• آرزوی سلامتی برای پیشکسوت کشتی

   محمد اسدی در بستر بیماری است

   • ۱۰:۱۵ ۱۳۹۷/۲/۵
   محمد اسدی پیشکسوت کشتی کشور در بستر بیماری است.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، جامعه کشتی کشور، از درگاه خداوند متعال، برای این پیشکسوت کشتی کشور، آرزوی سلامتی و طول عمر دارد.