• رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی فرنگی نوجوانان و جوانان- سیرجان

   مراسم وزن کشی صبح امروز برگزار شد
   برگزاری مسابقات تمامی اوزان امروز و فردا

   • ۱۰:۶ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
   مراسم وزن کشی رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی فرنگی نوجوانان و جوانان صبح امروز در شهر سیرجان برگزار شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی فرنگی نوجوانان و جوانان امروز (سه شنبه) و فردا (چهارشنبه) در سالن امام علی (ع) شهرستان سیرجان استان کرمان برگزار می شود.

   مراسم وزن کشی این مسابقات صبح امروز برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

   نوجوانان:

   48 کیلوگرم: 9 نفر
   45 کیلوگرم: 9 نفر
   51 کیلوگرم: 8 نفر
   55 کیلوگرم: 13 نفر
   60 کیلوگرم: 9 نفر
   65 کیلوگرم: 8 نفر
   71 کیلوگرم: 11 نفر
   80 کیلوگرم: 10 نفر
   92 کیلوگرم: 10 نفر
   110 کیلوگرم: 9 نفر
   جمع: 96 نفر

   جوانان:

   55 کیلوگرم: 7 نفر
   60 کیلوگرم: 9 نفر
   63 کیلوگرم: 13 نفر
   67 کیلوگرم: 9 نفر
   72 کیلوگرم: 9 نفر
   77 کیلوگرم: 10 نفر
   82 کیلوگرم: 10 نفر
   87 کیلوگرم: 8 نفر
   97 کیلوگرم: 8 نفر
   130 کیلوگرم: 8 نفر
   جمع: 91 نفر