• رقابت های کشتی جوانان قهرمانی آسیا

   آغاز مسابقات از روز 26 تیرماه
   برنامه رقابت ها اعلام شد

   • ۹:۵۸ ۱۳۹۷/۴/۲۰
   رقابت های کشتی فرنگی و آزاد جوانان قهرمانی آسیا از روز 26 تیرماه در شهر دهلی نو کشور هند برگزار می شود.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

   دوشنبه 25 تیرماه:
   ساعت 16:30: قرعه کشی اوزان 55، 63، 77، 87 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی
   سه شنبه 26 تیرماه:
   ساعت 8:30 تا 9: وزن کشی اوزان 55، 63، 77، 87 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی
   ساعت 10:30 تا 13:30 و ساعت 18 تا 20: مسابقات مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان 55، 63، 77، 87 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی
   ساعت 13:30: قرعه کشی اوزان 60، 67، 72، 82 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی
   چهارشنبه 27 تیرماه:
   ساعت 8:30 تا 9: وزن کشی اوزان 60، 67، 72، 82 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی
   ساعت 10:30 تا 13:30 و ساعت 18 تا 20: مسابقات مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان 60، 67، 72، 82 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی

   جمعه 29 تیرماه:
   ساعت 13:30: قرعه کشی اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد
   شنبه 30 تیرماه:
   ساعت 8:30 تا 9: وزن کشی اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد
   ساعت 10:30 تا 13:30 و ساعت 18 تا 20: مسابقات مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد
   ساعت 13:30: قرعه کشی اوزان 61، 74، 86، 92 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد
   یکشنبه 31 تیرماه:
   ساعت 8:30 تا 9: وزن کشی ساعت 8:30 تا 9: وزن کشی
   ساعت 10:30 تا 13:30 و ساعت 18 تا 20: مسابقات مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد
   اختلاف ساعت هند با ایران یک ساعت است به طوری که ساعت 10:30 به وقت هند ساعت 9:30 به وقت ایران است.