• روزهای 13 و 14 اردیبهشت ماه و در کرمانشاه

   اولین کارگاه پیش نیاز داوری کشتی کلاسیک بانوان برگزار می شود

   • ۹:۱۰ ۱۳۹۷/۲/۴
   اولین کارگاه پیش نیاز داوری کشتی کلاسیک بانوان در سال 97، روزهای 13 و 14 اردیبهشت ماه در کرمانشاه برگزار می شود.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، این کارگاه برابر مقررات اتحادیه جهانی کشتی و با حضور مدرسان داوری کشور با شرایط زیر برگزار خواهد شد.

   الف) شرایط شرکت:
   1- دامه سنی حداقل 22 سال و حداکثر 40 سال
   2- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
   ب) موضوع های آموزش و آزمون:
   1- آموزش و آزمون نظری و میدانی مقررات داوری UWW دربارهی کشتی آزاد ویژه بانوان
   2- آزمون های آ»ادگی جسمانی شامل: 1- دوی 4 در 9 متر 2- یک دقیقه درازنشست 3- شنای روی زمین 4- پرش طول 5- دوی استقامت 2400 متر.
   3- آزمون کتبی زبان انگلیسی (منابع معرفی شده فدراسیون 60 سئوال عمومی و واژگان کلیدی- موجود بر روی سایت فدراسیون کشتی)

   - آزمون نظری و میدانی مقررات داولی UWW 70 نمره: حداقل نمره قبولی 42 از 70
   - آزمون آمادگی جسمانی 15 نمره: حداقل نمره قبلی ده و نیم از 15
   _ آزمون زبان انگلیسی 15 نمره: حداقل نمره قبولی ده و نیم از 15

   ج) مدارک مورد نیاز:
   اسکن مدارک با پسوند JPG  بر روی CD شامل: 1- شناسنامه 2- کارت ملی 3- عکس پرسنلی 4- مدرک تحصیلی 5- کارت بیمه ورزشی معتبر در سال 97 6- گواهی سلامت از پزشک معتبر 7- معرفی نامه رسمی از هیأت کشتی استان مربوط
   مسئولیت صحت و برابر اصل بودن مدارک مورد اشاره با رئیس هیأت استان مربوط و فرد صاحب مدارک است.
   - یادآور می شود در صورت ناقص بودن مدارک، متقاضیان حضور در کلاس، به هیچ وجه ثبت نام نمی شوند.
   زمان: از ساعت 8 صبح 13 اردیبهشت تا ساعت 18 روز 14 اردیبهشت ماه به مدت 2 روز
   مکان: کرمانشاه، خیابان کارمندان، مجموعه ورزشی بانوان کوثر
   شماره تماس: 09187533205 خانم اکرم عبدالملکی
   یادآوری: 1- فیش واریزی به مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان برای شرکت کندگانی که از اسکان و تغذیه استفاده می کنند. 2- فیش واریزی به مبلغ هفتاد هزار تومان برای شرکت کنندگانی که از اسکان و تغذیه استفاده نمی کنند (به عنوان ورودی) به شماره حساب 0108752291006 به نام هیأت کشتی استان کرمانشاه پرداخت نمایند.


   منابع آزمون زبان انگلیسی:

            What do you do for living?

            What nationality are you?

            What is your daily routine?

            What are normal working hours for most office job in your country?

            Do you do /work any overtime?

            What kind of jobs are you good at?

            Where are your parents from?

            Can you tell me about your family?

            Do you think your parents are proud of you?

            Who do you like in your family more? Why?

            Is the generation gap between you and your parents a big problem for you?

            Where do you live?

            Can you describe your city?

            What do you find difficult about living in your hometown?

            Can you get along with your neighbors?

            How do you define a good society?

            Do most people in your Country own their house? Why (not)?

            Which part of town do you live in?

            What's your field of study?

            What's the reason you're taking this exam?

            What do you like to do in your spare time?

            Have you ever been abroad?

            Are there any countries you would like to visit? Why?

