• با تصویب در سمینار هیأت های کشتی

   فینال سنگین وزن پهلوانی به صورت 2 پیروزی از 3 مسابقه برگزار می شود

   • ۸:۵۸ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
   مسابقه فینال سنگین وزن کشتی پهلوانی کشور از این پس به صورت 2 پیروزی از 3 مسابقه برگزار خواهد شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، فینال مسابقات سنگین وزن کشتی پهلوانی جهت تعیین پهلوان کشور از این پس به صورت 2 پیروزی از 3 مسابقه برگزار می شود.

   همچنین از کشتی گیران شرکت کننده در این مسابقات نیز تست سلامت بعمل خواهد آمد.

   موارد فوق در بیست و چهارمین سمینار عمومی هیأت های کشتی استان های کشور که روز چهارشنبه 18 بهمن ماه در شهر تبریز برگزار شد، به تصویب رسید.