• در جلسه سمینار عمومی هیأت های کشتی تصویب شد

   برگزاری مسابقات المپیاد نخبگان در رده ی نونهالان
   فعالیت همزمان داوران و مربیان در سطح استان

   • ۱۰:۲۶ ۱۳۹۷/۷/۲۵
   در بیست و هفتمین سمینار عمومی هیأت کشتی استان های سراسر کشور برگزاری مسابقات المپیک نخبگان در رده ی سنی نونهالان به تصویب رسید.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، یکی از مصوبات این نشست شرکت هیأت ها در مسابقات المپیاد نخبگان بود که هیأت ها موظف شدند طبق رده ی سنی و اوزان اعلامی فدراسیون به وزارت ورزش و جوانان، نسبت به اعزام تیم ها در اوزان و شرایط سنی نونهالان برای شرکت در مسابقات مذکور اقدام کنند.

   از دیگر مصوبات این نشست موضوع فعالیت همزمان افراد در حوزه های داوری و مربیگری بود که مقرر شد این افراد صرفا در سطح استان بنا به تشخیص و نظارت هیأت مربوطه فعالیت کنند.