• پس از برگزاری جلسه کمیته انضباطی

   آرای این کمیته در مورد حواشی رقابت های انتخابی اعلام شد

   • ۲۲:۱۱ ۱۳۹۷/۲/۲۵
   آرای کمیته انضباطی در زمینه حواشی رقابت های انتخابی تیم های ملی  اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، جلسه کمیته انضباطی برای بررسی حواشی رقابت های انتخابی برگزار  و آرای آن اعلام شد.

   آرای کمیته انضباطی به شرح زیر است:

   ۱- آقای سعید عبدولی به یکسال محرومیت ( شش ماه قطعی و شش ماه تعلیقی) به همراه بیست و پنج میلیون ریال جریمه نقدی.
   ۲- آقای کرامت عبدولی به یکسال محرومیت ( شش ماه قطعی و شش ماه تعلیقی) به همراه پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی.
   ۳- آقای ارشک محبی  شش ماه محرومیت قطعی.
   ۴- آقای مهدی شربی نیازی سه ماه محرومیت قطعی.
   ۵- آقای سامان عبدولی شش ماه محرومیت ( سه ماه قطعی و سه ماه تعلیقی).
   ۶- آقای عادل بالی تبار مربی استان مازندران(به دلیل دریافت کارت قرمز) سه ماه محرومیت قطعی.
   ۷- آقای گیوی مربی استان فارس شش ماه محرومیت قطعی.
   ضمنا کمیته انضباطی رای خود در مورد آقای ایمان انصاری با توجه به ضیق وقت جلسه امروز، پس از بررسی در جلسه هفته آینده اعلام می کند.
   آرای صادره که با توجه به حواشی ایجاد شده و بعضا سوابق پیشین نامبردگان در کمیته انضباطی اعلام شده است ، طبق ضوابط در کمیته استیناف فدراسیون کشتی قابل تجدید نظر خواهی است.