• از سوی فدراسیون کشتی

   اصلاحیه شیوه نامه انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت داوران کشوراعلام شد

   • ۹:۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
   فدراسیون کشتی اصلاحیه شیوه نامه چگونگی انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت داوران کشتی کشور را اعلام کرد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اصلاحیه شیوه نامه چگونگی انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت داوران کشتی کشور مصوبه بیست و چهارمین سمینار عمومی هیأت کشتی استان های کشور به شرح زیر است:


   شیوه نامه چگونگی انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت داوران کشتی کشور
   با هدف تحقق مفاد بند دوم از ماده دوم، همچنین بندهای دوم، نهم، دوازدهم و پانزدهم از ماده سوم اساسنامه فدراسیون ‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب هیات وزیران مورخ 11/02/81، و نظر به ضرورت نظم پذیری و مدیریت بهینه کلیه فعالیت‌های حوزه‌ی داوری کشتی کشور، و نیز حفظ و ارتقاء جایگاه و توسعه کمی و کیفی عملکرد داوران در فضای مدیریتی کشتی درسطوح ملی و بین‌المللی،"شیوه‌نامه‌ی چگونگی انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت داوران کشتی کشور" به شرح ذیل ارائه می‌شود:
   الف)مجمع داوران کشتی کشور
   به منظور بهره مندی از خرد جمعی و امکان استفاده از تجربیات جامعه داوران کشتی، "مجمع داوران کشتی کشور" با مشخصات ذیل تشکیل می شود :
   1- شاخص های اعضای واجد شرایط مجمع داوران کشتی کشور:
   اعضای واجد شرایط جهت عضویت در مجمع داوران کشتی کشور عبارت است از :
   1-1-کلیه داوران غیر بازنشسته دارای سابقه¬ی مدرسی در کلاس¬های بین المللی اتحادیه جهانی کشتی
   1-2- کلیه داوران غیر بازنشسته دارای درجات بین المللی بنابر آخرین مستندات اعلامی از سوی اتحادیه جهانی کشتی
   1-3- سه نفر از روسای هیات کشتی استان ها به نمایندگی از سوی کلیه هیات کشتی استان ها به انتخاب هیات های مذکور (سوابق داوری روسای یاد شده در انتخاب نمایندگان پیشنهادی هیأت‌ها مورد تاکید خواهد بود)
   1-4- کلیه داوران غیر بازنشسته درجه ممتاز ملی بهمراه سابقه ی مدال آوری در رقابت های المپیک، جهانی، بازی های آسیایی و آسیایی در رده‌ی سنی بزرگسالان بنابر آخرین مستندات اعلامی فدراسیون کشتی
   1-5- روسای  کمیسیون ‌های داوران هیات های کشتی استان‌ها
   1-6- کلیه داوران دارای درجه ممتاز ملی آقایان و بانوان در رشته کشتی های سنتی
   2- چگونگی فعالیت مجمع داوران کشتی کشور:
   2-1- مجمع داوران  با اعلام رسمی رئیس فدراسیون حداقل هر سال، یکبار تشکیل جلسه خواهد داد .
   2-2- اعضای واجد شرایط بند 1-3  از موضوع بخش «الف» این شیوه‌نامه ، پس از اتمام سال فنی(پایان رقابت های المپیک و جهانی در هر سال) در هر سال توسط مرجع ذیربط مجدداً معرفی خواهند شد.
   2-3- رئیس فدراسیون به عنوان رئیس مجمع مسئولیت اداره‌ی مجمع یادشده را بر عهده دارد .
   2-4- دبیر فدراسیون کشتی مسئولیت هماهنگی و تشکیل جلسات مجمع داوران در زمان های مقرر ، و نیز گزارش حضور و غیاب اعضای مجمع و نیز تنظیم صورتجلسات را در هر جلسه برعهده دارد . زمان و مکان مجمع یادشده حداقل یک هفته پیش از آغاز جلسه به اعضای مجمع ذیربط اطلاع داده خواهد شد .
   2-5- کلیه تصمیمات «مجمع داوران کشتی کشور» پس از تایید رئیس فدراسیون قابل اجرا خواهد بود.
