• رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی روسیه

   نفرات برتر مشخص شدند
   قهرمانی سیمینوف، ماریانیان و چهرکین

   • ۱۲:۱۲ ۱۳۹۷/۵/۲۰
   رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی روسیه روزهای 15 تا 19 مردادماه در اودینتسوف برگزار شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اسامی نفرات برتر این مسابقات به شرح زیر است:

   55 کیلوگرم: 1- ویتالی کابالویف 2- ویکتور ودرنیکوف 3- باتیر بولتایف و واسیلی توپویف
   60 کیلوگرم: 1- مینگیان سیمینوف 2- جامبولات لوکایف 3- آرتور پتروسیان و رودین سوماتوف
   63 کیلوگرم: 1- استپان ماریانیان 2- ابراهیم لابازانوف 3- رومان ایوانوف و رستم کوچباروف
   67 کیلوگرم: 1- زائور کابالوف 2- الکسی کیانکین 3- پاول سالیف و عظمت احمداف
   72 کیلوگرم: 1- ابوزید مانتسیگوف 2- عسکر اورشوکدوگوف 3- گاریک گولومیان و الکساندر پایوین
   77 کیلوگرم: 1- الکساندر چهرکین 2- ایراکلی کالاندیا 3- روسلان ایساکوف و دمیتری ژیویف
   82 کیلوگرم: 1- امیل شرف الدین اف 2- ادلان آکیف 3- واگ مارگاریان و الیاس ماگومادوف
   87 کیلوگرم: 1- بخان اوزدیف 2- داویت چاکوتادزه 3- ایلیا نیکیفوروف و گامزات یوسوپوف
   97 کیلوگرم: 1- موسی اولویف 2- نیکیتا ملنیکوف 3- ایلیا بوریسوف و دانیلا سوتانیکوف
   130 کیلوگرم: 1- سرگئی سیمینوف 2- ویتالی شور 3- لوم علی آکایف و زورابی گدخوری