• رضا لایق:

   ملک محمدی به دلیل دوشغله بودن استعفاء داد
   همکاری وی با تیم های ملی ادامه دارد

   • ۱۲:۰ ۱۳۹۷/۲/۴
   دبیر فدراسیون کشتی گفت: دکتر تورج ملک محمدی به همکاری خود با تیم های ملی ادامه می دهد.

   رضا لایق در گفت وگو با روابط عمومی فدراسیون کشتی با بیان این مطلب افزود: دکتر ملک محمدی به دلیل دو شغله بودن (حضور همزمان بعنوان دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی و رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی) از سمت خود بعنوان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون استعفاء داد که این موضوع مورد موافقت قرار گرفت.

   وی در پایان خاطرنشان کرد: همکاری دکتر ملک محمدی با توجه به سابقه مثبت چند ساله ایشان با تیم های ملی ادامه می یابد و در آینده نزدیک رئیس جدید کمیته پزشکی فدراسیون معرفی خواهد شد.