• رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه های کشور سال 97

   بخشنامه شرایط و چگونگی برگزاری مسابقات اعلام شد

   • ۸:۵۸ ۱۳۹۷/۵/۳
   بخشنامه شرایط و چگونگی برگزاری مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه های کشور در سال 97 اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، مراسم قرعه کشی مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی سال 1397 ساعت 11روز یکشنبه 7 مردادماه با حضور نمایندگان تیم ها در سالن کنفرانس خانه کشتی عبداله موحد برگزار می شود و پس از آن مسابقات بر اساس طرح ((300 روز لیگ کشتی )) با شرایط و مقررات مشروحه زیز آغاز خواهد شد.


   شرایط ، نحوه و زمان بندی برگزاری لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی سال 1397

    1- مبلغ ورودیه هر باشگاه کشتی به رقابتهای باشگاهی در کشتی آزاد و فرنگی 150 میلیون ریال ( معادل پانزده میلیون تومان ) خواهد بود ، که باشگاه متقاضی می باید مبلغ ورودیه یاد شده را ، حداکثر 10 روز پیش از آغاز رقابت های باشگاهی به حساب در آمدی فدراسیون کشتی نزد بانک ملی به شماره 0109529223006 واریز نمایند.

   2-پس از واریز مبلغ ورودیه ،کلیه تیم ها مکلف هستند قبل از ثبت نام و ثبت قراردادهای کشتی گیران مبلغ 000/000/500 ریال معادل پنجاه میلیون تومان چک تضمینی را به امور مالی فدراسیون کشتی تحویل داده و رسید آن را دریافت نمایند.

   3- تیمها تا پایان وقت اداری روز شنبه 13/05/1397 کلیه مدارک خود جهت ثبت قراردادها با کشتی گیران و دیگر عوامل برای صدور کارت لیگ به کمیته لیگ تحویل نمایند. تیم ها و باشگاه های شرکت کننده ، باید حداقل با 10 کشتی گیر و یک مربی و یک سرپرست قرارداد امضاء کنند و آی دی کارت لیگ را دریافت نمایند.همچنین طبق آیین نامه ، تیم ها و باشگاه ها می توانند ، تا پایان وقت ادرای آخرین روز مسابقات دور رفت ، نسبت به تکمیل اعضای تیم خود تا سقف حداقل 16 نفر کشتی گیر ، 2 مربی و 1 سرپرست اقدام نمایند.

   4- شروع مسابقات از نیمه دوم مرداد ماه طی بخشنامه ای در هر هفته تاریخ رفت و برگشت متعاقبا اعلام می گردد.

   5- تعداد مربیان هر تیم حداقل دو مربی و حداکثر چهار مربی بوده که می باید مطابق آخرین ضوابط اعلامی (( انستیتو بین المللی کشتی)) و کمیته مربیان دارای دفترچه مربیگری ملی باشند.

   6-مربیان تیم ها فقط با مجوز از انستیتو بین المللی کشتی وکمیته مربیان می توانند در مسابقات لیگ فعالیت کنند.

   7- نقل و انتقالات کشتی گیران و مربیان و ثبت قراردادهای رسمی آنان در کمیته لیگ طبق مفاد آیین نامه و طرح 300 روز لیگ و مفاد این بخشنامه از تاریخ صدور این بخشنامه آغاز می شود و در پایان دور رفت مسابقات خاتمه می یابد.پس از پایان مرحله رفت ، حداقل یک هفته زمان جهت فصل نقل و انتقالات در اختیار تیم ها قرارداده خواهد شد.تیم ها در زمان مذکور می توانند حداکثر 5 کشتی گیران جدید تا سقف تعیین شده (25 کشتی گیر ) ، مطابق ضوابط اقدام نمایند .

   8- مبنای رده بندی تیم ها در هر گروه امتیازات مثبت خواهد بود و در صورت برابری بر اساس جدول تنظیمی (( طرح 300 روز لیگ کشتی)) عمل می گردد .

   9- اوزان برگزاری رقابت ها در کشتی آزاد و فرنگی در هر رشته به شرح ذیل خواهد بود:

    - کشتی آزاد : 57-61-65-70-74-79-86-92-97-125 کیلوگرم.

   کشتی فرنگی:55-60-63-67-72-77-82-87-97-130 کیلوگرم.

   10- مسابقات با 2 کیلو ارفاق وزن انجام خواهد شد.

