• برای اولین بار و با کسب سهمیه کامل

   نوجوانان کشتی گیر 12 مهرماه راهی المپیک جوانان در آرژانتین می شوند
   مسابقات 20 و 22 مهرماه برگزار می شود

   • ۱۲:۲۰ ۱۳۹۷/۷/۲
   تیم های کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان که برای اولین بار سهمیه کامل حضور در المپیک جوانان در آرژانتین را کسب کرده اند، روزهای پایانی تمرینات خود را برای شرکت در این رقابت ها در محل خانه کشتی محمد بنا پشت سر می گذارند.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، تیم های کشتی فرنگی و آزاد نوجوانان با چهار کشتی گیر شامل امیررضا ده بزرگی در وزن 45 کیلوگرم و محمد نصرتی در وزن 92 کیلوگرم در کشتی فرنگی و محمد کریمی در وزن 65 کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن 110 کیلوگرم در کشتی آزاد در آرژانتین به میدان می روند.
   غلامرضا محمدی و فرشاد علیزاده سرمربیان تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان همراه با این کشتی گیران روز 12 مهرماه راهی آرژانتین می شوند و کشتی گیران باید حدود 10 روز تمرینات خود را در بوینس آیرس محل برگزاری رقابت ها دنبال کنند و کادر فنی به دنبال آن است با برنامه ریزی مناسب برای کشتی گیران از این نظر دچار مشکل نشوند.

   رقابت های کشتی فرنگی المپیک نوجوانان روز 20 مهرماه و مسابقات کشتی آزاد روز 22 مهرماه ساعت 10 تا 11:30 و 17 تا 19 (به وقت محلی) برگزار می شود.
   ساعت 10 به وقت آرژانتین ساعت 16:30 به وقت ایران است.