• با حضور در بیمارستان ابن سینا

   دکتر ملک محمدی از عسکری محمدیان عیادت کرد

   • ۹:۴۴ ۱۳۹۷/۷/۲
   دکتر تورج ملک محمدی پزشک تیم های ملی کشتی و دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی از عسکری محمدیان قهرمان سابق کشتی آزاد جهان عیادت کرد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، به دنبال بستری شدن عسکری محمدیان دارنده دو مدال نقره المپیک و یک نشان نقره مسابقات جهانی کشتی ، دکتر تورج ملک محمدی پزشک تیم های ملی کشتی و دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی به همراه مسئولین این فدراسیون، بر بالین این پیشکسوت ورزش کشور حضور یافتند.

   در این عیادت که دکتر سید محمد بنی جمالی،  رئیس کمیته درمان و دکتر رضا سعیدی ، رئیس کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی نیز حضور داشتند ، دکتر انیسیان رئیس بیمارستان ابن سینا گزارشی از آخرین شرایط جسمی این پیشکسوت کشتی و همچنین اقدامات انجام شده را بیان کرد.

   دکتر ملک محمدی نیز با آرزوی شفای عاجل برای این پیشکسوت کشتی، خاطرنشان کرد: با تأکید رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی و دکتر نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی پیگیر تمام امور درمانی تا بهبودی کامل این پیشکسوت کشتی کشور هستیم.