   3- شرح وظایف مجمع داوران کشتی کشور:

   3-1- بررسی و اعلام نظر در خصوص اسناد راهبردی و سیاست‌های کلان حوزه داوری کشتی کشور (پیشنهادی  کمیسیون  داوران کشور)
   3-2- ارائه پیشنهاد به رئیس فدراسیون برای ارتقاء شرایط کمی و کیفی حوزه داوری کشتی کشور .
   3-3- بررسی و اعلام نظر درباره پیشنهادات ارائه شده از سوی رئیس فدراسیون .
   3-4- حضور در انتخابات  کمیسیون  داوران کشتی کشور و انتخاب اعضای  کمیسیون .
   ب) شاخص های اعضاء واجد شرایط ، چگونگی انتخاب ، فعالیت و شرح وظایف "  کمیسیون  داوران کشتی کشور"
   1-  کمیسیون  داوران کشتی کشور متشکل از:
   1-1-    هفت نفرعضو اصلی(5 نفر داوران آزاد و فرنگی- 2 نفر داوران رشته های سنتی آقایان و بانوان) و4 نفر عضو علی‌البدل(2 نفر داوران آزاد و فرنگی- 2 نفر داوران رشته های سنتی آقایان و بانوان)  به انتخاب داوران واجد شرایط دارای حق رای
   تبصره: نحوه انتخاب 5 عضو اصلی کمیسیون بگونه ای خواهد بود که، 4 عضو از میان داوران منتخب درجه 1S و یک بین¬المللی، و یک عضو از میان داوران منتخب درجه 2 و 3 بین المللی انتخاب خواهند شد.
   1-2-    نماینده رسمی فدراسیون (رئیس، نایب رئیس یا دبیر)
   1-3-    رئیس  کمیسیون  داوران کشتی کشور (به انتخاب و معرفی رئیس  فدراسیون)
   1-4-    رئیس انستیتو بین‌المللی فدراسیون کشتی کشور
   تبصره یک: بمنظور پیگیری امور اداری و اجرایی، دبیر  کمیسیون  داوران کشتی کشور به پیشنهاد رئیس  کمیسیون  و تایید اعضای  کمیسیون  داوران انتخاب خواهد شد.
   2-شاخص های اعضای واجد شرایط  کمیسیون  داوران کشتی کشور:
   اعضای واجد شرایط برای احراز جایگاه عضویت در « کمیسیون  داوران کشتی کشور» عبارت است از :
   2-1- داوران غیر بازنشسته دارای سابقه¬ی مدرسی در کلاس¬های داوری اتحادیه جهانی کشتی با معرفی هیات کشتی استان ذیربط
   2-2- داوران غیر بازنشسته دارای درجه یک ویژه(1s) بین الملل و  یا درجه یک بین المللی و داوران درجه 2 و 3 بین المللی بر مبنای آخرین مستندات اعلامی اتحادیه جهانی کشتی با معرفی هیات کشتی استان ذیربط
   2-3- داوران غیر بازنشسته دارای سابقه حضور در رقابت‌های بین‌المللی بعنوان نماینده اتحادیه جهانی کشتی
   2-4- داوران دارای درجه بین المللی بنابر آخرین مستندات اعلامی از سوی اتحادیه جهانی کشتی و یا درجه ممتاز ملی در کشتی های سنتی اعلامی از سوی فدراسیون کشتی ایران با معرفی هیات کشتی استان ذیربط
   تبصره یک: در صورتی عضو اصلی یا علی البدل  کمیسیون  داوران به هر دلیلی شرایط عضویت خود را از دست بدهد عضو واجد شرایط بعدی جایگزین خواهد شد.
   تبصره دو: با توجه به اینکه سن بازنشستگی داوران کشتی کشور 60 سال می باشد، با احتساب حداکثر دوسال زمان فعالیت اعضای  کمیسیون  داوران ، حداکثر سن نامزد شدن در  کمیسیون  داوران 58 سال خواهد بود.
   تبصره سه: ارائه برگ سوء پیشینه و عدم اعتیاد از سوی داوران متقاضی عضویت در کمیسیون داوران در زمان ثبت نام الزامی بوده و تقاضای نامزدی داورانی که دارای دو حکم جریمه از سوی کمیته انضباطی فدراسیون باشند، میسر نخواهد بود.

