• مرحله نهایی رقابت های کشتی جشنواره خردسالان کشوری- آبادان

   25 تا 28 آبان ماه زمان برگزاری
   اصلاحیه بخشنامه برگزاری مسابقات اعلام شد

   • ۹:۵۱ ۱۳۹۷/۸/۶

   مرحله نهایی جشنواره رقابت های کشتی آزاد و فرنگی خردسالان کشور روزهای 25 تا 28 آبان ماه در شهر آبادان برگزار می شود.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اصلاحیه بخشنامه برگزاری مسابقات به شرح زیر است:


   کشتی فرنگی


   ردیف

   جدول زمان بندی

   مورخ

   ساعت

   محل برگزاری

   1

   پذیرش تیم ها

   25/08/97

   17:00-14:00

   سالن کوثر شهرستان آبادان

   2

   کلینیک داوران

   25/08/97

   17:00-16:00

   سالن کوثر شهرستان آبادان

   3

   کلینیک مربیان+ انجام مراسم قرعه کشی

   25/08/97

   18:30- 17:30

   سالن کوثر شهرستان آبادان

   4

   وزن کشی کلیه اوزان فرنگی

   26/08/97

   08:00- 07:30

   سالن کوثر شهرستان آبادان

   5

   مسابقات اجرای فنون تیمی(ریتم در اجرا) فرنگی

   26/08/97

   10:00- 09:00

   سالن کوثر شهرستان آبادان

   6

   مسابقات انفرادی کشتی- کلیه اوزان فرنگی

   26/08/97

   14:00- 10:00

   21:00- 15:30

   سالن کوثر شهرستان آبادان

   کشتی آزاد


   ردیف

   جدول زمان بندی

   مورخ

   ساعت

   محل برگزاری

   1

   پذیرش تیم ها

   27/08/97

   18:00-15:00

   سالن کوثر شهرستان آبادان

   2

   کلینیک داوران

   27/08/97

   18:00-17:00

   سالن کوثر شهرستان آبادان

   3

   کلینیک مربیان+ انجام مراسم قرعه کشی

   27/08/97

   19:30- 18:30

   سالن کوثر شهرستان آبادان

   4

   وزن کشی کلیه اوزان آزاد

   28/08/97

   08:00- 07:30

   سالن کوثر شهرستان آبادان

   5

   مسابقات اجرای فنون تیمی(ریتم در اجرا) آزاد

   28/08/97

   10:00- 09:00

   سالن کوثر شهرستان آبادان

   6

   مسابقات انفرادی کشتی- کلیه اوزان آزاد

   28/08/97

   14:00- 10:00

   21:00- 15:30

   سالن کوثر شهرستان آبادان

   - سایر موارد:

   1. الف) کلیه هزینه­های اسکان و تغذیه تیم‌های شرکت کننده در رقابت­های رشته کشتی فرنگی از شام مورخ 25/08/97 لغایت صبحانه مورخ 27/08/97بعهده میزبان خواهد بود. (مسئول پذیرش: آقای میلاد قلاوند به شماره همراه 09166319572)

   2. کلیه هزینه­های اسکان و تغذیه تیم‌های شرکت کننده در رقابت­های رشته کشتی آزاد از شام مورخ 27/08/97 لغایت صبحانه مورخ 29/08/97 بعهده میزبان خواهد بود.(مسئول پذیرش: آقای میلاد قلاوند به شماره همراه 09166319572)

   3. کلیه سرپرستان تیم های شرکت کننده در رقابت­های رشته کشتی فرنگی موظفند مدارک کشتی­گیران شرکت کننده را از ساعت 14:00 لغایت17:00 روز 25/08/97جهت کنترل و ثبت نام به دبیرخانه فنی مسابقات تحویل نمایند.

   4. کلیه سرپرستان تیم های شرکت کننده در رقابت­های رشته کشتی آزاد موظفند مدارک کشتی­گیران شرکت کننده را از ساعت 15:00 لغایت18:00 روز 27/08/97جهت کنترل و ثبت نام به دبیرخانه فنی مسابقات تحویل نمایند.