            What was the best/worst holiday you've ever had?

            What games are not played much in your country?

            How often do you go to the cinema?

            Who would you like most to go on holiday with?

            Is there anything about flying that frightens or worries you?

            Why do most people go to seaside resorts?

            What indoor activities do you enjoy?

            What method of transport do you use most and why?

            Are you happy with your life? Why?

            If you were on a diet, what food or drink would tempt you most to break the diet?

            Can you tell me about your future plans?

             What are your main interests?

            Are you happy with your marital life?

            Would you prefer to live in a traditional house or in a modern apartment? Why?

            Can you tell me about your childhood?

            How serious is unemployment in your country?

            In what ways is English used in your country?

            How do people, in your country, learn English?

            Do you like shopping? Why?

            What do you like to do at weekends?

            What are the advantages and disadvantages of eating in restaurant?

            How mobile phones have changed the way we live?

            Do you think computers are useful in education?

            Do you like travelling?

            What are some of typical working hours in your country?

            In your own country, what kinds of transport are most often used?

            What are the qualities of good friend?

            What would you suggest a visitor to your country should see and do?

            How do you see future of tourism industry in your country?

            Do you think that the internet is going to the way we live?

            What are the local industries of your home town?

            Which sports are popular in your home town?

            What changes have happened recently in your town?

            What problems are connected to sports?

            Do you think sport players deserve the high salaries they are paid or not?

            Describe educational system in your country?

            Are there any activities that you hate? Why?

    

   UWW BASIC VOCABULARY

   Salute

   سلام کردن و دست دادن دو کشتی گیر با یکدیگر( ریشه این لغت فرانسوی می باشد )

   Start

   دعوت از کشتی گیرانی که در گوشه های تشک جهت ورود به مرکز تشک و کنترل و دست دادن   ایستاده اند . (سپس، کشتی گیران در مرکز تشک در جای خود ایستاده و منتظر صدای سوت داور برای شروع مسابقه میشوند) .

   Contact

   تماس داشتن کشتی گیران

   Open

   کشتی گیر باید موقعیت خود را عوض کند و تاکتیک های بازتری را اتخاذ کند(زمانی که هر یک از کشتی گیران به صورت گارد بسته کشتی بگیرند این اصطلاح مورد استفاده قرار میگیرد).

   Dawai

    داور با استفاده از این اصطلاح کشتی گیران را به فعالیت بیشنر تشویق می نماید. (ریشه این لغت روسی می باشد )

   Attention

   تذکر جدی به هریک از کشتی گیران در صورت امتناع از اجرای قوانین، برای مثال:  

   قبل از درخواست اخطار برای امتناع از صحیح نشستن در خاک،   داور به کشتی گیر کم کار تذکر می دهد .

   Action

   در صورتی که هر یک از کشتی گیران فنی را در اختیار بگیرد و در اجرای آن تعلل نماید داور وسط با استفاده از این اصطلاح به وی هشدار میدهد که باید فنی را که شروع نموده اجرا نماید.

   Head up

   بالا گرفتن سر؛ زمانیکه یکی از دو کشتی گیر سر خود بر روی سینه حریف قرار دهد و حالت   دفاعی بگیرد داور وسط با استفاده از این اصطلاح او را برای تغییر حالت ترغیب می نمابد .  

   Leg

   کشتی گیر مرتکب خطای پا شده باشد ( در کشتی فرنگی )

   Position

   جایگاه اولیه کشتی گیران در تشک، قبل از سوت زدن داور( در حالت سرپا و یا خاک اجباری)

   A Terre

   مسابقه باید در حالت نشستن در خاک ( Position   Par terre ) ادامه پیدا کند.