   3-  چگونگی انتخاب  کمیسیون  داوران کشتی کشور:
   3-1- فدراسیون کشتی با دعوت از اعضای واجد شرایط"مجمع داوران کشتی کشور" و اعلام دستور جلسه رسمی انتخابات،  ازطریق اخذ رای کتبی و یا استفاده ازسیستم مجازی مناسب  " کمیسیون  داوران کشتی کشور" را تشکیل می‌دهد. کلیه افراد واجد شرایط مفاد بند "دو" از بخش "ب" این آیین‌نامه می‌توانند نامزد عضویت در " کمیسیون  داوران کشتی کشور"  باشند. داوران واجد شرایط و متقاضی عضویت در " کمیسیون  داوران کشتی کشور"، می‌باید شخصا و به صورت کتبی اعلام نامزدی و مستندات مبتنی بر وجوب شرایط لازم(مفاد بند دو از بخش ب این آیین‌نامه) خود را، حداکثر چهار روز مانده به تشکیل مجمع برگزاری انتخابات تشکیل  کمیسیون  داوران، به دبیر فدراسیون اعلام ‌کنند. دبیر فدراسیون بر مبنای مفاد این آیین‌نامه، نامزدهای واجد شرایط را 48 ساعت پیش از زمان آغاز مجمع ذیربط، از طریق سایت رسمی فدراسیون اعلام عمومی خواهد کرد.
   3-2-  کمیسیون  داوران کشتی کشور بر مبنای رای کتبی هریک از اعضای مجمع(روسای کمیسیون داوران هیات کشتی استان ها که از داوران بین المللی فعال می باشند، نیز همانند سایر نفرات واجد شرایط رای دادن، دارای یک حق رای خواهند بود.) به یازده نفر از داوران واجد شرایط به شرح ذیل تشکیل می شود:
       5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل در رشته های کشتی آزاد و فرنگی
       2 نفر از داوران واجد شرایط کشتی¬های سنتی کشور(تحت پوشش فدراسیون کشتی ایران) در بخش مردان(یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل)
       2 نفر داوران واجد شرایط کشتی های بخش بانوان کشور(یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل)
    تذکر: آراء مخدوش یا آرائی که بیش از تعداد داوران یاد شده (جمع داوران اصلی و علی البدل در هر بخش) باشد، مورد قبول نخواهد بود.
   3-3- حداکثر تعداد داوران وابسته به هر استان در  کمیسیون  داوران، (در هر بخش از کشتی های آزاد و فرنگی، کشتی های سنتی مردان و کشتی های بانوان"به تفکیک") بر مبنای آراء ماخوذه، یک داور خواهد بود. (اعم از عضو اصلی و علی البدل). با توجه تعداد داوران واجد شرایط تهرانی، نسبت به تعداد کل داوران واجد شرایط کشتی کشور، حداکثر تعداد داوران تهرانی منتخب در  کمیسیون  داوران در بخش کشتی آزاد و فرنگی، بر مبنای آرای ماخوذه، دو داور خواهد بود.(اعم از عضو اصلی و علی‌البدل)
   3-4- در صورت برابری آراء اعضاء علی‌البدل با یکدیگر و یا با نفرات منتخب بعدی، رتبه‌بندی افراد منتخب مذکور که دارای تعداد آراء یکسان می‌باشند، از طریق انتخابات جدید میان نفرات ذیربط انجام خواهد شد.
   4- چگونگی فعالیت  کمیسیون  داوران کشتی کشور:
   4-1- زمان فعالیت اعضای  کمیسیون  داوران کشتی کشور برای مدت یکسال فنی بوده و پس از اتمام زمان مذکور ، زمان فعالیت آنان حداکثر تا یک سال دیگر با ابلاغ رئیس فدراسیون قابل تمدید خواهد بود . رئیس فدراسیون می تواند در صورت تشخیص نسبت به تغییر اعضای  کمیسیون  داوران، در طی دوره ی فعالیت، و یا پس از اتمام آن ، اقدام کند. حداکثر زمان فعالیت برای اعضای  کمیسیون  داوران، از زمان برگزاری انتخابات، دو سال خواهد بود.
