• رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد امید- الیگودرز

   نفرات برتر مشخص شدند
   نتایج کامل مسابقات

   • ۲۰:۱ ۱۳۹۷/۴/۲۰
   نفرات برتر رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد امید مشخص شدند.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد امید برای حضور در مسابقات جهانی رومانی امروز (چهارشنبه) در ورزشگاه ملی شهر الیگودرز استان لرستان برگزار شد.
   اسامی نفرات برتر این رقابت ها به شرح زیر است:

                                                                                                                                       
   وزنمقام اولمقام دوممقام سوممقام سوممقام پنجممقام پنجممقام هفتممقام هشتممقام نهممقام دهم
   57 کیلوعلیرضا سرلکامیرپرستهپوریا ترکماننادر نصرینقی رضوان نگارستانعلیرضا محمدحسنیعرفان آئینیسیامک ادیبیعلی حق نجات علیائیرضا بیات
   لرستانمازندرانتهرانمازندرانآذربایجان شرقیتهرانتوابعاردبیلفارسلرستان
   61 کیلوایمان صادقیافشین خوشبختمحمد نامجومطلقمصطفی فرزین فروحید کارکنرضا عربخیرالله قهرمانیحسین ساعدیشاهین شیری 
   مازندرانالبرزگیلانهمداناردبیلگلستانکرمانشاهقزوینلرستان 
   65 کیلومرتضی قیاسیشایان حمزهعلی اکبر زرودیپیمان بیابانیپیمان عبدی رادمرتضی فرزین فرجعفر نوری نژادداریوش حضرتقلی زادهرحمان رحیم پورمحمدرضا پورحسنی نژاد
   لرستانمازندرانمازندرانتهرانتوابعهمداناردبیلخراسان شمالیفارستوابع
   70 کیلومجتبی عموزادهعلی فغانیمحمد جعفریعلیرضا کشاورزمحمدسعید عزیزیسهیل پرستهمجید طالب بیگیعلی میرحسینیعلیرضا اشرفیسجاد چهاردولی
   مازندرانمازندرانتهرانفارسکرمانشاهگیلانآذربایجان شرقییزدآذربایجان غربیهمدان
   74 کیلونوید زنگنهامیرحسین آیاریی نژادحسین مصطفوی النجقجمال خدابنده لومجید صالحی فارسانیاشکان طاهرخانیعلیرضا مرادیصادق پاریابرضا یاری 
   تهرانمازندرانآذربایجان شرقیهمدانچهارمحال و بختیاریقزوینکرمانشاهگیلانمرکزی 
   79 کیلومجتبی اصغریعلیرضا نادعلیمحمد امیرییاشار گلوانیمصطفی نجفی کلاته ئیمحسن مصطفوی النجقمهدی علیجانیدانیال قاسمی  
   گیلانالبرزتهرانآذربایجان غربیخراسان رضویآذربایجان شرقیخوزستانخراسان شمالی  
   86 کیلوکامران قاسم پورآرش نیرآبادیمحمدرضا مرادیانیحامد منافیانعلیرضا کریمیمیلاد دوانقیمهیار فیض الهیحسین جلالی نژادامیرحسین لرستانیامیرحسین یعقوبی
   مازندرانگلستانتهرانآذربایجان شرقیهمدانتهرانالبرزلرستانتوابعالبرز
   92 کیلوحسین شهبازیعلی مجرلوامیرارسلان تاتاریاسماعیل محمودیاحمد یوسفلیمجتبی عزیزیسیدمحمدحسین میرباغبانامیرمحمد کاکاوند  
   تهرانمازندرانخراسان رضویخراسان رضویزنجانلرستانتهرانلرستان  
   97 کیلوعلی شعبانی بنگرمسعود خواجه صالحانیسیدحمیدرضا چراغیرضا ارجی (چهارم)دانیال شریعتیرضا توکلی (ششم)سینا فرخان   
   مازندرانتهرانمازندرانخراسان رضویهمدانلرستاناصفهان   
   125 کیلوامین طاهریمحمد مرادیمحمد وثوق فیلابی       
   تهرانکرمانشاهخراسان رضوی       


   نتایج کامل این مسابقات در لینک زیر به صورت فایل PDF قابل دریافت است: