• از روز 3 آذرماه و در خانه کشتی عبداله موحد

   اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان برگزار می شود

   • ۹:۲۱ ۱۳۹۷/۸/۲۸

   اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان روزهای 3 تا 8 آذرماه در محل خانه کشتی عبداله موحد مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

   57 کیلوگرم: رضا علی جانزاده (مازندران) عرفان آئینی (تهران)
   61 کیلوگرم: مهدی عشقی (مازندران)
   65 کیلوگرم: پیمان بیابانی (تهران) افشین خوشبخت (البرز) محمد میراحمدی (لرستان)
   74 کیلوگرم: امیرحسین کاووسی (مازندران) محمد نخودی (مازندران)
   86 کیلوگرم: احمد بذری (مازندران) محمدرضا قیاسی (کرمانشاه)
   97 کیلوگرم: حامد طالبی زرین کمر (مازندران) عباس فروتن (مازندران)
   125 کیلوگرم: یداله محبی (کرمانشاه) امیر یاری (البرز)
   سرمربی: غلامرضا محمدی
   مربیان: ابراهیم مهربان- علی شکری پور