   4-2- کمیسیون داوران موظف است بطور متوسط در هرماه حداقل یک جلسه عادی برگزار کند. جلسات فوق العاده بنا به ضرورت با اعلام رئیس کمیسیون داوران به رئیس فدراسیون، و یا بنا به تشخیص رئیس فدراسیون برگزار خواهد شد.
   4-3-کلیه پیشنهادات  کمیسیون  داوران می باید در قالب فرمتی مشخص، به تائید اعضای حاضر در جلسات  کمیسیون  داوران برسد.
   4-4- جلسات  کمیسیون  داوران با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت خواهد داشت . 
   4-5- در صورتی که اعضای  کمیسیون  داوران، برای ارائه پیشنهاد درباره یک موضوع به اجماع لازم نرسند ، اکثریت آراء اعضاء تعیین کننده خواهد بود . در شرایط برابری آراء درباره ی یک موضوع ، رای نماینده‌ی رسمی فدراسیون (رئیس، نایب رئیس و دبیر فدراسیون) تعیین کننده خواهد بود .
   4-6- دبیر  کمیسیون  داوران فدراسیون کشتی مسئولیت هماهنگی تشکیل جلسات  کمیسیون  داوران، همچنین ارائه گزارش حضور و غیاب اعضاء  کمیسیون ، و نیز تنظیم صورتجلسات مزبور را، در هر جلسه ی  کمیسیون  بر عهده دارد.
   4-7- در صورت غیبت غیر موجه بیش از 3 جلسه هر عضو از اعضای  کمیسیون  داوران، در زمان فعالیت مقرر ، با نظر رئیس فدراسیون عضویت ایشان از  کمیسیون  مذکور لغو می شود . 
   4-8- در صورت عدم امکان ادامه همکاری هر یک از اعضای  کمیسیون  داوران(به هر دلیل) ،اعضای علی‌البدل به ترتیب با ابلاغ رئیس فدراسیون حداکثر طی مدت یک هفته جایگزین خواهند شد.
   4-9- صاحبان رای در  کمیسیون  داوران کشتی عبارتند از : اعضای اصلی  کمیسیون  داوران، نماینده رسمی فدراسیون کشتی (رئیس یا نایب رئیس یا دبیر فدراسیون)، رئیس  کمیسیون  داوران، و رئیس انستیتو بین المللی کشتی
   4-10- حضور یکی از مسئولان رسمی فدراسیون (رئیس یا نایب رئیس یا دبیر) به دلیل بررسی تعهدات مالی ، حقوقی و اجرایی ناشی از پیشنهادات اعضاء  کمیسیون  در جلسات " کمیسیون  داوران کشتی کشور" الزامی است.
   4-11-کلیه پیشنهادات " کمیسیون  داوران کشتی کشور" پس از تائید رئیس فدراسیون قابلیت اجرا خواهد داشت .
   4-12- رئیس  کمیسیون  داوران بوسیله رئیس فدراسیون انتخاب و معرفی می‌شود.
   4-13- دبیر  کمیسیون  داوران کشتی کشور با پیشنهاد رئیس  کمیسیون  و تایید اعضای  کمیسیون  انتخاب می‌شود.
   4-14- در صورت انتخاب یکی از اعضای منتخب  کمیسیون  داوران (بند1-1 از بخش "ب" این شیوه‌نامه به سمت رئیس یا دبیر  کمیسیون  داوران، اعضای علی‌البدل جایگزین افراد یاد شده خواهند شد.
   4-15- اعضای منتخب  کمیسیون  داوران اعم از اصلی و علی‌البدل مشاوران امین رئیس فدراسیون در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در  امر داوری کشتی در کشور خواهند بود.
