• از سوی فدراسیون کشتی

   حسین ثابتکار بعنوان سرپرست تیم های ملی پیشکسوتان منصوب شد
   علی رفوگر دبیر شورای فنی پیشکسوتان شد

   • ۱۲:۱۹ ۱۳۹۷/۳/۲۹
   حسین ثابتکار بعنوان سرپرست تیم های ملی کشتی فرنگی و علی رفوگر بعنوان دبیر شورای فنی پیشکسوتان کشتی منصوب شدند.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، از سوی فدراسیون کشتی حسین ثابتکار بعنوان سرپرست تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی پیشکسوتان و علی رفوگر بعنوان دبیر شورای فنی پیشکسوتان کشتی منصوب شدند.