• از سوی فدراسیون کشتی

   اصلاحیه شیوه نامه چگونگی انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت ورزشکاران کشتی کشور اعلام شد

   • ۸:۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
   اصلاحیه شیوه نامه چگونگی انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت ورزشکاران کشتی کشور مصوب بیست و چهارمین سمینار عمومی هیأت های کشتی استان های کشور (18 بهمن ماهه 96) اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، متن این شیوه نامه به شرح زیر است:


   شیوه نامه انتخاب و شرح وظایف  کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور

   با هدف تحقق مفاد بندهای دوم، سوم، پنجم، هشتم و نهم از مفاد ماده دوم و نیز بندهای چهارم، دوازدهم، پانزدهم، شانزدهم، هجدهم و بیستم از مفاد ماده سوم اساسنامه فدراسیون ‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب هیات وزیران مورخ 11/02/81، و نظر به ضرورت نظم پذیری و مدیریت بهینه کلیه فعالیت‌های کشتی کشور، و نیز حفظ و ارتقاء جایگاه، و توسعه کمی و کیفی عملکرد ورزشکاران در فضای مدیریتی کشتی درسطوح ملی و بین‌المللی، همچنین بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشتی کشور، "شیوه‌نامه‌ انتخاب و شرح وظایف  کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور" به شرح ذیل ارائه می‌شود:

   1-  کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور متشکل از اعضای ذیل خواهد بود:

   1-1- 6 نفر عضو اصلی از کشتی آزاد و فرنگی( حداکثر 3 نفر از هر رشته) بعلاوه 4 نفر عضو علی البدل(حداکثر دو نفر از هر رشته)
   1-2- 3 نفر عضو اصلی از کشتی‌های سنتی مردان(حداکثر یک نفر از هر رشته) و دو نفر عضو علی البدل(حداکثر یک نفر از هر رشته با لحاظ رشته اعضای اصلی )
   1-3- نماینده رسمی فدراسیون ( رئیس، نایب رئیس و دبیر فدراسیون )
   1-4- رئیس  کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور
   1-5- 2 نفر عضو اصلی از کشتی بانوان ( حداکثر یک نفر از هر رشته ) و یک نفر عضو علی البدل ( از رشته کشتی متفاوت با اعضای اصلی)
   2- شاخص های اعضای واجد شرایط عضویت در  کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور:

   - کلیه مدال آوران مسابقات المپیک ، جهانی ، بازیهای آسیایی و آسیایی در رشته‌های آزاد ، فرنگی ، کشتی-های سنتی مردان و کشتی بانوان در رده سنی بزرگسالان از دو المپیک پیش تا زمان برگزاری انتخابات.
   تبصره 1: سال برگزاری دو المپیک پیش، ملاک عمل خواهد بود.
   تبصره 2: کشتی گیران محروم بعلت دوپینگ تا زمان اتمام محرومیت اجازه عضویت در کمیسیون ورزشکاران را نخواهند داشت .
   تبصره 3: کشتی گیرانی که سابقه دوبار اخذ رای محرومیت از  کمیته  انضباطی فدراسیون کشتی را بدلیل نتایج تست سلامت دارا باشند، اجازه عضویت در کمیسیون ورزشکاران را نخواهند داشت .
   3- اعضای واجد شرایط برای رای دادن به نامزدهای عضویت در کمیسیون ورزشکاران کشتی کشور
   کلیه کشتی گیران شرکت کننده در رقابت های المپیک ، جهانی ، بازیهای آسیایی و آسیایی دررده سنی نوجوانان ، جوانان، بزرگسالان درکشتی‌های آزاد، فرنگی ، سنتی آقایان و کشتی های بانوان از دو المپیک پیش تا زمان برگزاری انتخابات.
   تبصره 1: سال برگزاری دو المپیک پیش، ملاک عمل خواهد بود.
   تبصره 2: کشتی گیران محروم بعلت دوپینگ تا زمان اتمام محرومیت اجازه اعطای رای به نامزدهای کمیسیون  ورزشکاران را نخواهند داشت .
   تبصره 3: کشتی گیرانی که سابقه دوبار اخذ رای محرومیت از  کمیته  انضباطی فدراسیون کشتی را بدلیل نتایج تست سلامت دارا باشند، اجازه اعطای رای نخواهند داشت .

