• از سوی فدراسیون کشتی

   رئیس و اعضای کمیته حمایت علمی از برنامه ریزی فنی تیم های ملی منصوب شدند

   • ۹:۴۱ ۱۳۹۷/۳/۲
   فدراسیون کشتی رئیس و اعضای کمیته حمایت علمی از برنامه ریزی فنی تیم های ملی را منصوب کرد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، دکتر بهمن میرزایی بعنوان رئیس کمیته حمایت علمی از برنامه ریزی فنی تیم های ملی منصوب شد.
   دکتر صادق محبوبی، دکتر رامین امیرساسان و دکتر تورج ملک محمدی نیز بعنوان عضو و دکتر حبیب اله اخلاقی نیز بعنوان دبیر این کمیسیون منصوب شدند.