   Place

   داور با دست بر روی تشک ضربه میزند و همزمان کلمه   Place را میگوید ، داور با این کار به کشتی گیران یادآور میشود که نباید فرار از تشک داشته باشند

   Danger

   موقعیت خطر

   Fault

   فن غیر قانونی و یا نقض قوانین فنی

   Stop

   متوقف کردن مسابقه

   Zone

   زمانی که کشتی گیران وارد منطقه قرمز/نارنجی تشک شدند این کلمه باید با صدای بلند اعلام شود

   Continue

   مسابقه باید با اعلام این دستور ادامه پیدا کند، اگر کشتی گیر به دلیل سردرگمی به داور نگاه کند و از او توضیح بخواهد داور این کلمه را استفاده می کند که کشتی ادامه پیدا کند.

   Time out

   وقتی که یکی از کشتی گیران کشتی را به دلیل مصدومیت و یا هر دلیل دیگری متوقف کند ،   داور ( پس از دمیدن در سوت) ،   با استفاده از این از این اصطلاح از وقت نگه دار می خواهد که زمان مسابقه   را متوقف کند.

   Center

   کشتی گیران باید به وسط تشک بازگردند و مسابقه را در آنجا ادامه دهند

   Up

   کشتی باید در حالت سرپا ادامه پیدا کند

   Intervention

   زمانیکه از قاضی، داور ویا رئیس تشک درخواست مداخله می شود.  

   Out

   منطقه خارج از منطقه اصلی تشک می باشد، برای بیان فنی که خارج از تشک اجرا شود بکار برده میشود.

   Ok

   فنی که ارزشمند است ( قانونی و صحیح ).

   Non

   این کلمه نشان میدهد که آن فعالیت و یا فن فاقد ارزش میباشد و در نتیجه باطل است  

   Touché

   این کلمه زمانی استفاده میشود که کشتی گیر ضربه فنی( Fall )شود. در زمان ضربه فنی داور میگوید " Touché " و با دست بر روی تشک ضربه میزند و سوت را میزند و پایان مسابقه را نشان میدهد.(ریشه این لغت فرانسوی میباشد )

   Declare battu

   اعلام شکست با تصمیم تیم قضاوت کننده

   Defeat

   شکست حریف

   Disqualification

   دیسکالیفه( رد صلاحیت ) برای رفتار غیر ورزشی و یا خشونت ورزشکار بکار میرود.

   Fin

   پایان مسابقه

   Chronometer

   وقت نگهدار بعد از دستور داور باید کرونومتر را متوقف و یا شروع نماید

   Gong

   صدای زنگ( گانگ)، شروع و پایان یک مسابقه را نشان می دهد

   Referee

   داور وسط

   Judge

   قاضی

   Mat chairman

   رئیس تشک

   Jury of Appeal

   هیئت ژوری

   Consultation

   رئیس تشک به همراه داور و قاضی قبل از اعلام دیسکالیفه و یا هر تصمیمی که در آن اختلاف نظر وجود دارد مشورت می نمایند

   Challenge

   چلنج- مربی این حق را دارد که از طرف ورزشکار در خواست بازبینی فیلم   توسط تیم قضاوت کننده را نماید.

   Caution

   اخطار

   Clinic

   کلینیک داوران

   Protest

   اعتراض در نتیجه تصمیم داوران

   Doctor

   پزشک رسمی مسابقات

   Victory

   اعلام پیروزی کشتی گیر توسط داور

   No jump

   داور این کلمه را زمانی می گوید که کشتی گیری که درحالت خاک در پایین قرار دارد، برای جلوگیری از اجرای فن حریف به سمت جلو می پرد.

   Ordered hold

   قوانین و مقررات ذکر شده در بند 51 قوانین و مقررات اتحادیه جهانی کشتی در خصوص خطاهای رده های سنی مختلف در کشتی آزاد و فرنگی و کشتی زنان، همچنین وظایف داوران در زمانیکه کشتی گیران مرتکب خطا میشوند و اعلام شرایط مجارات کشتی گیر خاطی و ...   

   Score sheet

   برگه ای که نتایج مسابقه در آن ثبت میشود (برگه قضاوت و داروی)

   Round sheet

   برگه ای که در آن جدول مسابقات میباشد