   4- چگونگی انتخاب  کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور:
   1-4- آرای اعضای واجد شرایط برای رای دادن که در بند سوم این شیوه نامه مشخص گردیده است، مبنای انتخاب اعضای  کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور خواهد بود.(آراء از طریق رای کتبی و یا با استفاده از سیستم مجازی مناسب اخذ خواهد شد)
   2-4- فدراسیون کشتی با دعوت عمومی از اعضای واجد شرایط رای دادن و اعلام دستور جلسه رسمی برگزاری انتخابات، " کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور " را تشکیل می‌دهد. کلیه افراد واجد شرایط مفاد بند دوم فوق‌الذکر این شیوه‌‌نامه، می‌توانند نامزد عضویت در " کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور "  باشند. ورزشکاران واجد شرایط و متقاضی عضویت در این کمیسیون می‌باید شخصا و یا از طریق اعلام رسمی هیات کشتی استان ذیربط، به صورت کتبی اعلام نامزدی نموده، و مستندات مبتنی بر وجوب شرایط لازم(مفاد بند دوم این شیوه‌نامه) را، حداکثر یک هفته مانده به تشکیل مجمع برگزاری انتخابات، به دبیر فدراسیون ارائه نمایند. دبیر فدراسیون بر مبنای مفاد این شیوه‌‌نامه، نامزدهای واجد شرایط را 48 ساعت پیش از زمان آغاز مجمع، از طریق سایت رسمی فدراسیون اعلام عمومی خواهد کرد.
   3-4- " کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور " بر مبنای رای اعضا واجد شرایط رای دادن به نامزدهای مورد نظر  تشکیل می‌شود. آراء مخدوش و یا آرایی که بیش از تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل در هر بخش(8 نفر کشتی آزاد و فرنگی-4 نفر کشتی سنتی آقایان و سه نفر کشتی های بانوان) مورد قبول نخواهد بود.
   4-4- در صورت برابری آراء اعضاء علی‌البدل با یکدیگر و یا با نفرات منتخب بعدی، رتبه‌بندی افراد منتخب مذکور که دارای تعداد آراء یکسان می‌باشند، از طریق انتخابات جدید میان نفرات ذیربط انجام خواهد شد.
   5-4- حداکثر تعداد ورزشکاران وابسته به هر استان در  کمیسیون  ورزشکاران، در هر بخش از کشتی های آزاد و فرنگی، کشتی های سنتی مردان و کشتی های بانوان"به تفکیک" بر مبنای آراء ماخوذه، یک ورزشکار خواهد بود. (اعم از عضو اصلی و علی البدل).

   تبصره: اگر تعداد استان ها برای عضویت کاندیداها در کمیسیون ورزشکاران کافی نبود، بر مبنای رتبه بندی حاصل، استان های تکراری می توانند نماینده عضو در کمیسیون داشته باشند.

