• از فردا و در سالن شهدای هفتم تیر تهران

   رقابت های کشتی پیشکسوتان قهرمانی کشور برگزار می شود

   • ۹:۵۷ ۱۳۹۷/۴/۲۵
   رقابت های کشتی پیشکسوتان قهرمانی کشور از فردا (سه شنبه) در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های کشتی آزاد و فرنگی پیشکسوتان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی برای حضور در رقابت های جهانی، از فردا در سالن شهدای هفتم تیر تهران آغاز می شود و تا روز 5 مردادماه ادامه خواهد داشت.

   برنامه برگزاری این مسابقات به شرح زیر است:


   کشتی آزاد

   ردیف

   جدول زمان بندی

   روز

   مورخ

   ساعت

   محل

   1

   پذیرش گروه های سنی E و B

   دوشنبه

   25/04/1397

   15:00-17:00

   خوابگاه بعثت

   2

   کلینیک داوران

   دوشنبه

   25/04/1397

   16:00-17:00

   خوابگاه بعثت

   3

   کلینیک مربیان

   دوشنبه

   25/04/1397

   18:00- 17:00

   خوابگاه بعثت

   4

   وزن‌کشی گروه های سنی E و B

   دوشنبه

   25/04/1397

   18:30- 18:00

   خوابگاه بعثت

   5

   مسابقات گروه های سنی E و B

   سه­شنبه

   26/04/1397

   20:00- 15:30*14:00- 09:00

   سالن شهدای هفتم تیر تهران

   1

   پذیرش گروه های سنی D و C

   چهار­شنبه

   27/04/1397

   15:00-17:00

   خوابگاه بعثت

   2

   کلینیک داوران

   چهار­شنبه

   27/04/1397

   16:00-17:00

   خوابگاه بعثت

   3

   کلینیک مربیان

   چهار­شنبه

   27/04/1397

   18:00- 17:00

   خوابگاه بعثت

   4

   وزن‌کشی گروه های سنی D و C

   چهار­شنبه

   27/04/1397

   18:30- 18:00

   خوابگاه بعثت

   5

   مسابقات گروه های سنی D و C

   پنج­شنبه

   28/04/1397

   20:00- 15:30*14:00- 09:00

   سالن شهدای هفتم تیر تهران

   1

   پذیرش گروه سنی A

   جمعه

   29/04/1397

   15:00-17:00

   خوابگاه بعثت

   2

   کلینیک داوران

   جمعه

   29/04/1397

   16:00-17:00

   خوابگاه بعثت

   3

   کلینیک مربیان

   جمعه

   29/04/1397

   18:00- 17:00

   خوابگاه بعثت

   4

   وزن‌کشی گروه سنی A

   جمعه

   29/04/1397

   18:30- 18:00

   خوابگاه بعثت

   5

   مسابقات گروه سنی A

   شنبه

   30/04/1397

   20:00- 15:30*14:00- 09:00

   سالن شهدای هفتم تیر تهران

   کشتی فرنگی

   ردیف

   جدول زمان بندی

   روز

   مورخ

   ساعت

   محل

   1

   پذیرش گروه های سنی E و B

   یکشنبه

   31/04/1397

   15:00-17:00

   خوابگاه بعثت

   2

   کلینیک داوران

   یکشنبه

   31/04/1397

   16:00-17:00

   خوابگاه بعثت

   3

   کلینیک مربیان

   یکشنبه

   31/04/1397

   18:00- 17:00

   خوابگاه بعثت

   4

   وزن‌کشی گروه های سنی E و B

   یکشنبه

   31/04/1397

   18:30- 18:00

   خوابگاه بعثت

   5

   مسابقات گروه های سنی E و B

   دوشنبه

   01/05/1397

   20:00- 15:30*14:00- 09:00

   سالن شهدای هفتم تیر تهران

   1

   پذیرش گروه های سنی D و C

   سه­شنبه

   02/05/1397

   15:00-17:00

   خوابگاه بعثت

   2

   کلینیک داوران

   سه­شنبه

   02/05/1397

   16:00-17:00

   خوابگاه بعثت

   3

   کلینیک مربیان

   سه­شنبه

   02/05/1397

   18:00- 17:00

   خوابگاه بعثت

   4

   وزن‌کشی گروه های سنی D و C

   سه­شنبه

   02/05/1397

   18:30- 18:00

   خوابگاه بعثت

   5

   مسابقات گروه های سنی D و C

   چهارشنبه

   03/05/1397

   20:00- 15:30*14:00- 09:00

   سالن شهدای هفتم تیر تهران

   1

   پذیرش گروه سنی A

   پنج­شنبه

   04/05/1397

   15:00-17:00

   خوابگاه بعثت

   2

   کلینیک داوران

   پنج­شنبه

   04/05/1397

   16:00-17:00

   خوابگاه بعثت

   3

   کلینیک مربیان

   پنج­شنبه

   04/05/1397

   18:00- 17:00

   خوابگاه بعثت

   4

   وزن‌کشی گروه سنی A

   پنج­شنبه

   04/05/1397

   18:30- 18:00

   خوابگاه بعثت

   5

   مسابقات گروه سنی A

   جمعه

   05/05/1397

   20:00- 15:30*14:00- 09:00

   سالن شهدای هفتم تیر تهران