عنوان کوچینگ جلوگیری بعمل خواهد آمد.

   6- کلیه استانها به منظور دریافت آیدی کارت می باید نسبت به تهیه یک جدول از اطلاعات اعضای تیم های خود (طبق جدول ذیل) در یک فایل Word و ارسال آن حداکثر تا تاریخ 28/09/97 به پست الکترونیکی فدراسیون (به آدرس koshti.iran@gmail.com ) اقدام نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت از پذیرش کشتی­ گیران و صدور کارت شناسایی آنها، جلوگیری خواهد شد.

   وزن

   نام و نام خانوادگی

   تاریخ تولد

   شماره شناسنامه

   محل صدور

   کد ملی

   نام پدر

   شماره تلفن

   عکس 4 *3

                    

   7- کلیه سرپرستان تیم های شرکت کننده در این رقابت ها موظفند مدارک کشتی­ گیران شرکت کننده را از ساعت 15:00 لغایت 17:00 روزهای اعلامی طبق جدول زمانبندی ذیل، جهت کنترل و ثبت نام به دبیرخانه فنی مسابقات تحویل نمایند.

   د- برنامه برگزاری مسابقات :

   رقابت ها از روز سه­شنبه مورخ 04/10/1397 طبق جدول ذیل برگزار می شود:

   ردیف

   جدول زمان بندی

   روز

   مورخ

   ساعت

   محل برگزاری

   1

   پذیرش اوزان

   57-61-70-86 کیلوگرم آزاد

   55-63-77 کیلوگرم فرنگی

   سه شنبه

   04/10/1397

   15:00-17:00

   خوابگاه بعثت

   2

   کلینیک داوران

   سه­ شنبه

   04/10/1397

   16:00-17:00

   خوابگاه بعثت

   3

   کلینیک مربیان

   سه­ شنبه

   04/10/1397

   18:00- 17:00

   خوابگاه بعثت

   4

   قرعه­ کشی اوزان

   57-61-70-86 کیلوگرم آزاد

   55-63-77 کیلوگرم فرنگی

   سه ­شنبه

   04/10/1397

   18:00-19:00

   خوابگاه بعثت

   5

   تست پزشکی اوزان

   57-61-70-86 کیلوگرم آزاد

   55-63-77 کیلوگرم فرنگی

   چهارشنبه

   05/10/1397

   07:30- 07:00

   خوابگاه بعثت

   6

   وزن کشی اوزان

   با 2 کیلوگرم ارفاق

   57-61-70-86 کیلوگرم آزاد

   55-63-77 کیلوگرم فرنگی

   چهارشنبه

   05/10/1397

   07:30-08:00

   خوابگاه بعثت

   7

   مسابقات اوزان

   57-61-70-86 کیلوگرم آزاد

   55-63-77 کیلوگرم فرنگی

   چهارشنبه

   05/10/1397

   14:00- 10:00

   21:00- 16:00

   سالن

   شهدای هفتم تیر تهران

   8

   پذیرش اوزان

   79-97-125 کیلوگرم آزاد

   60-67-82-97 کیلوگرم فرنگی

   چهارشنبه

   05/10/1397

   15:00-17:00

   خوابگاه بعثت

   9

   قرعه­ کشی اوزان

   79-97-125 کیلوگرم آزاد

   60-67-82-97 کیلوگرم فرنگی

   چهارشنبه

   05/10/1397

   17:30-18:30

   خوابگاه بعثت

   10

   تست پزشکی اوزان

   79-97-125 کیلوگرم آزاد

   60-67-82-97 کیلوگرم فرنگی

   پنج­شنبه

   06/10/1397

   07:30- 07:00

   خوابگاه بعثت

   11

   وزن کشی اوزان

   با 2 کیلوگرم ارفاق

   79-97-125 کیلوگرم آزاد

   60-67-82-97 کیلوگرم فرنگی

   پنج­شنبه

   06/10/1397

   07:30-08:00

   خوابگاه بعثت

   12

   مسابقات اوزان

   79-97-125 کیلوگرم آزاد

   60-67-82-97 کیلوگرم فرنگی

   پنج­شنبه

   06/10/1397

   14:00- 10:00

   21:00- 16:00

   سالن

   شهدای هفتم تیر تهران

   13

   پذیرش اوزان

   65-74-92 کیلوگرم آزاد

   72-87-130 کیلوگرم فرنگی

   پنج­شنبه

   06/10/1397

   15:00-17:00

   خوابگاه بعثت

   14

   قرعه ­کشی اوزان

   65-74-92 کیلوگرم آزاد

   72-87-130 کیلوگرم فرنگی

   پنج­شنبه

   06/10/1397

   17:30-18:30

   خوابگاه بعثت

   15

   تست پزشکی اوزان

   65-74-92 کیلوگرم آزاد

   72-87-130 کیلوگرم فرنگی

   جمعه

   07/10/1397

   07:30- 07:00

   خوابگاه بعثت

   16

   وزن کشی اوزان

   با 2 کیلوگرم ارفاق

   65-74-92 کیلوگرم آزاد

   72-87-130 کیلوگرم فرنگی

   جمعه

   07/10/1397

   07:30-08:00

   خوابگاه بعثت

   17

   مسابقات اوزان

   65-74-92 کیلوگرم آزاد

   72-87-130 کیلوگرم فرنگی

   جمعه

   07/10/1397

   14:00- 10:00

   21:00- 16:00

   سالن

   شهدای هفتم تیر تهران

   *** سرپرست برگزاری مسابقات می­تواند با توجه به روند اجرا و برگزاری رقابت ها، تغییراتی در زمانبندی مسابقات مذکور ایجاد نماید.