   4-16- رئیس  کمیسیون  داوران فدراسیون کشتی کشور موظف است هرچه سریعتر نسبت به تدوین دستورالعمل تشکیل  کمیسیون  داوران استان‌ها اقدام نموده و پس از تایید اعضای  کمیسیون  داوران فدراسیون کشتی، دستورالعمل مذکور را به هیات‌های کشتی استان‌ها اعلام نماید. هیات‌های کشتی استان‌ها نیز موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این شیوه‌‌نامه، نسبت به تشکیل  کمیسیون  داوران استان متشکل از:
   یک) 3 داور اصلی و دو داور علی البدل به انتخاب داوران واجد شرایط در کشتی آزاد و فرنگی استان
   دو) یک داور اصلی و یک داور علی البدل به انتخاب داوران واجد شرایط کشتی¬های سنتی مردان استان
   سه) یک داور اصلی و یک داور علی البدل به انتخاب داوران واجد شرایط کشتی¬های سنتی بانوان استان
   بر مبنای دستورالعمل اعلامی  کمیسیون  داوران فدراسیون کشتی اقدام نمایند.
   4-17- به منظور ایجاد هماهنگی و اجرایی نمودن تصمیمات  کمیسیون  داوران فدراسیون در سطح استان‌ها،  کمیسیون  داوران هیات‌های کشتی استان‌ها، حداقل هر 6 ماه یکبار، جلسه مشترکی با حضور اعضای کمیسیون  داوران فدراسیون کشتی برگزار می‌نماید.
   4-18- مسئولیت تمامی برنامه‌ریزی‌های آموزشی اعم از استاژ، ارتقاء و کنترل داوران کشتی کشور در سطوح ملی و بین‌المللی و فعالیت‌های پژوهشی لازم بر عهده انستیتو بین‌المللی فدراسیون کشتی خواهد بود. انستیتو بین‌المللی کشتی موظف است کلیه آئین‌نامه‌های آموزشی ذیربط را جهت تایید به  کمیسیون  داوران ارائه نماید.
    5- شرح وظایف  کمیسیون  داوران کشتی کشور:

   5-1- بررسی و اعلام نظر در باره ی اهداف ، راهبردها ، سیاست ها ، و برنامه های حوزه‌ی داوری کشور(پیشنهاد شده از سوی رئیس  کمیسیون  داوران کشتی کشور)
   5-2- بررسی و اعلام نظر درباره ی آیین‌نامه‌ی پیشنهادی رئیس  کمیسیون  داوران درباره‌ی چگونگی گزینش داوران کشتی در هر سال، برای شرکت در کلیه رقابت‌های داخلی و خارجی اعم از ملی و بین‌المللی
   5-3- تائید نهایی داوران واجد شرایط برای شرکت در رقابت های المپیک ، جهانی، جام جهانی ، بازی های آسیایی ، آسیایی و یا سایر رقابت های اصلی، بنابر پیشنهاد رئیس  کمیسیون  داوران
   5-4- بررسی کلیه پیشنهادات ارائه شده از سوی رئیس  کمیسیون  داوران و یا ارائه پیشنهاد به رئیس  کمیسیون  مذکور برای:
   1-5-4 - ارتقاء جایگاه و ساماندهی شرایط داوری کشتی کشور
   2-5-4 – توسعه و تعمیم داوری کشتی کشور
   3-5-4 - فرآیند کشف – جذب – پرورش استعدادهای داوری در کشتی
   5-5- تایید برنامه سالانه آموزشی، رفاهی، اقتصادی  کمیسیون  داوران
   5-6- تایید بودجه سالانه  کمیسیون  داوران بهمراه راهکارهای مدیریت هزینه‌های داوری(ارائه پیشنهاد توسط رئیس  کمیسیون )
   5-7- به منظور اجرایی نمودن مفاد این شیوه‌نامه آیین‌نامه‌های اجرایی لازم توسط رئیس  کمیسیون  داوران تهیه و جهت تایید نهایی به  کمیسیون  داوران ارجاع می‌شود.
   5-8- کلیه تصمیمات  کمیسیون  داوران پس از تایید رئیس فدراسیون قابل اجرا خواهد بود.
   5-9- رئیس  کمیسیون  داوران کشتی کشور موظف است در چارچوب راهبردها، سیاستها و برنامه‌های مورد تایید " کمیسیون  داوران کشتی کشور" فعالیت‌های اجرایی  کمیسیون  ‌ی یاد شده را تنظیم کند.