• در ماه های تیر تا مهرماه سال جاری

   دوره های پیش نیاز و استاژ مربیگری کشتی کلاسیک بانوان برگزار می شود

   • ۱۰:۵۰ ۱۳۹۷/۳/۲۷
   دوره های پیش نیاز و استاژ مربیگری کشتی کلاسیک بانوان با حضور مدرس خارجی برگزار می شود.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، دورههای پیشنیاز و استاژ مربیگری کشتی کلاسیک بانوان با حضور مدرس خارجی در سال جاری شرح زیر برگزار می شود.

   1-استاژ مربیگری برای قبول شدگان در 11 پیشنیاز برگزار شده از 24 تا 26/04/1397 (مکان: در آینده اعلام خواهد شد)
   2-پیشنیاز مربیگری کشتی کلاسیک در استان مازندران از 28 تا 31/04/1397
   3-پیشنیاز مربیگری کشتی کلاسیک در استان تهران از 12 تا 15/05/1397
   4-پیشنیاز مربیگری کشتی کلاسیک در استان داوطلب از 29/5 تا 01/06/1397
   5-استاژ مربیگری برای قبول شدگان پیشنیازهای بند 2، 3 و 4 (مکان: در آینده اعلام خواهد شد) از 14 تا 16/707/1397

   الف) شرایط شرکت:
   1-دامنه سنی 20 تا 50 سال
   2-داشتن مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر
   3-داشتن آمادگی جسمانی
   ب) مدارک و لوازم مورد نیاز:
   اسکن مدارک بر روی CD با پسوند *.JPG شامل: 1- معرفی نامه از هیات استان مربوط 2- شناسنامه 3- کارت ملی 4- عکس پرسنلی 5- آخرین مدرک تحصیلی 6- گواهی سلامت از پزشک معتبر در سال 1397 7- بیمه ورزشی معتبر در سال 1397 8- پوشش مناسب فعالیتهای ورزشی 9- گواهی عدم اعتیاد و سوء پیشینه (در صورت ارایه گواهی اشتغال به کار یا گواهی دانشجویی لازم به گواهی عدم اعتیاد یا سوء پیشینه نمیباشد).
   مسوولیت قانونی مخدوش بودن یا جعل هریک از مدارک مورد اشاره به عهده مسوولان هیات کشتی استان معرف و فرد صاحب اسناد خواهد بود.

   شرایط برگزاری آزمون:

   1-در استاژ اول (14 تا 24/07/1397) آزمون نظری از کتاب اصول علمی کشتی گرفتن تالیف دکتر گودرزی از 90 سوال اعلام شده (حداقل نمره قبولی: 5/10 از 15)، آزمونهای آمادگی جسمانی شامل: دراز و نشست، دوی 9×4 متر، پرش طول، شنای روی کف دست (حداقل نمره قبولی: 5/10 از 15) و آزمونهای فنی و عملی (حداقل نمره قبولی: 49 از 70).
   2-در پیشنیازهای مورد اشاره در بندهای 2 تا 4 بالا، آزمون نظری از کتاب اصول علمی کشتی گرفتن تالیف دکتر گودرزی و تعداد 90 سوال (حداقل نمره قبولی: 5/10 از 15)، آزمونهای آمادگی جسمانی شامل: دراز و نشست، دوی 9×4 متر، پرش طول، شنای روی کف دست (حداقل نمره قبولی: 5/10 از 15) و آزمونهای عملی (کسب نمره قبولی از مدرس).
   3-استاژ دوم (14 تا 16/07/1397) با داشتن نمره قبولی در آزمونهای عملی، آمادگی جسمانی و نظری پیشنیازها می-توانند در این کلاس شرکت کنند و نیازی به آزمون آمادگی جسمانی و نظری نمیباشد و فقط آزمون عملی برگزار میگردد. حداقل نمره قبولی 49 از 70 میباشد.
   - کلیه استانها موظف هستند برای پیشبینی محل اسکان و تغذیه، اسامی متقاضیان شرکت کننده را یک هفته قبول از برگزاری کلاسها به فدراسیون اعلام نمایند.
   - هزینه اسکان و تغذیه به عهده شرکت کنندگان است که در صورت استفاده از خوابگاه و تغذیه، باید هزینهها را به هیات کشتی استان میزبان پرداخت نمایند.
   سپاسگزار خواهد بود در این باره اطلاعرسانی لازم به عمل آید.