• از فردا و در شهرهای سریش آباد و شاهرود

   رقابت های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور در گروه های ب و ج برگزار می شود

   • ۸:۵۵ ۱۳۹۷/۷/۲۵
   رقابت های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور در گروه های ب و ج روزهای 26 و 27 مهرماه برگزار می شود.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور در گروه ب در شهرستان سریش آباد استان کردستان و مسابقات کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور در گروه ج در شهرستان شاهرود استان سمنان روزهای پنج شنبه و جمعه هفته جاری برگزار می شود.

   رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی کشور در گروه ج روزهای 19 و 20 مهرماه در شهر ایلام برگزار شد و مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور در گروه الف نیز روزهای 2 تا 6 آبان ماه در شهر کرج برگزار خواهد شد.