   هـ- نفرات واجد شرایط شرکت در این مسابقات:

   1) کلیه هیات های کشتی استان های سراسر کشور می­باید طبق جدول ذیل، نسبت به معرفی مربیان تیم های ذیربط در هر رشته اقدام نمایند.

   1 تا 2 کشتی گیر

   1 مربی

   3 تا 5 کشتی گیر

   2 مربی

   6 تا 10 کشتی گیر

   3 مربی

   11 کشتی گیر بیشتر

   4 مربی

   2) کشتی گیران مجاز به شرکت در این رقابت ها، بر اساس مفاد " فرآیند انتخاب تیم‌های ملی کشتی کشور در سال فنی 98- 97 ":

    

    

    

   - کشتی فرنگی:

   نفرات مجاز جهت شرکت در مرحله اول رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان(5 تا 7 دیماه 97) عبارتند از:

   1- نفرات دوم تا چهارم مسابقات قهرمانی کشور گروه الف (آبادان)

   2- نفرات اول و دوم مسابقات قهرمانی کشور گروه ب (اصفهان)

   3- نفرات اول مسابقات قهرمانی کشور گروه ج(سیرجان)

   4- کشتی گیرانی که عضو تیم ملی کشتی فرنگی جوانان جهت حضور در مسابقات جهانی بودند و مدال کسب نکردند.

   5- کشتی گیرانی که عضو تیم ملی کشتی فرنگی زیر 23 سال جهت حضور در مسابقات جهانی بودند و مدال کسب نکردند.

   6- نفرات اول آخرین مسابقه عمومی کشور (مرداد ماه و شهریورماه 97 سالن هفتم تیر)

   7- سهمیه کادر فنی: شیرزاد بهشتی طلا (آسیایی قرقیزستان) کرامت عبدولی (آسیایی قرقیزستان) بهنام مهدی زاده (آسیایی قرقیزستان و بازی های داخل سالن) رسول گرمسیری (بازی های کشورهای اسلامی) امین سوری (بازی های داخل سالن) امیرحسین حسینی (بازی های داخل سال) مجید خلیلی (آسیایی قرقیزستان) آرمان علیزاده

   -کشتی آزاد:

   نفرات مجاز جهت شرکت در مرحله اول رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان عبارتند از:

   1- ملی پوشان اعزامی به مسابقات جهانی جوانان که موفق به کسب مدال نشده اند ( اسلواکی- 2018)

   2-ملی پوشان اعزامی به مسابقات جهانی امید که موفق به کسب مدال نگردیده اند (رومانی- 2018)

   3- نفرات دوم تا ششم مسابقات قهرمانی کشور گروه الف (قصر شیرین 1397)

   4-دو نفر برتر هر وزن از مسابقات قهرمانی کشور گره ب (ملکان 1397)

   5- نفر برتر هر وزن از مسابقات قهرمانی کشور گروه ج (سیرجان 1397(

   6- نفرات اول از آخرین رقابت های قهرمانی کشور پهلوانی کشور

   7- سه نفر برتر هر وزن از رقابت های عمومی کشور (اوپن 1397)

   8 -کشتی گیران؛ محمد ملکی در وزن 61 کیلوگرم از آذربایجان شرقی، مسعود اسماعیل پور در وزن 65 کیلوگرم از مازندران، خیراله قهرمانی در وزن 61 کیلوگرم از کرمانشاه و میثم فیروزآبادی در وزن 57 کیلوگرم از همدان نیز با نظر کادر فنی مجوز حضور در مسابقات (مرحله اول انتخابی) را کسب نموده اند.

   تبصره: با توجه به صدور مجوز به جهت شرکت نادر حاج آقا نیا نفر برتر وزن 57 کیلوگرم در مسابقات قهرمانی کشور گروه ج در مسابقات جام تختی، نفر دوم این وزن می تواند در مسابقات مرحله اول انتخابی شرکت کنند و نیز با عنایت به صدور مجوز حسین مصطفوی نفر برتر وزن 70 کیلوگرم و اسماعیل نجاتیان نفر برتر وزن 97 کیلوگرم در مسابقات قهرمانی کشور گروه ب در مسابقات جام تختی، نفرات دوم و سوم این اوزان می توانند در مسابقات مرحله اول انتخابی شرکت کنند. ضمنا از آنجائیکه حامد رشیدی در وزن 74 کیلوگرم نیز مجوز حضور در جام تختی را کسب کرده است، نفرات دوم و سوم وزن 74 کیلوگرم گروه ب نیز می توانند در مرحله اول انتخابی شرکت نمایند.

   همچنین در هر دو رشته آزاد و فرنگی به شرح ذیل به هیئت های برتر مسابقات قهرمانی کشور برای شرکت در مرحله اول انتخابی تیم های ملی سهمیه داده شده است:

   -تیم های اول تا سوم گروه الف رقابت های قهرمانی کشور به ترتیب 10- 8 و 6 سهمیه و سایر استان ها(تیم های چهارم تا دهم) هر کدام یک سهمیه.

   -تیم های اول و دوم گروه ب رقابت های قهرمانی کشور به ترتیب 4 و 2 سهمیه.

   -تیم اول گروه ج رقابت های قهرمانی کشور 2 سهمیه.