• اسامی نفرات قبول شده در کلاس های پیش نیاز و استاژ مربیگری کشتی کلاسیک استان های کرمانشاه و البرز اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، کلاس استاژ مربیگری کشتی کلاسیک بانوان روزهای 25 تا 27 تیرماه در استان البرز برگزار شد که اسامی نفرات قبول شده در این کلاس به شرح زیر است:

                                                                                                                                                 

          

   ردیف

        
          

   نام و نام خانوادگی

        
          

   استان

        
          

   آزمون های عملی 70

        
          

   آزمون های نظری 15

        
          

   آزمون های آمادگی جسمانی 15

        
          

   نمره نهایی 100

        
          

   نتیجه نهایی

        
          

   1

        
          

   پریسا ماهرانی

        
          

   اصفهان

        
          

   52

        
          

   25\11

        
          

   25\12

        
          

   5\75

        
          

   قبول

        
          

   2

        
          

   ندا خانی

        
          

   تهران

        
          

   50

        
          

   25\14

        
          

   75\12

        
          

   77

        
          

   قبول

        
          

   3

        
          

   اکرم عبدالملکی

        
          

   کرمانشاه

        
          

   52

        
          

   25\11

        
          

   12

        
          

   25\75

        
          

   قبول

        

    

   همچنین اسامی نفرات قبول شده در کلاس پیش نیاز مربیگری کشتی کلاسیک بانوان که روزهای 28 تا 31 تیرماه در کرمانشاه برگزار شد به شرح زیر است:

                                                                                                                                                             

          

   ردیف

        
          

   نام و نام خانوادگی

        
          

   استان

        
          

   آزمون های عملی 70

        
          

   آزمون های نظری 15

        
          

   آزمون های آمادگی جسمانی 15

        
          

   نمره نهایی 100

        
          

   نتیجه نهایی

        
          

   1

        
          

   مستانه حسینی

        
          

   البرز

        
          

   قبول

        
          

   5\14

        
          

   25\14

        
          

    

        
          

   قبول

        
          

   2

        
          

   شبنم قلاوند

        
          

   خوزستان

        
          

   قبول

        
          

   5

        
          

   14

        
          

    

        
          

   تجدید

        
          

   3

        
          

   فروزان نوری

        
          

   کرمانشاه

        
          

   قبول

        
          

   5\10

        
          

   5\11

        
          

    

        
          

   قبول