• ۱۲:۴۵ ۱۳۹۷/۲/۴
   تصمیمات شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد در مورد مرحله نهایی رقابت های انتخابی اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، تصمیمات شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد در مورد مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد به شرح زیر است:

   1-مسابقات انتخابی تیم ملی در مرحله نهایی در اوزان 57 کیلو گرم، 61 کیلو گرم، 74 کیلو گرم، 79 کیلو گرم، 86 کیلو گرم و 125 کیلو گرم وفق نتایج حاصله و ضوابط فرآیند انتخابی تیم های ملی برگزار شود.

   2-در وزن 65 کیلو گرم سید احمد محمدی به نفرات دارای مجوز این وزن در مرحله نهایی اضافه می شود.

   3- در وزن 97 کیلو گرم با توجه به شرایط آسیب دیدگی آقای رضا یزدانی و ضرورت طی نمودن دوران نقاهت و توانبخشی نامبرده، وی می تواند در مرحله نهایی رقابت ها انتخابی تیم ملی شرکت کند.

   4- در اوزان 70 و 92 کیلو گرم، به دلیل عدم وجود کشتی گیر دارای شرایط خاص در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی(مدال آوران مسابقات جهانی فرانسه و دارندگان مدال طلا از جهانی امید)، و حضور تمامی مدعیان در مرحله اول،  ضرورتی به حضور آقایان میثم نصیری و محمد جواد ابراهیمی در رقابت های مرحله نهایی نمی باشد. سایر نفرات دارای مجوز شرکت در مسابقات مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در این دو وزن، بعلاوه دو نفر حائز رتبه پنجم از مسابقات مرحله اول در هریک از دو وزن مذکور، می توانند در مرحله نهایی رقابت ها انتخابی شرکت کنند. نفر برتر این دو وزن در این مسابقات،  به همراه میثم نصیری و جواد ابراهیمی به تورنمنت های بین المللی اعزام و مورد ارزیابی کادر فنی به منظور تعیین نفرات برتر اوزان مذکور،  برای حضور در رقابت های جهانی مجارستان قرار خواهند گرفت. رقابت های انتخابی تیم ملی در این دو وزن بصورت دوره ای، اما بدون رقابت دو از سه در دیدار فینال برگزار می شود.

   مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم های ملی روزهای 20 و 21 اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود.