• روز دوشنبه و در خانه کشتی عبداله موحد

   مجمع فوق العاده فدراسیون بدون حضور اصحاب رسانه برگزار می شود

   • ۹:۱۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
   مجمع فوق العاده فدراسیون کشتی بدون حضور اصحاب محترم رسانه برگزار خواهد شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، مجمع فوق العاده فدراسیون کشتی در روز دوشنبه 21 اسفندماه، بدون حضور رسانه ها برگزار خواهد شد.
   بدیهی است اخبار و تصمیمات این مجمع از طریق روابط عمومی فدراسیون کشتی در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.