• از سوی مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

   هادی حبیبی سرپرست انجمن کشتی دانشجویان شد

   • ۸:۳۱ ۱۳۹۷/۸/۱۴
   هادی حبیبی بعنوان سرپرست انجمن کشتی دانشجویان وزارت علوم منصوب شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، با حکم محمدحسین علیزاده مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هادی حبیبی بعنوان سرپرست انجمن کشتی دانشجویان این وزارت منصوب شد.