    5- چگونگی فعالیت  کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور:
   1-5- زمان فعالیت اعضای  کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور برای مدت یکسال فنی بوده و پس از اتمام زمان مذکور ، زمان فعالیت آنان حداکثر تا یک سال دیگر با ابلاغ رئیس فدراسیون قابل تمدید خواهد بود . رئیس فدراسیون می تواند در صورت تشخیص نسبت به تغییر اعضای  کمیسیون  ورزشکاران، در طی دوره ی فعالیت، و یا پس از اتمام آن ، اقدام کند. حداکثر زمان فعالیت برای اعضای  کمیسیون  ورزشکاران، از زمان برگزاری انتخابات، دو سال خواهد بود.
   2-5-  کمیسیون ورزشکاران کشتی کشور موظف است در هر سه ماه حداقل یک جلسه عادی برگزار کند. جلسات فوق العاده بنا به ضرورت با اعلام رئیس  کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور به رئیس فدراسیون، و یا بنا به تشخیص رئیس فدراسیون برگزار خواهد شد .
   3-5-کلیه پیشنهادات مطروحه در  کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور می باید در قالب فرمتی مشخص، به تائید رسمی اعضای حاضر در جلسات  کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور برسد.
   4-5- جلسات  کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت خواهد داشت . 
   5-5- در صورتی که اعضای کمیسیون ورزشکاران کشتی کشور ، برای ارائه پیشنهاد درباره یک موضوع به اجماع لازم نرسند ، اکثریت آراء اعضاء تعیین کننده خواهد بود . در شرایط برابری آراء درباره ی یک موضوع ، رای نماینده‌ی رسمی فدراسیون (رئیس یا نایب رئیس و یا دبیر فدراسیون) تعیین کننده خواهد بود .
   6-5- رئیس  کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور مسئولیت هماهنگی و تشکیل جلسات  کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور ، همچنین ارائه گزارش حضور و غیاب اعضاء  کمیسیون ، و نیز تنظیم صورتجلسات مزبور را، در هر جلسه بر عهده دارد .
   7-5- در صورت غیبت غیر موجه بیش از 4 جلسه مکرر هر عضو از اعضای  کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور ، در زمان فعالیت مقرر ، با نظر رئیس فدراسیون عضویت ایشان از  کمیسیون  مذکور لغو می شود . 
   8-5- در صورت عدم امکان ادامه همکاری هر یک از اعضای  کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور (به هر دلیل) ،اعضای علی‌البدل به ترتیب با ابلاغ رئیس فدراسیون حداکثر طی مدت یک هفته جایگزین خواهند شد.
   9-5- صاحبان رای در  کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور عبارتند از : اعضای اصلی  کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور، نماینده رسمی فدراسیون کشتی (رئیس یا نایب رئیس و یا دبیر فدراسیون) و رئیس  کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور
   10-5- حضور یکی از مسئولان رسمی فدراسیون (رئیس یا نایب رئیس یا دبیر) به دلیل بررسی تعهدات مالی ، حقوقی و اجرایی ناشی از پیشنهادات اعضاء، در جلسات " کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور " الزامی است.
   11-5-کلیه پیشنهادات " کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور " پس از تائید رئیس فدراسیون قابلیت اجرا خواهد داشت .
   12-5- رئیس  کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور از میان اعضاء واجد شرایط، اعم از اعضای منتخب و یا اعضاء واجد شرایط احراز نامزدی (بند دوم این شیوه‌نامه) بوسیله رئیس فدراسیون انتخاب و معرفی می‌شود.
   13-5- در صورت انتخاب یکی از اعضای منتخب  کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور به سمت رئیس  کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور ، اعضای علی‌البدل جایگزین افراد یاد شده خواهند شد.

   6- شرح وظایف  کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور:

   1-6- بررسی و اعلام پیشنهاد در باره ی اهداف ، راهبردها ، سیاست ها ، و برنامه های کلان کشتی کشور
   2-6- بررسی و اعلام پیشنهاد درباره‌‌ی کلیه پیشنهادات ارائه شده از سوی سایر  کمیته ‌‌های فدراسیون کشتی و انستیتو بین‌المللی کشتی و یا ارائه پیشنهاد به رئیس فدراسیون برای ارتقاء جایگاه و ساماندهی وضعیت ورزشکار‌ان کشتی کشور
   3-6-  اعلام نظر درباره‌ی برنامه‌های سالانه اجتماعی، رفاهی، اقتصادی ورزشکاران کشتی کشور
   4-6-  اعلام نظر درباره‌ی بودجه سالانه  کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور
   5-6-  اعلام نظر درباره‌ی تبیین سیاست‌های حمایتی از ورزشکاران کشتی کشور
   6-5- به منظور اجرایی کردن مفاد این شیوه‌نامه، آیین‌نامه‌های اجرایی لازم توسط رئیس  کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور تهیه و برای تایید نهایی به  کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور  ارجاع می‌شود.
   7-6- رئیس  کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور موظف است در چارچوب راهبردها، سیاست ها و برنامه‌های مورد تایید " کمیسیون  ورزشکاران کشتی کشور"،  فعالیت‌های اجرایی  کمیسیون  ‌ی یاد شده را تنظیم کند.
   8-6- حضور در مجامع بین‌المللی ذیربط اعم از منطقه‌ای، قاره‌ای و جهانی
   9-6- بررسی و پیشنهاد راهکارهای ارتقاء سطح آگاهی ورزشکاران از مسئولیت‌های اخلاقی در قبال جامعه‌ی ورزش، و اقشار مختلف ایران
   10-6- بررسی و پیشنهاد راهکارهای کاهش استفاده از مواد نیروزا و اشاعه فرهنگ ضد دوپینگ در کشتی، همچنین شیوه‌های پیشگیری از جراحات و آسیب‌های جسمی و روانی در کشتی و تبعات حاصل از آن
   11-6- ارائه پیش‌نویس دستورالعمل تشکیل  کمیسیون  ورزشکاران در استان‌ها از سوی رئیس  کمیسیون  برای تایید نهایی به اعضاء  کمیسیون


اتوماسیون اداری ژوبین