• محمد ابراهیم امامی:

   آخرین تغییرات در قوانین کشتی اعلام شد

   • ۱۵:۳۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
   محمد ابراهیم امامی گفت: اتحادیه جهانی کشتی، آخرین تغییرات در قوانین داوری کشتی را اعلام کرد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، محمد ابراهیم امامی سرپرست کمیته داوران فدراسیون کشتی و داور المپیکی کشورمان با بیان این مطلب افزود: در آخرین جلسه کمیته اجرایی اتحادیه جهانی، در تعدادی از ماده های قوانین کشتی تجدید نظر شد و این قوانین جدید از تاریخ   13 فروردین 1397 لازم الاجرا است.

   وی تغییرات قوانین داوری مورد تایید اتحادیه جهانی کشتی را به شرح زیر اعلام کرد:

     ماده 8 : شفاف سازی در مورد معیارهای رده بندی در سیستم نوردیک
     ماده 21: داوران اجازه بازبینی فیلم در هنگام مشورت با یکدیگر را ندارند، بازبینی فیلم تنها در هنگام  چَلنج امکان پذیر است.
     ماده 47:
   - محدودیت زمانی کم کاری در رشته ی فرنگی حذف شد و دستور نشستن در خاک  برای کشتی گیران، محدود به 1 مرتبه در هر تایم از کشتی است .
   - .جریمه کشتی منفی در رشته ی آزاد با 1 اخطار برای  خاطی و 1 امتیاز برای حریفش  و در رشته ی فرنگی با 1 اخطار و 2 امتیاز خواهد بود .
     ماده 49 : جریمه فرار از فن با 1 اخطار برای خاطی  و 1 امتیاز  برای حریفش در رشته ی آزاد و در رشته ی فرنگی با 1 اخطار و 2 امتیاز برای حریف مقابل خواهد بود.
     ماده 50: جریمه فرار از تشک مشابه فرار از فن می باشد با این تفاوت که درحالتِ خطر کشتی گیر خاطی در هر دو رشته با  1 اخطار و 2 امتیاز برای حریف جریمه خواهد شد .
     ماده 52:
   -  در کشتی فرنگی، اگر کشتی گیر مهاجم مرتکب خطای پا شود :
   - در اولین خطا:  تذکر
   - در دومین خطا: اخطار و 1 امتیاز
   -  در کشتی فرنگی، اگر کشتی گیر مدافع مرتکب خطای پا شود:
   - در اولین خطا: اخطار و 2 امتیاز
   - در دومین خطا: دیسکالیفه
     ماده 53: در صورت انجام اعمال خشونت آمیز و غیر ورزشی، کشتی گیرِ متخلف کارتِ قرمز دریافت خواهد کرد( دیسکالیفه می شود).
   سایر ماده ها نیز به واسطه این تغییرات به روز شده اند.