   جدول تعیین شرایط مجموع کشتی گیران هر تیم باشگاهی هنگام ثبت قرارداد در لیگ برتر

   تعداد کشتی گیران خارجی

   تعداد کشتی گیران خارج از رنکینگ زیر 21 سال

   تعداد کشتی گیران خارج از رنکینگ بالای 21 سال

   تعداد کشتی گیران رنکینگ دار

   تعداد کل کشتی گیران هر تیم باشگاهی در هر فصل

   حداکثر 3 نفر

   حداقل 1 نفر حداکثر 3 نفر

   حداکثر 3 نفر

   حداقل 9 نفر

   18-17-16

   حداکثر 4 نفر

   حداقل 2 نفر حداکثر 4 نفر

   حداکثر 4 نفر

   حداقل 10 نفر

   21-20-19

   حداکثر 5 نفر

   حداقل 3 نفر حداکثر 5 نفر

   حداکثر 5 نفر

   حداقل 13 نفر

   25-24-23-22

   11- رقابت میان باشگاه های کشتی کشور ، بر مبنای قرعه کشی بوده و تیم های اول و دوم سال گذشته به عنوان سرگروه انتخاب می شوند.

   12- هر کشتی گیر و اعضای کادر فنی ( مدیر فنی – سرمربی – مربی ) برمبنای تبار استانی خود مندرج در کارت ملی کشتی مربوطه هنگام انعقاد قرارداد با تیم باشگاهی مغایر با استان ذیربط ، می باید نسبت به ارائه رضایت نامه رسمی از هیات کشتی استان مبداء اقدام نماید.

   13-حداقل 16 کشتی گیر و حداکثر 25 کشتی گیر بر مبنای جدول رتبه بندی سالانه کشتی گیران ، در آخرین سال فنی کشتی کشور ، در سنی بزرگسالان برای هر تیم باشگاهی رقابت خواهند کرد.

   14-حداکثر امتیاز حاصل از انتخاب کشتی گیران برای هر باشگاه در هر دوره معادل 450 امتیاز خواهد بود.

   15- مجموع کشتی گیران خارج از سیستم رتبه بندی مجاز به شرکت در هر تیم باشگاهی از جمع 25 کشتی گیر ، با رعایت ضوابط مندرج در طرح یاد شده ، حداکثر 4 کشتی گیر خواهد بود.

   16-حداکثر کشتی گیران ملی پوش ( بر مبنای آخرین مستند مبنی بر نفرات شرکت کننده در اخرین رقابت های المپیک و جهان ) معرفی شده از سوی هر باشگاه متقاضی در هر مسابقه دو کشتی گیر خواهد بود.

   17-کشتی گیران خارجی باید سابقه شرکت در رقابت های جهانی ، المپیک و یا قاره ای با پیراهن تیم ملی کشورشان را طی دو سال گذشته در رده های سنی بزرگسالان و یا جوانان دارا باشند.

   18-ضوابط حضور کشتی گیران خارجی بر مبنای ضوابط جاری اتحادیه جهانی کشتی و مقررات اعلامی فدراسیون کشتی در طرح یاد شده می باشد.

   19-تیمهایی که برای دور رفت با کشتی گیران خارجی قرارداد می بندند لازم است کلیه مدارک کشتی گیر خود را تا تاریخ 10/05/1397 جهت صدور آی دی کارت به کمیته لیگ تحویل دهند.

   20- تیمهایی که برای دور برگشت با کشتی گیران خارجی قرارداد می بندند لازم است کلیه مدارک کشتی گیر خود را تا پایان دور رفت جهت صدور آی دی کارت به کمیته لیگ تحویل دهند.

   21- ارائه گواهی سلامت و نداشتن بیماری واگیر برای کشتی گیران خارجی الزامی است.

   22- در طول مهلت قانونی نقل و انتقالات و پس از پایان این مهلت تا پایان وقت اداری آخرین روز از مسابقات دور رفت در 2 گروه چنانچه هیات استان یا باشگاه و تیم شرکت کننده و یا کشتی گیری نسبت به مواردی از نقل و انتقالات اعترض داشته باشد ، باید مراتب را رسما و کتبا به کمیته لیگ اطلاع بدهد و موضوع از جانب کمیته لیگ بررسی و رای صادره معتبر و قابل اجرا خواهد بود

   23-فقط قراردادهای که در کمیته لیگ منعقد شده و نماینده لیگ با مهر و امضای رئیس کمیته لیگ به ثبت رسیده باشد اعتبار دارد و ملاک و سند عضویت و معیار ارتباطات و بررسی و استنادات رسمی خواهد بود.


اتوماسیون اداری ژوبین